Tìm hiểu tiếng Anh cuộc trò chuyện và ngữ pháp trực tuyến

Anh cũngKhông có tiếng Anh

Bạn có thể học tiếng Anh đàm thoại và ngữ pháp tiếng Anh trực tuyến miễn phí tại ESL. Những thông tin cung cấp trên trang này bao gồm một số chương trình và lớp học tiếng Anh trực tuyến miễn phí chúng tôi đã lựa ra.

Do you want to learn English at home on your computer or on your mobile device? Learn English with these free ESL online resources. The information on this page includes some of the best, free ESL online programs that we have found. There are also some good apps you can download onto your mobile device.

Những trang web học tiếng Anh tốt nhất

Best websites for ESL online

Bao gồm những khóa học ngắn kèm video giúp bạn nâng cao kỹ năng nghe.

Short courses and videos to help you gain new listening skills.

Luyện kỹ năng nghe và bài tập cho nhiều trình độ khác nhau dựa theo những tin tức cập nhật.

Listening and worksheets for different levels of ESL speakers based on current events.

Cung cấp những khóa học giao tiếp trong cộng đồng đa ngôn ngữ.

Interactive courses with a world-wide language learning community.

Giúp phát triển kỹ năng nghe. Chủ đề có thể lựa theo những lĩnh vực bạn yêu thích như thể thao, lịch sử hoặc du lịch. Những bài tập và các bài đố chữ để bạn thực hành tiếng Anh.

Helps with listening skills. You can choose topics based on your personal interests like sports, history, or travel.

This website has worksheets and quizzes you can use to practice your English.

This website has worksheets and quizzes you can use to practice your English.

Trang Web này cung cấp những bài học trực tuyến và các nguồn thông tin, với nhiều bài tập thực hành và luyện cấu trúc ngữ pháp.

This website offers free online lessons and resources, with lots of exercises of different grammar topics

Phần này cung cấp miễn phí những bài tập tiếng Anh( Như TOEFL) giúp bạn chuẩn bị kiến thức tiếng Anh cho những kỳ thi hoặc trong công việc.

Many different free practice tests (such as the TOEFL) to help prepare you for English language tests for school or the workplace.

Trang này cung cấp nhiều nguồn tài liệu khác nhau cho người mới học tiếng Anh, bao gồm 2000 đoạn video đàm thoại tiếng Anh để bạn tham khảo.

Has many different ESL resources, including over 2000 English conversation videos you can watch.

 

GlobalEnglish is online courses that help you learn English that will help you at your work. If you send us your email and any user name you choose, we can sign you up for free. Email us at info@usahello.org.

GlobalEnglish has online courses to help you learn English that you can use at work. Send your name and email address to info@usahello.org to sign up for free classes.

Trang Web này giúp bạn phát hiện những lỗi sai khi sử dụng tiếng Anh, với những phần mềm bạn có thể tải về giúp chỉnh sửa văn bản. Trang Web đồng thời cung cấp một cẩm nang chú thích rõ ràng về ngữ pháp, cách sử dụng chấm câu và nhiều chủ đề khác.

A website that corrects people’s mistakes, with apps you can download to check your writing. There is also a handbook on their website offering clear explanations about grammar, punctuation and other topics.

Trang này giúp bạn học và viết tiếng Anh có sự hỗ trợ từ người bản ngữ.

Helps you learn to write in English with help from a native speaker.

Cung cấp các hướng dẫn sử dụng ngữ pháp và cách phát âm.

Grammar and Pronunciation Tips.

USA Learns có 3 khóa học miễn phí hỗ trợ người bắt đầu học tiếng Anh và tiếng Anh trung cấp.

USA Learns has three free English courses to help you learn beginning and intermediate English

Nghe tin tức bằng tiếng Anh ngữ điều chậm để nâng cao kỹ năng nghe hiểu.

Listen to the news in slow English to check your comprehension skills.

Chương trình này giúp nâng cao vốn từ vựng.

Helps you gain new vocabulary skills.

Ứng dụng tốt nhất hỗ trợ trong việc học tiếng Anh

Best apps for ESL online

Duolingo có chức năng ghi lại những thông tin bạn nói và giúp bạn phiên âm chính xác.

Duolingo records when you speak to help you with pronunciation.

Ứng dụng này sử dụng những đoạn hội thoại thật giúp bạn hiểu cách giao tiếp của người bản ngữ bao gồm nhiều chủ đề khác nhau để bạn lựa chọn.

This app uses real videos to help you learn from actual native speakers. You can watch different topics.

This app is for children ages 2-8. They can learn English through games, songs, and puzzles. If you would like free access, email us at info@usahello.org.

This app is for children ages 2-8. They can learn English through games, songs, and puzzles. If you would like free access, email us at info@usahello.org.

Bạn muốn thực hành viết và học tiếng Anh? Chúng tôi cung cấp lớp luyện thi GDP ngôn ngữ miễn phí.

Do you want to practice writing and studying English? We offer free online GED® and citizenship classes.

Mục đích của lớp học này đưa ra nhằm hỗ trợ các bạn đang học GED, nó vẫn có thể giúp bạn học và nâng cao kiến thức tiếng Anh của mình. Hãy tham khảo thêm chương trình học GED .

Although the classes are focused on GED® and citizenship, they are very good classes to help you learn ESL online because you can study English while also viewing the classes in your language. This helps you learn English faster. Go to the classroom now.

Learn more

Finish school and earn your GED®

Free online GED® preparation course

Finish your education

 

Trang này đã giúp bạn? Khuôn mặt cười Nhăn mặt Không
Cảm ơn bạn đã phản hồi của bạn!