GED®

Anh cũngKhông có tiếng Anh

Thử nghiệm GED®

A GED® là một văn bằng giáo dục tổng quát. Nó là một tập hợp các xét nghiệm cho thấy bạn có kiến thức cấp trường trung học. Có một ủy nhiệm GED® có thể giúp bạn có được một công việc. Đọc thêm

Thử nghiệm TASC

TASC là viết tắt cho thử nghiệm đánh giá hoàn thành trung học. Kiểm tra TASC là tương tự như thử nghiệm GED®. Nhận được một giấy chứng nhận TASC sau khi đi qua các thử nghiệm cho thấy bạn có kiến thức cấp trường trung học. Đọc thêm

Thử nghiệm HiSET

HiSET một là một trong ba thử nghiệm tại Hoa Kỳ cho thấy bạn có kiến thức cấp trường trung học nếu bạn đã không hoàn tất trung học. Nó tương tự như khả năng GED® nhưng được cung cấp tại quốc gia khác nhau. Đọc thêm

Từ cộng đồng

A teacher's perspective on how to succeed in schoolsQuan điểm của giáo viên trên làm thế nào để thành công trong trường họcLàm tốt trong trường có nghĩa là những thứ khác nhau ở mỗi quốc gia. Một giáo viên từ Iraq chia sẻ những suy nghĩ của mình về cách thành công trong trường học.
Ước mơ của tôi là được một giáo viênỞ một số quốc gia, nó là khó khăn cho phụ nữ để có được một nền giáo dục đại học. Một người mới nói về theo đuổi ước mơ của mình là một giáo viên tại Mỹ
Giáo dục Hoa Kỳ thông qua tị nạn học sinh ống kínhHệ thống trường học Mỹ thông qua một ống kính tị nạn sinh viênThách thức người tị nạn phải đối mặt trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Hầu hết những người tị nạn chuyển tới Mỹ chỉ đơn giản là vì họ không có bất kỳ trong tương lai sống trong trại tị nạn.