Nhân viên nhà trường trong trường học của con tôi là ai?

Nhiều người làm việc trong các trường học Mỹ. Có nhân viên trường khác ngoài giáo viên đang ở đó để giúp con bạn. Tìm hiểu về một số người mà bạn sẽ gặp tại trường của con bạn.

Nhân viên trường học là những người làm việc tại một trường học. Có nhân viên giảng dạy, và có những nhân viên không giảng dạy khác, quá. Tất cả các nhân viên trường đều làm công việc quan trọng cho giáo dục của con quý.

Giáo viên

Giáo viên là những người trực tiếp chịu trách nhiệm về giáo dục học sinh. Họ dẫn hoạt động học tập trong lớp học. Giáo viên của học sinh trẻ dạy nhiều chủ đề. Đối với học sinh lớn tuổi, có các giáo viên cho mỗi môn học. Tại Hoa Kỳ, gia đình tôn trọng giáo viên làm việc với giáo viên để giáo dục và hỗ trợ trẻ em của họ. Giáo viên gặp gỡ gia đình nhiều lần mỗi năm để nói về học sinh của mình. Điều này là bình thường và không có nghĩa là có một vấn đề với con của bạn.

Giáo viên ESL

DẠY TIẾNG ANH viết tắt của tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Một số trường có giáo viên ESL để giúp trẻ em mới học nói tiếng Anh. Các giáo viên ESL thường có các lớp học đặc biệt vài lần một tuần chỉ dành cho những người Anh ngữ. Hoặc các giáo viên ESL đôi khi đi vào các lớp học thường xuyên và giúp. Giống như các giáo viên khác, Giáo viên ESL sẽ nói chuyện với bạn về học tập của con quý.

Phụ tá

Tại nhiều trường học, phụ tá giúp các giáo viên trong các lớp học. Một số phòng học có nhiều phụ tá và một số đã không có, tùy thuộc vào nhu cầu của học sinh trong lớp học. Aides thường giúp một học sinh có nhu cầu đặc biệt. Aides cũng giúp các nhóm nhỏ học sinh hoàn thành công việc của họ. Ví dụ:, họ có thể giúp con bạn học tiếng Anh, như một giáo viên ESL.

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng là người quản trị đầu tại một trường học. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm giám sát tất cả các giáo viên trong việc xây dựng trường học. Hiệu trưởng là người lãnh đạo của các giáo viên. Hiệu trưởng không dạy cho học sinh. Thay vào đó, hiệu trưởng giúp các giáo viên, giúp với kỷ luật, và dẫn đầu các trường học. Trong các trường học lớn, còn có phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng giúp hiệu trưởng. Tại Hoa Kỳ, Nếu một phụ huynh đã gặp rắc rối với một giáo viên, cha mẹ thường nói với hiệu trưởng.

Tư vấn viên

Nhân viên tư vấn học giúp học sinh học, cá nhân, xã hội, và nhu cầu phát triển sự nghiệp. Tư vấn viên trường dẫn chương trình giúp học sinh thành công trong trường học. Tư vấn viên có thể rất hữu ích cho các gia đình người tị nạn. Nhân viên tư vấn có thể giúp sinh viên của bạn, điều chỉnh đến ngôi trường mới. Tư vấn viên có thể biết về chương trình đặc biệt dành cho sinh viên người tị nạn. Tư vấn viên đôi khi cũng giúp chăm sóc sức khỏe tâm thần và thể chất. Một cố vấn là một người tốt để nói chuyện tại trường nếu bạn nghĩ rằng học sinh của bạn có thể cần sự trợ giúp thêm.

Y tá

Y tá làm việc tại trường để giữ cho học sinh an toàn và lành mạnh. Nếu một học sinh có cảm giác bị bệnh, giáo viên có thể gửi chúng cho y tá. Nếu học sinh bệnh, y tá quyết định gửi về nhà cho đến khi họ cảm thấy tốt hơn. Tại Hoa Kỳ, Chăm sóc sức khỏe tâm thần học sinh là một phần quan trọng đi đến trường. Đôi khi, học sinh có một thời gian khó khăn trong lớp vì họ đang có một thời gian khó khăn để điều chỉnh cuộc sống tại Hoa Kỳ. Họ có thể cần thêm sự giúp đỡ bởi vì đến Hoa Kỳ từ một quốc gia khác nhau là rất khó khăn. Y tá có thể giúp hỗ trợ sinh viên những người đang gặp khó khăn khi điều chỉnh.

Thư ký

Thư ký trường giúp hiệu trưởng và thường làm việc trong văn phòng mặt trận của tòa nhà trường. Đôi khi thư ký được gọi là nhân viên văn phòng trước. Khi bạn đến với trường học của con quý vị, bạn có thể cần phải ký giấy để nhận phòng. Điều này giúp giữ an toàn cho học sinh. Các thư ký sẽ giúp bạn đăng nhập. Bộ trưởng có thể hiển thị cho bạn nơi để đi. Nếu bạn cần trợ giúp đăng ký học, bộ trưởng giúp. Một số trường yêu cầu bạn đăng một bài báo để có con nhà từ trường học sớm. Các thư ký sẽ giúp bạn dấu hiệu con bạn ra. Điều này là để giữ cho trẻ em của bạn an toàn. Họ chỉ có thể về nhà với một người lớn đáng tin cậy.

Giám đốc

Giám đốc dẫn nhiều các hiệu trưởng và các trường học. Các giám đốc đưa ra quyết định về chính sách, chương trình đào tạo (Các sinh viên học trong lớp học), và quy tắc. Bởi vì người giám sát làm việc cho nhiều trường học, họ có thể không trong cùng một trường xây dựng như trẻ em của bạn.

Tìm hiểu thêm