Nhân viên nhà trường trong trường học của con tôi là ai?

Many people work in American schools. There are school staff other than teachers who are there to help your child. Learn about some of the people you will meet at your child’s school.

School staff are the people who work at a school. There are teaching staff, and there are other non-teaching workers, quá. All school staff members do important jobs for your child’s education.

Giáo viên

Giáo viên là những người trực tiếp chịu trách nhiệm về giáo dục học sinh. Họ dẫn hoạt động học tập trong lớp học. Teachers of younger students teach many topics. For older students, there are teachers for each subject. Tại Hoa Kỳ, gia đình tôn trọng giáo viên làm việc với giáo viên để giáo dục và hỗ trợ trẻ em của họ. Teachers meet families several times per year to talk about their students. This is normal and does not mean that there is a problem with your child.

ESL teachers

DẠY TIẾNG ANH stands for English as a second language. Some schools have ESL teachers to help newcomer children who are learning to speak English. ESL teachers usually have special classes a few times a week just for English learners. Or ESL teachers sometimes come into regular classes and help English learners there. Like other teachers, ESL teachers will talk to you about your child’s learning.

Phụ tá

Tại nhiều trường học, phụ tá giúp các giáo viên trong các lớp học. Một số phòng học có nhiều phụ tá và một số đã không có, tùy thuộc vào nhu cầu của học sinh trong lớp học. Aides often help a student who has special needs. Aides also help small groups of students complete their work. Ví dụ:, they may help your child to learn English, like an ESL teacher.

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng là người quản trị đầu tại một trường học. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm giám sát tất cả các giáo viên trong việc xây dựng trường học. Hiệu trưởng là người lãnh đạo của các giáo viên. Hiệu trưởng không dạy cho học sinh. Thay vào đó, hiệu trưởng giúp các giáo viên, giúp với kỷ luật, và dẫn đầu các trường học. Trong các trường học lớn, còn có phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng giúp hiệu trưởng. Tại Hoa Kỳ, Nếu một phụ huynh đã gặp rắc rối với một giáo viên, cha mẹ thường nói với hiệu trưởng.

Tư vấn viên

Nhân viên tư vấn học giúp học sinh học, cá nhân, xã hội, và nhu cầu phát triển sự nghiệp. Tư vấn viên trường dẫn chương trình giúp học sinh thành công trong trường học. Tư vấn viên có thể rất hữu ích cho các gia đình người tị nạn. Nhân viên tư vấn có thể giúp sinh viên của bạn, điều chỉnh đến ngôi trường mới. Tư vấn viên có thể biết về chương trình đặc biệt dành cho sinh viên người tị nạn. Tư vấn viên đôi khi cũng giúp chăm sóc sức khỏe tâm thần và thể chất. Một cố vấn là một người tốt để nói chuyện tại trường nếu bạn nghĩ rằng học sinh của bạn có thể cần sự trợ giúp thêm.

Y tá

Y tá làm việc tại trường để giữ cho học sinh an toàn và lành mạnh. Nếu một học sinh có cảm giác bị bệnh, giáo viên có thể gửi chúng cho y tá. Nếu học sinh bệnh, y tá quyết định gửi về nhà cho đến khi họ cảm thấy tốt hơn. Tại Hoa Kỳ, Chăm sóc sức khỏe tâm thần học sinh là một phần quan trọng đi đến trường. Đôi khi, students have a hard time in class because they are having a hard time adjusting to life in the USA. They might need extra help because coming to the USA from a different country is very hard. Y tá có thể giúp hỗ trợ sinh viên những người đang gặp khó khăn khi điều chỉnh.

Thư ký

Thư ký trường giúp hiệu trưởng và thường làm việc trong văn phòng mặt trận của tòa nhà trường. Sometimes secretaries are called front office staff. Khi bạn đến với trường học của con quý vị, you may need to sign a paper to check in. Điều này giúp giữ an toàn cho học sinh. Các thư ký sẽ giúp bạn đăng nhập. Bộ trưởng có thể hiển thị cho bạn nơi để đi. Nếu bạn cần trợ giúp đăng ký học, bộ trưởng giúp. Một số trường yêu cầu bạn đăng một bài báo để có con nhà từ trường học sớm. Các thư ký sẽ giúp bạn dấu hiệu con bạn ra. Điều này là để giữ cho trẻ em của bạn an toàn. Họ chỉ có thể về nhà với một người lớn đáng tin cậy.

Giám đốc

Giám đốc dẫn nhiều các hiệu trưởng và các trường học. Superintendents make decisions on policy, chương trình đào tạo (Các sinh viên học trong lớp học), và quy tắc. Because superintendents work for many schools, họ có thể không trong cùng một trường xây dựng như trẻ em của bạn.

Tìm hiểu thêm