Anh cũngKhông có tiếng Anh

Tìm kiếm thông tin về giảng dạy những người tị nạn hoặc người nhập cư sinh viên?

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Chúng tôi có các nguồn lực để giúp bạn, từ một lớp học trực tuyến phát triển chuyên môn, Trang thông tin về nền văn hóa, gần đây tin tức và thông tin có thể phục vụ bạn và học sinh của bạn. Vật liệu này là hữu ích cho bất cứ ai dạy người tị nạn, cho dù bạn đang giảng dạy tiếng Anh hoặc vật lý, trước nhà trẻ hay người lớn.

We have resources to help you, from an online professional development class, to informational pages about cultural backgrounds, to recent news and information that may serve you and your students. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, pre-kindergarten or adults.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có yêu cầu bổ sung hoặc thắc mắc về việc giảng dạy những người tị nạn. Chúng tôi muốn là một nguồn tài nguyên cho bạn.

Please contact us if you have additional requests or questions about teaching refugees. We want to be a resource for you.

Giáo viên minh hoạ

Tìm hiểu thông tin và các chiến lược cho việc giảng dạy của người tị nạn và nhập cư sinh viên.

Phát triển chuyên môn cho giáo dục
Tác giả chào đón người tị nạn

Tìm hiểu về học sinh của bạn với các cấu hình nền văn hóa của chúng tôi.

Xem nền văn hóa hồ sơ

Giúp người tị nạn và nhập cư tại Hoa Kỳ

Bằng cách tặng cho USAHello, bạn hỗ trợ các công nghệ và giáo dục giúp người mới đến thành công tại Hoa Kỳ.

Tặng hôm nay

Mới nhất từ bàn làm việc của chúng tôi