USAHello là một trang web được tạo ra cho người tị nạn và người nhập cư ở Mỹ.

USAHello là gì?

USAHello là một cửa, Trang web toàn diện, nguồn lực và thông tin mới cần phải xây dựng thành công cuộc sống cho bản thân và gia đình của họ ở Hoa Kỳ.

Tái định cư người tị nạn và người nhập cư đã hợp tác trên nội dung của chúng tôi, đó viết cho người học tiếng Anh và những người có giáo dục bị gián đoạn. Các chương trình của chúng tôi tiếp tục được tăng cường bởi các bản dịch tự động và hướng dẫn sử dụng và mới nhất trong kỹ thuật đa phương thức học tập. Chúng tôi sử dụng sự phát triển của công nghệ di động và sức mạnh của internet để cung cấp an toàn, hỗ trợ đáng tin cậy ở đâu và khi nó là cần thiết.

USAHello là duy nhất.

USAHello là các nguồn tài nguyên trực tuyến chỉ toàn diện cho người tị nạn và người nhập cư ở Mỹ. Người mới ở mỗi tiểu bang ghé thăm website của chúng tôi, và chúng tôi có quan hệ đối tác với các cơ quan khu tái định cư và các phi lợi nhuận trên toàn quốc. Việc bổ sung các nguồn trên mặt đất của sự hỗ trợ đã tồn tại bằng cách làm cho chúng dễ hiểu và dễ tiếp cận với những người cần chúng với hơn FindHello, app điện thoại di động của chúng tôi đưa ra trong 2019 hợp tác với UNHCR.

Xem video ngắn dưới đây cho một tổng quan về các chương trình khác. (Lưu ý rằng Trung tâm tị nạn trực tuyến bây giờ là USAHello. Chúng tôi đã thay đổi tên của chúng tôi để làm cho các người mới chắc chắn từ Tất cả nguồn gốc cảm thấy chào đón trên trang web của chúng tôi và trong lớp học của chúng tôi.)

 

USAHello được hướng dẫn bởi dân phục vụ.

USAHello là mật thiết kết nối với cộng đồng đó cố gắng để giúp đỡ. Chúng tôi tin rằng người mới chủ trương của họ tốt nhất. Hơn một nửa số thành viên hội đồng quản trị của chúng tôi là những người tị nạn tái định cư hoặc đầu tiên- và những người nhập cư thế hệ thứ hai. Các chương trình được phát triển và liên tục được cải thiện với đầu vào từ các cộng đồng người dùng mới, bao gồm USAHello của người tị nạn công nghệ và hội đồng tư vấn.

USAHello là hiệu quả về kinh tế.

Các chương trình của USAHello có rất nhiều chi phí hiệu quả. Chúng tôi sử dụng quyền lực và tiếp cận Internet, kết hợp với sự phát triển của công nghệ cầm tay, để tạo ra các chương trình có khả năng mở rộng vô hạn. Mục tiêu của chúng tôi là giúp hàng triệu người tị nạn và di dân ở Hoa Kỳ và do đó tăng cường cộng đồng của chúng tôi, nền kinh tế của chúng tôi, và dân chủ của chúng tôi.

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể chào đón người mới trong cộng đồng của bạn.

Truy cập vào trang web đối tác của chúng tôi ItaliaHello, tung ra trong 2019 để cung cấp nguồn lực cho những người di cư ở châu Âu.