Cơ hội nghề nghiệp tại USAHello

Cơ hội nghề nghiệp

Ngành nghề tại USAHello-hiện tại openings

Posted Tháng mười hai 20, 2019: Giám đốc truyền thông & Marketing

USAHello đang tìm kiếm một chuyên gia truyền thông với một hồ sơ theo dõi thành công để lãnh đạo một chiến lược tiếp cận quốc gia kết nối hàng triệu người tị nạn, người xin tị nạn, người nhập cư và nhận các thành viên cộng đồng.

Là giám đốc truyền thông & Marketing, bạn sẽ chỉ đạo câu chuyện của tổ chức chúng tôi và mở rộng đáng kể chương trình của chúng tôi đạt. Bạn sẽ hướng dẫn các nhà quản lý tiếp cận cộng đồng và kỹ thuật số trong việc thực hiện một chiến lược truyền thông quốc gia hiệu quả.

Đọc thêm về vị trí và cách áp dụng.

Tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi