Chia sẻ

Trách nhiệm công dân của người mang quốc tịch Hoa Kỳ

Quốc tịch Hoa Kỳ mang lại nhiều lợi ích. Quốc tịch Hoa Kỳ cũng đi kèm với một số trách nhiệm công dân nhất định. Tìm hiểu về các nghĩa vụ công dân quan trọng và cách tham gia vào cộng đồng của quý vị.


Wilson Kubwayo ở phía trước của cờ tại lễ công dân của mình

Cùng với việc đánh giá cao các lợi ích của việc mang quốc tịch Hoa Kỳ, mọi công dân cần nhận thức được trách nhiệm công dân của mình.

Lời tuyên thệ trung thành

Khi trở thành công dân, bạn sẽ phải đọc lời tuyên thệ trung thành (lòng trung kiên) với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Qua lời tuyên thệ, bạn cam kết một số điều nhất định để trở thành công dân Hoa Kỳ:

  • từ bỏ lòng trung thành với các quốc gia khác
  • bảo vệ Hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ
  • trung thành với Hoa Kỳ và tuân thủ luật pháp trong nước
  • phục vụ trong quân đội hoặc thực hiện công việc quan trọng cho đất nước Hoa Kỳ nếu pháp luật yêu cầu

Bầu cử là một trách nhiệm dân sự

Mặc dù bầu cử là quyền và là một trong những lợi ích của người mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhiều người tin rằng bầu cử cũng là một trách nhiệm quan trọng. Tìm hiểu cách thức bầu cử tại Hoa Kỳ.

Nhiệm vụ hội thẩm

Trong một phiên xét xử, một nhóm người Mỹ bình thường được gọi là ban hội thẩm sẽ đưa ra các quyết định quan trọng về việc liệu một người đã phạm tội có tội hay không.

Nộp thuế

Công dân Mỹ có nghĩa vụ phải nộp thuế để trang trải chi phí của chính phủ, chi phí bảo vệ và chi phí dịch vụ. Mọi công dân Mỹ đều phải trả một số các loại thuế. Công dân Hoa Kỳ sống ở nước ngoài phải khai thuế hàng năm ngay cả khi họ không phải nộp thuế. Tìm hiểu thêm về các khoản thuế tại Hoa Kỳ.

Trách nhiệm dân sự tại cộng đồng của bạn

Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ, và các nền dân chủ cần người dân phải có tiếng nói mạnh mẽ và làm việc cùng nhau. Là một công dân tốt đồng nghĩa với việc bạn phải là một thành viên tích cực trong cộng đồng. Việc tham gia vào cộng đồng đặc biệt quan trọng đối với người tị nạn và người nhập cư vì điều đó cho phép họ hình thành các kết nối và tìm thấy vị trí của họ ở đất nước mới. Bạn có thể tham gia các nhóm cộng đồng hoặc các đảng phái chính trị. Bạn có thể hỗ trợ một mục tiêu trong môi trường hoặc khu phố của mình. Bạn có thể tranh cử một chức vụ công.

Xem người Mỹ nói gì về quyền lợi và trách nhiệm dân sự của họ

(https://www.youtube.com/watch?v=g2FDgq6KucU)

Thông tin trên trang này đến từ USCIS và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Share