Trách nhiệm công dân của người mang quốc tịch Hoa Kỳ

Bạn đang nghĩ về vấn đề quốc tịch? Có nhiều lợi ích khi bạn có quốc tịch Hoa Kỳ. Tuy nhiên, gắn liền với nó cũng là trách nhiệm dân sự. Tìm hiểu về trách nhiệm dân sự mà mọi người Mỹ phải có đối với đất nước.


Wilson Kubwayo ở phía trước của cờ tại lễ công dân của mình

Cùng với việc đánh giá cao các lợi ích của việc mang quốc tịch Hoa Kỳ, mọi công dân cần nhận thức được trách nhiệm công dân của mình.

Lời tuyên thệ trung thành

Khi trở thành công dân, bạn sẽ phải đọc lời tuyên thệ trung thành (lòng trung kiên) với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Qua lời tuyên thệ, bạn cam kết một số điều nhất định để trở thành công dân Hoa Kỳ:

  • từ bỏ lòng trung thành với các quốc gia khác
  • bảo vệ Hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ
  • trung thành với Hoa Kỳ và tuân thủ luật pháp trong nước
  • phục vụ trong quân đội hoặc thực hiện công việc quan trọng cho đất nước Hoa Kỳ nếu pháp luật yêu cầu

Bầu cử là một trách nhiệm dân sự

Mặc dù bầu cử là quyền và là một trong những lợi ích của người mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhiều người tin rằng bầu cử cũng là một trách nhiệm quan trọng. Tìm hiểu cách thức bầu cử tại Hoa Kỳ.

Nhiệm vụ hội thẩm

Trong một phiên xét xử, một nhóm người Mỹ bình thường được gọi là ban hội thẩm sẽ đưa ra các quyết định quan trọng về việc liệu một người đã phạm tội có tội hay không.

Nộp thuế

Công dân Mỹ có nghĩa vụ phải nộp thuế để trang trải chi phí của chính phủ, chi phí bảo vệ và chi phí dịch vụ. Mọi công dân Mỹ đều phải trả một số các loại thuế. Công dân Hoa Kỳ sống ở nước ngoài phải khai thuế hàng năm ngay cả khi họ không phải nộp thuế. Tìm hiểu thêm về các khoản thuế tại Hoa Kỳ.

Trách nhiệm dân sự tại cộng đồng của bạn

Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ, và các nền dân chủ cần người dân phải có tiếng nói mạnh mẽ và làm việc cùng nhau. Là một công dân tốt đồng nghĩa với việc bạn phải là một thành viên tích cực trong cộng đồng. Việc tham gia vào cộng đồng đặc biệt quan trọng đối với người tị nạn và người nhập cư vì điều đó cho phép họ hình thành các kết nối và tìm thấy vị trí của họ ở đất nước mới. Bạn có thể tham gia các nhóm cộng đồng hoặc các đảng phái chính trị. Bạn có thể hỗ trợ một mục tiêu trong môi trường hoặc khu phố của mình. Bạn có thể tranh cử một chức vụ công.

Xem người Mỹ nói gì về quyền lợi và trách nhiệm dân sự của họ

(https://www.youtube.com/watch?v=g2FDgq6KucU)

Thông tin trên trang này được thu thập từ chính phủ Hoa Kỳ và các nguồn đáng tin cậy khác. Thông tin mang tính chất hướng dẫn và được cập nhật thường xuyên. Trang web USAHello không cung cấp tư vấn pháp lý, và các tài liệu của chúng tôi cũng không mang tính chất tư vấn pháp lý. Nếu bạn đang tìm luật sư hay tìm sự hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc giá rẻ, chúng tôi có thể giúp bạn tìm dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc giá rẻ.