Cách nộp thuế tại Hoa Kỳ

Thuế là số tiền mọi người đóng góp vào chi phí điều hành một quốc gia hoặc cộng đồng. Ví dụ, thuế được trả cho trường học, bệnh viện và đường sá. Khi người nhập cư và công dân đóng thuế, họ đang trả phần đóng góp của họ cho các chương trình có lợi cho họ.

Quý vị có thể xem thông tin tại đây về thuế, thuế thu nhập, cách nộp tờ khai thuế, trường hợp cần nộp tờ khai thuế, việc cần làm nếu quý vị không có số an sinh xã hội, nếu quý vị không có giấy tờ, các lựa chọn tạm tha đối với người Afghanistan, trợ giúp khai và nộp thuế, tín thuế trợ cấp phục hồi, tín thuế trẻ em 2021, và cách khai thuế trực tuyến.


Người phụ nữ với các giấy tờ thuế trước mặt

Thuế là gì?

Thuế là một khoản tiền chúng ta trả cho chính phủ. Các chính phủ bao gồm liên bang, tiểu bang và các chính quyền địa phương cấp thấp điều hành các quận và thành phố. Nếu quý vị kiếm được tiền, tiêu tiền hoặc sở hữu bất động sản ở Hoa Kỳ, quý vị sẽ phải trả thuế bằng cách này hay cách khác. Điều quan trọng là quý vị cần hiểu cách nộp thuế đúng cách.

Thuế thu nhập là gì?

Thuế thu nhập là một loại thuế đánh vào thu nhập của quý vị (những gì quý vị kiếm được hoặc nhận được mỗi năm). Mọi người đóng thuế thu nhập cho chính phủ liên bang và cho hầu hết các chính phủ tiểu bang. Một số tiểu bang, chẳng hạn như Washington và Florida, không tính thuế thu nhập.

Thuế thu nhập liên bang được thu bởi  Sở Thuế vụ (IRS) và chuyển đến Kho bạc Hoa Kỳ. Thuế thu nhập tiểu bang được chuyển đến các bộ phận thuế vụ của tiểu bang.

Thuế suất, hoặc số tiền thuế thu nhập quý vị phải trả, phụ thuộc vào số tiền quý vị kiếm được và mức chi tiêu của quý vị.

Những yếu tố khác ảnh hưởng đến số tiền quý vị cần trả. Nếu có con, quý vị có tín thuế hỗ trợ chi phí chăm sóc gia đình. Tín thuế cho phép quý vị trả thuế cho phần ít hơn thu nhập của quý vị.

Kết hôn cũng có thể ảnh hưởng đến mức thuế mà quý vị phải trả. Những người độc thân nhận được tín thuế thấp hơn một cặp vợ chồng đã kết hôn, vì vậy họ có thể phải trả nhiều thuế hơn. Nhưng các cặp vợ chồng mà cả 2 người đều làm việc có thể phải đóng thuế nhiều hơn so với khi họ độc thân.

Làm cách nào để nộp tờ khai thuế?

Hàng năm, người lao động và doanh nghiệp phải tính thu nhập của mình cho năm trước. Họ tính xem họ nợ bao nhiêu tiền thuế và nộp số tiền đó cho chính phủ. Quy trình này được gọi là “nộp tờ khai thuế”.

Nhiều người đã nộp thuế đầy đủ vào thời điểm họ nộp tờ khai thuế. Điều này là do một số tiền thuế được trích ra từ các khoản lương thông thường của họ trước khi họ được trả lương. Đôi khi, tờ khai thuế có thể cho thấy quý vị đã nộp quá nhiều thuế và chính phủ nợ quý vị một khoản hoàn thuế!

Lưu ý quan trọng: Quý vị phải cung cấp đúng sự thật trên tờ khai thuế của mình. Điều này đặc biệt quan trọng nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ vì thông tin sai lệch trên tờ khai thuế có thể khiến quý vị bị trục xuất. Nếu quý vị là thường trú nhân hợp pháp (chủ thẻ xanh), hãy đảm bảo quý vị khai báo tất cả thu nhập của mình. Đọc thông tin USCIS về thuế của người nước ngoài thường trú.

Tôi có cần nộp tờ khai thuế không?

Cho dù quý vị nợ thuế hay chính phủ nợ quý vị, quý vị có trách nhiệm nắm được thời gian và cách thức nộp thuế.

Nếu quý vị điền vào các biểu mẫu thuế khi bắt đầu công việc của mình, quý vị sẽ nhận được một biểu mẫu W-2 từ chủ lao động của mình vào đầu năm. W-2 cho biết số tiền quý vị kiếm được và số tiền quý vị đã nộp thuế. Quý vị sẽ cần biểu mẫu này để hoàn thành tờ khai thuế.

Quý vị phải gửi tờ khai thuế của năm trước cho chính phủ trước ngày 15 tháng 4 hàng năm. Quý vị cần phải nộp tờ khai thuế với IRS trên một biểu mẫu của chính phủ.

Tôi phải làm gì nếu tôi không có số an sinh xã hội?

Nếu quý vị có thu nhập tại Hoa Kỳ, luật pháp yêu cầu quý vị nộp thuế. Quý vị có thể đóng thuế mà không cần số an sinh xã hội.

Quý vị có thể sử dụng Mã số nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN). Sở Thuế vụ sẽ cấp cho quý vị mã ITIN nếu quý vị không đủ điều kiện nhận số an sinh xã hội (SSN).

Tìm hiểu cách nộp đơn hoặc gia hạn ITIN bằng tiếng Anh́  hoặc nộp đơn hoặc gia hạn ITIN bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nếu tôi không có giấy tờ thì sao?

Nếu quý vị có thu nhập ở Hoa Kỳ, luật pháp yêu cầu quý vị đóng thuế ngay cả khi quý vị không phải là cư dân hợp pháp. Quý vị sử dụng ITIN để nộp thuế.

Nộp thuế khi quý vị không có giấy tờ có thể giúp chứng minh quý vị có “nhân cách đạo đức tốt”. Nhân cách đạo đức tốt rất quan trọng nếu quý vị nộp đơn xin hủy bỏ trục xuất, xin thẻ xanh hoặc một chương trình nhập cư khác trong tương lai.

USAHello khuyên quý vị nên trao đổi với chuyên gia di trú trước khi nộp đơn xin ITIN. Quý vị có thể tìm đến các dịch vụ pháp lý giá cả phải chăngtrong khu vực của quý vị.

Nếu tôi là người Afghanistan được tạm tha thì sao?

Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận gói hỗ trợ COVID-19  không, bao gồm thông tin bằng tiếng Dari và tiếng Pashto ở cuối tài liệu.

Ĺàm sao để tôi được trợ giúp kê khai và nộp thuế?

Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc hiểu cách nộp thuế, đừng lo lắng. Quý vị có thể nhận trợ giúp. Nhiều tổ chức cộng đồng cung cấp hỗ trợ.

Chính phủ có một chương trình giúp đỡ những người cần trợ giúp. Chương trình  Hỗ trợ Thuế Thu nhập Tình nguyện viên (VITA)  trợ giúp miễn phí các vấn đề về thuế. VITA giúp đỡ những người kiếm được $54.000 một năm trở xuống, những người khuyết tật và những người có khả năng tiếng Anh hạn chế.

Quý vị có thể tìm kiếm sự trợ giúp gần nhất bằng cách sử dụng  VITA locator. Nhiều nơi cung cấp trợ giúp bằng tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, Trung Quốc và các ngôn ngữ khác.

Tín thuế trợ cấp phục hồi là gì?

Đây là khoản tín dụng quý vị có thể yêu cầu trên tờ khai thuế liên bang năm 2021 nếu quý vị không nhận được khoản thanh toán  tác động kinh tế thứ ba. Đây là đợt thanh toán thứ ba do chính phủ cung cấp để giúp đỡ mọi người trong đại dịch covid.

Khoản thanh toán tác động kinh tế thứ ba là:

  • $1.400 đối với cá nhân đủ điều kiện và có số An sinh xã hội hợp lệ.
    • $2.800 đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn nộp tờ khai chung nếu cả hai vợ chồng có số An sinh xã hội hợp lệ hoặc nếu một trong hai người có số An sinh xã hội hợp lệ.
  • $1.400 đối với mỗi người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn và có số An sinh xã hội hợp lệ hoặc Số nhận diện người đóng thuế con nuôi do IRS cấp.

Nếu quý vị đã trực tiếp nhận được các khoản tiền này, quý vị không cần phải hoàn thành bất kỳ thông tin nào trên tờ khai thuế năm 2021 của mình nữa. Nếu quý vị không nhận được khoản thanh toán hoặc chỉ được thanh toán một phần, quý vị có thể nộp đơn  Tín thuế trợ cấp phục hồi trên thuế thu nhập năm 2021 của quý vị.

 Tín thuế trẻ em và Khoản ứng trước tín thuế trẻ em năm 2021 

Tín thuế trẻ em là khoản tín dụng quý vị nhận được khi nộp tờ khai thuế thu nhập của mình. Tín thuế trẻ em dành cho trẻ em từ 0 đến 17 tuổi. Năm 2021, chương trình này hỗ trợ $3.600 cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và $3.000 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Năm 2021, chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp một khoản ứng trước tín thuế trẻ em cho các gia đình. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021, quý vị sẽ tự động nhận được một nửa khoản tín thuế trẻ em mà quý vị đủ điều kiện nhận. Nửa còn lại sẽ được áp dụng cho thuế thu nhập năm 2021 của quý vị.

Tìm hiểu thêm về các khoản ứng trước tín thuế trẻ em.

Nộp tờ khai thuế trực tuyến

Nếu quý vị muốn tự nộp tờ khai thuế, quý vị có thể sử dụng một số chương trình, trong đó có chương trình phổ biến nhất là Turbo Tax. Tuy nhiên quý vị phải trả phí cho Turbo Tax.

Quý vị cũng có thể truy cập  trang web IRS Freefile  và bắt đầu quy trình tại đây.

Thông tin trên trang này đến từ chính phủ Hoa Kỳ,  Sở Thuế vụ (IRS)và các nguồn đáng tin cậy khác. Thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và được cập nhật thường xuyên nhất có thể. USAHello không tư vấn pháp lý, và cũng không có ý định sử dụng bất kỳ tài liệu nào của chúng tôi để tư vấn pháp lý. Nếu quý vị đang tìm kiếm một luật sư hoặc trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp, chúng tôi có thể giúp quý vị tìm kiếm các dịch vụ pháp lý miễn phí và chi phí thấp.