Chia sẻ

Cách khai thuế thu nhập cho người mới nhập cư

Mọi người làm việc ở Hoa Kỳ và kiếm được một số tiền nhất định đều phải nộp thuế thu nhập. Tìm hiểu thuế thu nhập là gì và cách nộp thuế. Tìm thông tin hữu ích cho người mới nhập cư.


Người phụ nữ với các giấy tờ thuế trước mặt

Thuế là một khoản tiền nhất định mà quý vị phải nộp cho chính phủ. Thuế được thu bởi chính phủ liên bang, tiểu bang, quận và thành phố. Thuế giúp chính phủ chi trả cho các dịch vụ của họ, bao gồm an sinh xã hội, chăm sóc y tế (medicare), giáo dục và giao thông. Quý vị nộp thuế khi quý vị kiếm được tiền, tiêu tiền hoặc sở hữu tài sản tại Hoa Kỳ.

Thuế thu nhập là gì?

Thuế thu nhập là một khoản tiền quý vị nợ chính phủ dựa trên số tiền quý vị kiếm được hoặc nhận được hàng năm. Thuế thu nhập được khấu trừ từ tiền lương của quý vị và gửi đến cho chính phủ.

Quý vị phải tính toán số tiền quý vị kiếm được trong năm và mức thuế thu nhập quý vị nợ là bao nhiêu rồi báo cáo cho chính phủ. Đây gọi là khai thuế. Quý vị đóng thuế thu nhập cho chính phủ liên bang và hầu hết các chính phủ tiểu bang. Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, và Wyoming không thu thuế thu nhập. 

Việc đã kết hôn hay còn độc thân có ảnh hưởng đến mức thuế thu nhập quý vị phải đóng. Nếu quý vị có con, quý vị có thể nhận được tín thuế trẻ em đểtrả lại khoản tiền cho quý vị tại thời điểm tính thuế nhằm hỗ trợ chi phí nuôi nấng gia đình. Người độc thân có thể đóng thuế nhiều hơn. Các cặp vợ chồng mà cả người đều làm việc cũng có thể cùng phải đóng thuế nhiều hơn so với khi họ còn độc thân.

Các biểu mẫu thuế thu nhập

Nếu quý vị đã làm việc tại Hoa Kỳ, quý vị sẽ nhận được các biểu mẫu qua đường bưu điện vào đầu mỗi năm để giúp quý vị nộp tờ khai thuế. Một số công việc trả lương cho người làm việc bất hợp pháp và không báo cáo hoạt động cho chính quyền. Nếu quý vị đang được trả lương “ngoài sổ sách” bằng tiền mặt, quý vị sẽ không nhận được bất kỳ chứng từ thuế nào. Loại công việc này đi kèm với rủi ro.

Người lao động với biểu mẫu W-4

Nếu quý vị đã điền biểu mẫu W-4 khi được tuyển dụng, thuế thu nhập thường được khấu trừ từ mỗi đợt tiền lương của quý vị. Sau đó quý vị sẽ nhận đượcBiểu Mẫu W-2 từ chủ lao động của mình vào đầu mỗi năm. Biểu mẫu W-2 cho biết số tiền quý vị đã kiếm được và số tiền quý vị đã nộp thuế cho năm trước.

Nhiều người đã nộp đủ thuế thu nhập của mình thông qua các khoản khấu trừ từ lương nhưng số khác vẫn có thể cần phải trả thêm tiền cho chính phủ. Đôi khi, tờ khai thuế có thể cho thấy quý vị đã nộp quá nhiều thuế và sau đó chính phủ sẽ hoàn lại một khoản tiền cho quý vị.

Tự kinh doanh với biểu mẫu W-9

Người tự kinh doanh không bị khấu trừ thuế từ các khoản lương của họ. Nếu quý vị cung cấp biểu mẫu W-9 cho những nơi quý vị làm việc, quý vị sẽ nhận được Biểu Mẫu 1099-MISC từ những nơi đã trả công cho quý vị từ 600 USD trở lên.

Một số người tự kinh doanh là người hành nghề tự do, nhà thầu độc lập hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ đóng thuế tự kinh doanh, được tính dựa trên thu nhập ròng hoặc lợi nhuận của họ.

Tôi có cần nộp tờ khai thuế không?

Nếu quý vị đã làm việc tại Hoa Kỳ và đã kiếm được một khoản tiền nhất định

 quý vị được yêu cầu phải nộp tờ khai thuế thu nhập. Điều này là đúng cho dù quý vị không nợ thuế, có nợ thuế hay chính phủ nợ quý vị.

Quý vị có trách nhiệm nắm được thời gian và cách thức nộp thuế. Quý vị phải khai thuế nếu muốn nhận khoản tiền hoàn thuế hoặc tín dụng thuế. 

Làm cách nào để nộp tờ khai thuế?

Thuế thu nhập liên bang được thu bởi Sở Thuế Vụ (IRS) và chuyển đến Kho bạc Hoa Kỳ. Thuế thu nhập tiểu bang được chuyển đến các bộ phận thuế vụ của tiểu bang. Tìm kiếm thông tin về thuế của Sở Thuế vụ IRS bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Để kê khai thuế cần:

1. Tìm hiểu xem quý vị có cần khai thuế.

2. Thu thập biểu mẫu và thông tin về thuế.

  • Số An sinh Xã hội hoặc Mã số Thuế Cá nhân ITIN
  • Ngày sinh
  • Báo cáo thu nhập (Mẫu W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc)
  • Mẫu 1099-G cho bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp chịu thuế 
  • Mẫu 1099 cho các báo cáo lãi suất và cổ tức từ ngân hàng 
  • Tờ khai thuế liên bang và tiểu bang năm trước 
  • Số định tuyến tài khoản ngân hàng và số tài khoản để gửi tiền trực tiếp

3. Điền và nộp tờ khai thuế liên bang (Mẫu 1040) và tờ khai thuế tiểu bang.

4. Nộp tất cả thuế mà quý vị nợ cho chính phủ liên bang và tiểu bang.

Nhiều người sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử như TurboTax hoặc H&R Block. Những dịch vụ này vừa kê khai vừa đóng thuế liên bang và tiểu bang cho quý vị tại cùng một nơi và một thời điểm. Một số dịch vụ cũng có phiên bản miễn phí.

Tờ khai thuế cho năm trước của quý vị phải nộp trước thứ Ba, ngày 18 tháng Tư.

Thông tin dành cho người không phải công dân

Sở Thuế vụ có hai hạng mục cho người không phải công dân: người nước ngoài có thường trú và nước ngoài không có thường trú. Người nước ngoài có thường trú khai thuế giống như công dân Hoa Kỳ.

Điều quan trọng là quý vị phải thành thật trong kê khai thuế, đặc biệt nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ. Thông tin sai lệch trên tờ khai thuế có thể khiến bạn bị trục xuất. Nếu quý vị là thường trú nhân hợp pháp (người có thẻ xanh), hãy đảm bảo khai báo tất cả thu nhập của mình.

Tìm thêm thông tin về việc khai thuế nếu quý vị không phải là công dân.

Ĺàm sao để tôi được trợ giúp khai thuế?

Khai thuế là một quá trình phức tạp. Nhiều tổ chức cung cấp hỗ trợ khai thuế và giải thích các tín dụng thuế miễn phí hoặc với mức phí thấp.

Chương trình Hỗ trợ Thuế Thu nhập Tình nguyện viên (VITA) cung cấp trợ giúp miễn phí các vấn đề về thuế. VITA giúp đỡ những người có thu nhập 60,000 USD hoặc thấp hơn một năm, người khuyết tật và người có khả năng tiếng Anh hạn chế. Tìm kiếm hỗ trợ gần nhất bằng cách sử dụng VITA locator. Nhiều nơi cung cấp trợ giúp bằng tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, Trung Quốc và các ngôn ngữ khác.

Các tổ chức cung cấp trợ giúp đáng tin cậy khác gồm có United Ways MyFreeTaxesAARP Foundation Tax-Aide Services

IRS Free File cung cấp hướng dẫn chuẩn bị khai thuế cho người có thu nhập 73,000 USD hoặc thấp hơn.

Nếu quý vị cần liên lạc IRS:

  • Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha: 800-829-1040
  • Ngôn ngữ khác: 833-553-9895
avoid immigration scam
Tránh nạn lừa đảo nhập cư

Biết cách bảo vệ bản thân để không bị các tư vấn viên về nhập cư và những trang web giả mạo lừa gạt. Tìm hiểu điều cần làm khi mình là nạn nhân của âm mưu lừa gạt.

Tìm hiểu thêm

Thông tin trên trang này đến từ the IRS và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Share