Chia sẻ

Cách khai thuế thu nhập cho người mới nhập cư

Mọi người làm việc ở Hoa Kỳ và kiếm được một số tiền nhất định đều phải nộp thuế thu nhập. Tìm hiểu thuế thu nhập là gì và cách nộp thuế. Tìm thông tin hữu ích cho người mới nhập cư.

Đã cập nhật February 23, 2024

Thuế là gì?

Thuế là một khoản tiền nhất định mà quý vị phải nộp cho chính phủ. Thuế được thu bởi chính phủ liên bang, tiểu bang, quận và thành phố. Thuế giúp chính phủ chi trả cho các dịch vụ của họ, bao gồm an sinh xã hội, chăm sóc y tế (medicare), giáo dục và giao thông.

Có nhiều loại thuế khác nhau, bao gồm thuế thu nhập, thuế bán hàng và thuế tài sản. Quý vị nộp thuế khi quý vị kiếm được tiền, tiêu tiền hoặc sở hữu tài sản tại Hoa Kỳ.

Thuế thu nhập là gì?

Thuế thu nhập là một khoản tiền quý vị nợ chính phủ dựa trên số tiền quý vị kiếm được hoặc nhận được hàng năm. Thuế thu nhập được khấu trừ từ tiền lương của quý vị và gửi đến cho chính phủ.

Quý vị đóng thuế thu nhập cho chính phủ liên bang và hầu hết các chính phủ tiểu bang. Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, và Wyoming không thu thuế thu nhập. 

Quý vị phải tính toán số tiền quý vị kiếm được trong năm và mức thuế thu nhập quý vị nợ là bao nhiêu rồi báo cáo cho chính phủ. Đây gọi là khai thuế.

Quý vị phải nộp thuế ngay cả khi chủ lao động của quý vị đã báo cáo với chính phủ số tiền quý vị kiếm được. Việc nộp đơn giúp đảm bảo mọi thứ đều chính xác và cho phép quý vị nhận được các khoản khấu trừ và tín dụng yêu cầu bồi thường để tiết kiệm tiền.

Các biểu mẫu thuế thu nhập

Người lao động với biểu mẫu W-4

Nếu quý vị đã điền biểu mẫu W-4 khi được tuyển dụng, thuế thu nhập thường được khấu trừ từ mỗi đợt tiền lương của quý vị. Sau đó quý vị sẽ nhận đượcBiểu Mẫu W-2 từ chủ lao động của mình vào đầu mỗi năm. Biểu mẫu W-2 cho biết số tiền quý vị đã kiếm được và số tiền quý vị đã nộp thuế cho năm trước.

Nhiều người đã nộp đủ thuế thu nhập của mình thông qua các khoản khấu trừ từ lương nhưng số khác vẫn có thể cần phải trả thêm tiền cho chính phủ. Nếu quý vị đã trả nhiều hơn số tiền thuế quý vị nợ, quý vị có thể lấy lại được tiền. Điều này được gọi là hoàn lại tiền .

Tự kinh doanh với biểu mẫu W-9

Người tự kinh doanh không bị khấu trừ thuế từ các khoản lương của họ. Nếu quý vị cung cấp biểu mẫu W-9 cho những nơi quý vị làm việc, quý vị sẽ nhận được Biểu Mẫu 1099-MISC từ những nơi đã trả công cho quý vị từ 600 USD trở lên.

Một số người tự kinh doanh là người hành nghề tự do, nhà thầu độc lập hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ đóng thuế tự kinh doanh, được tính dựa trên thu nhập ròng hoặc lợi nhuận của họ.

Một số công việc trả lương cho người làm việc bất hợp pháp và không báo cáo hoạt động cho chính quyền. Nếu quý vị đang được trả lương “ngoài sổ sách” bằng tiền mặt, quý vị sẽ không nhận được bất kỳ chứng từ thuế nào.

Thuế suất thuế thu nhập

Số tiền thuế thu nhập cụ thể mà quý vị nợ tùy thuộc vào khung thuế của quý vị. Quý vị phải trả từ 10% đến 37% thu nhập của mình bằng thuế tùy thuộc vào thu nhập và tình trạng nộp đơn của quý vị. Thuế suất liên bang có thể thay đổi mỗi năm.

Tình trạng nộp đơn của quý vị dựa trên việc quý vị độc thân hay đã kết hôn. Nếu quý vị đã kết hôn, quý vị có thể chọn nộp đơn chung với bạn đời của mình. Khai thuế chung thường có nghĩa là quý vị có thể trả ít thuế hơn so với việc nộp thuế riêng.

Tín dụng và khấu trừ thuế

Quý vị có thể tiết kiệm tiền thuế bằng cách sử dụng các khoản tín dụng và khấu trừ thuế .

Tín dụng thuế làm giảm số thuế quý vị nợ và thậm chí có thể giúp quý vị được hoàn lại tiền. Chúng bao gồm Tín Dụng Thuế Trẻ Em dành cho các gia đình có trẻ em và Tín Dụng Thuế Thu Nhập kiếm được cho những người có thu nhập thấp hơn.

Các khoản khấu trừ thuế làm giảm thu nhập mà quý vị bị đánh thuế. Có hai cách để làm điều này:

 • Khấu trừ tiêu chuẩn : một số tiền cố định do chính phủ quy định và thay đổi tùy theo tình trạng nộp đơn. Hầu hết mọi người chọn tùy chọn này và nó dễ dàng hơn.
 • Khấu trừ từng khoản: yêu cầu quý vị liệt kê tất cả các chi phí như tiền lãi thế chấp và tiền quyên góp. Quý vị phải có đủ các khoản khấu trừ để làm cho công việc làm thêm này có giá trị nhưng nó có thể mang lại khoản tiết kiệm lớn hơn.

Làm cách nào để nộp tờ khai thuế?

Thuế thu nhập liên bang được thu bởi Sở Thuế Vụ (IRS) và chuyển đến Kho bạc Hoa Kỳ. Thuế thu nhập tiểu bang được chuyển đến các bộ phận thuế vụ của tiểu bang. Tìm kiếm thông tin về thuế của Sở Thuế vụ IRS bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Thực hiện theo các bước sau để nộp tờ khai thuế của quý vị:

1. Tìm hiểu xem quý vịcó cần khai thuế hay không. Nói chung, quý vị cần phải nộp đơn nếu thu nhập của quý vị vượt quá một mức nhất định. Vào năm 2023, số tiền đó là $13.850 nếu quý vị độc thân và $27.700 nếu quý vị khai thuế chung. Số tiền này thay đổi mỗi năm.

2. Thu thập biểu mẫu và thông tin về thuế.

 • Số An sinh Xã hội hoặc Mã số Thuế Cá nhân ITIN
 • Thông tin người phụ thuộc
 • Báo cáo thu nhập (Mẫu W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc)
 • Mẫu 1099-G cho bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp chịu thuế 
 • Mẫu 1099 cho các báo cáo lãi suất và cổ tức từ ngân hàng 
 • Tờ khai thuế liên bang và tiểu bang năm trước 
 • Chi phí khấu trừ
 • Thông tin về tín dụng thuế
 • Số định tuyến tài khoản ngân hàng và số tài khoản để gửi tiền trực tiếp

3. Quyết định cách quý vị muốn nộp thuế. IRS khuyến nghị nộp đơn điện tử bằng dịch vụ khai thuế trực tuyến. Nhiều người sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử như TurboTax hoặc H&R Block. Những dịch vụ này vừa kê khai vừa đóng thuế liên bang và tiểu bang cho quý vị tại cùng một nơi và một thời điểm. Một số dịch vụ cũng có phiên bản miễn phí.

Quý vị cũng có thể nộp tờ khai thuế qua đường bưu điện . Việc xử lý tờ khai thuế bằng giấy có thể mất nhiều tuần hơn so với các biểu mẫu được nộp bằng điện tử.

4. Điền và nộptờ khai thuế liên bang (Mẫu 1040) và tờ khai thuế tiểu bang . Điều quan trọng là phải đảm bảo quý vị liệt kê tất cả thu nhập của mình và cung cấp thông tin trung thực.

Thuế thu nhập phải nộp hàng năm vào ngày 15 tháng 4.

5. Nộp tất cả thuế mà quý vị nợ cho chính phủ liên bang và tiểu bang.

 • Quý vị có thể nộp thuế IRS điện tử hoặc bằng ngân phiếu hoặc chi phiếu
 • Nếu quý vị không thể nộp thuế đúng thời hạn, quý vị có thể thiết lập kế hoạch thanh toán
 • Nếu quý vị cần thêm thời gian để nộp tờ khai, quý vị có thể yêu cầu gia hạn . Quý vị vẫn cần phải ước tính và nộp thuế trước ngày đến hạn ban đầu.
 • Nếu quý vị không nộp thuế đúng hạn, quý vị có thể phải trả thêm phí và lãi.
Kiểm tra trạng thái hoàn tiền của quý vị bằng cách sử dụng công cụ Where’s My Refund của IRS .

Những điều Người nhập cư nên biết?

Sở Thuế vụ có hai hạng mục cho người không phải công dân: người nước ngoài có thường trú và nước ngoài không có thường trú. Người nước ngoài có thường trú khai thuế giống như công dân Hoa Kỳ.

Quý vị được coi là “người nước ngoài thường trú” và phải nộp thuế nếu:

 • Quý vị là thường trú nhân hợp pháp (có thẻ xanh)
 • Quý vị đã có mặt thực tế tại Hoa Kỳ trong 31 ngày trong năm nay và 183 ngày trong 3 năm qua

Nếu quý vị không có số an sinh xã hội:

Quý vị có thể đăng ký Mã Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN) bằng Mẫu W-7 . IRS không chia sẻ thông tin với cơ quan di trú. Thông tin của quý vị được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích thuế.

Sử dụng ITIN và đóng thuế có thể:

 • Giúp quý vị nhận được các khoản tín dụng thuế, chẳng hạn như các khoản tín dụng trả lại tiền cho các gia đình và những người có thu nhập thấp.
 • Trợ giúp về đơn xin hoặc trường hợp nhập cư của quý vị bằng cách cho thấy quý vị đang đóng góp.

Nếu quý vị không có giấy tờ:

Nếu quý vị có thu nhập ở Hoa Kỳ, luật pháp yêu cầu quý vị đóng thuế ngay cả khi quý vị không phải là thường trú dân hợp pháp. Quý vị có thể sử dụng Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN) để đóng thuế.

Đóng thuế khi quý vị không có giấy tờ có thể giúp chứng minh quý vị có “nhân cách đạo đức tốt”. Nhân cách đạo đức tốt rất quan trọng nếu quý vị nộp đơn xin hủy bỏ trục xuất, xin thẻ xanh hoặc một chương trình nhập cư khác trong tương lai. 

ITIN cũng có thể giúp quý vị thiết lập tài khoản ngân hàng cũng như nộp đơn xin một số phúc lợi của tiểu bang. Nhận thông tin thực tế về ITIN . Chúng tôi khuyên quý vị nên nói chuyện với luật sư di trú trước khi nộp đơn xin ITIN.

Nếu quý vị có thị thực không di dân:
Quý vị có thể phải nộp thuế liên bang hoặc không tùy thuộc vào việc quý vị có được coi là “người nước ngoài thường trú” hay không. Nếu quý vị đã ở Mỹ hơn 183 ngày trong 3 năm, quý vị có thể phải báo cáo thu nhập của mình. Nếu quý vị không chắc mình có phải khai thuế hay không, hãy liên hệ với luật sư di trú.

Thêm lời khuyên cho người nhập cư:

 • Quý vị phải nói sự thật trên tờ khai thuế của quý vị.
 • Quý vị phải nộp thuế thu nhập ngay cả khi quý vị đang sống ở nước ngoài.
 • Quý vị phải báo cáo thu nhập từ nước ngoài nếu quý vị là “người nước ngoài thường trú”.

Ĺàm sao để tôi được trợ giúp khai thuế?

Khai thuế là một quá trình phức tạp. Nhiều tổ chức cung cấp hỗ trợ khai thuế và giải thích các tín dụng thuế miễn phí hoặc với mức phí thấp.

Chương trình Hỗ trợ Thuế Thu nhập Tình nguyện viên (VITA) cung cấp trợ giúp miễn phí các vấn đề về thuế. VITA giúp đỡ những người có thu nhập 60,000 USD hoặc thấp hơn một năm, người khuyết tật và người có khả năng tiếng Anh hạn chế. Tìm kiếm hỗ trợ gần nhất bằng cách sử dụng VITA locator. Nhiều nơi cung cấp trợ giúp bằng tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, Trung Quốc và các ngôn ngữ khác.

Các tổ chức cung cấp trợ giúp đáng tin cậy khác gồm có United Ways MyFreeTaxesAARP Foundation Tax-Aide Services

IRS Free File cung cấp hướng dẫn chuẩn bị khai thuế cho người có thu nhập 79,000 USD hoặc thấp hơn.

Nếu quý vị cần liên lạc IRS:

 • Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha: 800-829-1040
 • Ngôn ngữ khác: 833-553-9895
lawyer reviewing information
Tránh nạn lừa đảo nhập cư

Biết cách bảo vệ bản thân để không bị các tư vấn viên về nhập cư và những trang web giả mạo lừa gạt. Tìm hiểu điều cần làm khi mình là nạn nhân của âm mưu lừa gạt.

Tìm hiểu thêm

Thông tin trên trang này đến từ the IRS, Protecting Immigrant Families (PIF), và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Chia sẻ