Bản dịch hướng dẫn lái xe cho người mới đến Hoa Kỳ

Bạn muốn học lái xe? Dưới đây là bản dịch hướng dẫn lái xe cho người tị nạn và người nhập cư. Nhấp vào hình ảnh bên dưới để tải xuống bản dịch hướng dẫn lái xe bằng ngôn ngữ của bạn.


nữ tài xế mỉm cười cùng với con ở ghế sau

Học bản dịch hướng dẫn lái xe bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn

Đọc những bản dịch hướng dẫn lái xe ở Hoa Kỳ bằng ngôn ngữ của bạn sẽ giúp bạn vượt qua bài thi bằng lái. Ở nhiều tiểu bang, bạn có thể làm bài thi bằng ngôn ngữ của mình. Ở các tiểu bang khác, bạn phải làm bài thi bằng tiếng Anh.

QUAN TRỌNG: Những hướng dẫn này không cụ thể cho tiểu bang của bạn và có thể đã lỗi thời. Chúng sẽ hỗ trợ bạn học nhưng chỉ nên dùng bổ trợ vì một số luật có thể khác với tiểu bang của bạn. Bạn cũng sẽ cần hướng dẫn lái xe chính thức của tiểu bang mình.

Nhấp vào hình ảnh bên dưới để xem hướng dẫn lái xe. Bạn có thể đọc hướng dẫn trực tuyến, hoặc tải xuống máy tính hay thiết bị di động.

دليل السائق (Tiếng Ả Rập)

The California driver's manual in Arabic

Վարորդի ձեռնարկ (Tiếng Armenia)

The driver's manual in Armenian

驾驶员手册 (Tiếng Trung)

The driver's manual in Chinese

Manuel du conducteur (Tiếng Pháp)

The driver's manual in French

運転マニュアル (Tiếng Nhật)

The driver's manual in Japanese

Tiếng Karen

The driver's manual in the Karen language

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការបើកបរ (Tiếng Khmer)

The driver's manual in the Khmer language

운전자 설명서 (Tiếng Hàn)

The driver's manual in Korean

चालकलाई मार्गनिर्देशिका (Tiếng Nepal)

The driver's manual in Nepalese

Руководство для водителя (Tiếng Nga)

The driver's manual in Russian

Manual del conductor (Tiếng Tây Ban Nha)

The driver's manual in Spanish

Buuga darawalnimada (Tiếng Somali)

The driver's manual in Somalian