Chia sẻ

 Quyền của học sinh nhập cưvà luật giáo dục

Có luật bảo vệ tất cả các quyền của sinh viên ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu về các quyền của sinh viên nhập cư, bao gồm hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh và quyền tự do ngôn luận. Tìm hiểu cách báo cáo hành vi bắt nạt và phân biệt đối xử.


Chính phủ Hoa Kỳ đưa ra luật về giáo dục mà tất cả các bang phải tuân theo để bảo vệ quyền lợi của học sinh. Các bang cũng có luật riêng về giáo dục công và tư.

Quyền được giáo dục công

Tất cả trẻ em đều có quyền được giáo dục công miễn phí để lấy bằng tốt nghiệp trung học tại Hoa Kỳ, gồm cả giáo dục tiểu học và trung học. Mọi người đều có quyền theo học tại các trường công lập, bất kể tình trạng nhập cư.

Quyền được giáo dục công cũng đi kèm với các yêu cầu:

 • Phụ huynh và người giám hộ có trách nhiệm ghi danh cho con em mình vào các trường công lập hoặc tư thục.
 • Tất cả trẻ em phải đi học trong một số năm nhất định. Hầu hết các bang yêu cầu trẻ em từ 5 đến 16 tuổi phải đi học.
 • Luật pháp tiểu bang đặt ra các yêu cầu về thời điểm học sinh có thể dừng học. Trong hầu hết các trường hợp, học sinh phải từ 16 tuổi trở lên và được phép dừng học.
Quyền được giáo dục, bất kể tình trạng nhập cư, không áp dụng cho học sinh nộp đơn vào cao đẳng hoặc đại học. Không có luật nào nói rằng DACA hoặc học sinh không có giấy tờ không thể theo học đại học nhưng một số trường có thể từ chối cho nhập học. Tìm hiểu thêm.

Quyền có cơ hội bình đẳng

Các trường tiểu bang và địa phương phải cho học sinh tiếp cận bình đẳng với giáo dục công.

 • Luật liên bang yêu cầu các trường học cung cấp cho học sinh cơ hội bình đẳng để thành công ở trường, bất kể chủng tộc, dân tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng nhập cư hoặc thu nhập gia đình.
 • Các trường học phải cung cấp các cơ hội như nhau cho tất cả học sinh về các lớp học, hoạt động của trường, thể thao, hỗ trợ tài chính, phúc lợi y tế và việc làm.
 • Các trường phải thực hiện những thay đổi hợp lý đối với các lớp học và hoạt động để tạo điều kiện cho những học sinh có nhu cầu khác nhau, bao gồm các kỹ năng ngôn ngữ, khuyết tật, bản dạng giới và tôn giáo.
 • Học sinh khuyết tật có quyền được giáo dục đặc biệt và hưởng các dịch vụ liên quan. Điều này có thể bao gồm vật lý trị liệu, trị liệu ngôn ngữ nói, thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, người ghi chú, máy đọc, thiết bị máy tính đặc biệt và thêm thời gian để làm bài kiểm tra.
 • Phụ huynh có thể phản đối việc sắp xếp con mình vào các chương trình hoặc cấp độ học tập nhất định.

Hỗ trợ tiếng Anh

Học sinh không nói được tiếng Anh có quyền được hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí. Các trường phải xác định những học sinh cần hỗ trợ ngôn ngữ. Học sinh học tiếng Anh có thể đăng ký các lớp học tiếng Anh và nhận các tài nguyên song ngữ. Phụ huynh cũng có thể yêu cầu thông dịch viên hoặc tài liệu dịch.  

Bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử

Phân biệt đối xử là sự đối xử bất công đối với mọi người dựa trên các đặc điểm thực tế của họ hoặc cảm nhận về họ. Nó có thể diễn ra trong nhiều lĩnh vực giáo dục, bao gồm:

 • tuyển sinh và nhập học
 • bài làm và hoạt động
 • viện trợ tài chính
 • kỷ luật

Phân biệt đối xử có thể có nhiều hình thức. Nó có thể bao gồm:

 • Bôi nhọ bằng cách gán tên và xúc phạm
 • Đe dọa bằng lời nói hoặc gây hại về thể chất
 • Loại trừ khỏi các hoạt động 
 • Đối xử bất bình đẳng với học sinh

Các trường công lập, đại học không được phân biệt đối xử với học sinh, phụ huynh và người giám hộ, nhân viên và người nộp đơn dựa trên:

 • Chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, dân tộc hoặc tổ tiên
 • Khả năng ngôn ngữ 
 • Giới tính, khuynh hướng tình dục và bản dạng giới 
 • Khuyết tật (suy giảm thể chất hoặc tinh thần)
 • Tình trạng mang thai, hôn nhân hoặc có con
 • Tình trạng di trú
 • Tình trạng kinh tế
 • Tình trạng nhà ở   
 • Tôn giáo
 • Độ tuổi

Giáo viên, nhà quản trị và học sinh không được nhắm mục tiêu, quấy rối hoặc có định kiến về các nhóm người cụ thể dựa trên những đặc điểm này.

Các trường học không thể từ chối học sinh vô gia cư tiếp cận giáo dục công lập. Những học sinh không có nhà ở cố định có thể đăng ký học ngay cả khi họ không thể cung cấp các tài liệu cần thiết, chẳng hạn như bằng chứng cư trú.

Các trường công lập phải điều tra sự phân biệt đối xử được báo cáo và thực hiện các bước để chấm dứt tình trạng đó, giải quyết các tác động của nó và ngăn chặn tái diễn.

Quyền tự do biểu đạt

Học sinh có quyền thể hiện bản thân ở trường miễn là điều đó không vi phạm chính sách của trường hoặc làm gián đoạn các hoạt động của trường. Điều này bao gồm nói, viết hoặc thể hiện bản thân thông qua các thông điệp tượng trưng.

Học sinh có quyền thể hiện và thực hành đức tin của mình ở trường. Học sinh có thể quan sát các hoạt động tôn giáo như cầu nguyện ở trường trong một môi trường không gây rối. Học sinh được tự do nói về các chủ đề tôn giáo. Trường học phải cho học sinh nghỉ học để kỷ niệm các ngày lễ tôn giáo.

Quy định về trang phục của trường công lập không được ngăn học sinh thể hiện tín ngưỡng của mình. Học sinh có quyền mặc quần áo tôn giáo, bao gồm khăn trùm đầu, khăn xếp và mũ trùm đầu. Học sinh có thể mặc quần áo phù hợp với giới tính của mình. Chính sách về trang phục của trường chỉ được cấm một số quần áo nhất định nếu nó bị coi là gây rối hoặc gây mất tập trung.

Các trường công lập không được truyền bá tín ngưỡng hoặc thực hành tôn giáo, bao gồm cả những lời cầu nguyện trong trường hoặc tại các hoạt động của trường.

Học sinh có quyền giữ im lặng và ngồi yên trong phần Lời Thề Trung Thành.

Quyền riêng tư

Học sinh có quyền riêng tư trong và ngoài trường học.

Các trường không được:

 • Hỏi về tình trạng nhập cư của học sinh, bao gồm các câu hỏi về nơi sinh, giấy khai sinh hoặc số an sinh xã hội.
 • Tiết lộ thông tin cá nhân của học sinh cho các bên thứ ba trái phép mà không có sự cho phép của học sinh hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ của họ.
 • Tiết lộ hồ sơ học tập của học sinh mà không có sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh.
 • Tiết lộ hồ sơ học sinh cho các quan chức ICE mà không có sự đồng ý hoặc giấy cho phép.

Nhân viên nhà trường và cảnh sát có thể lục soát tài sản của trường, bao gồm tủ khóa và bàn học của học sinh nếu họ có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng học sinh đã vi phạm quy định. Tuy nhiên, nhân viên nhà trường và cảnh sát không được lục soát đồ đạc cá nhân của học sinh, bao gồm cả ba lô và điện thoại, mà không có sự cho phép hoặc giấy cho phép của học sinh.

Cảnh sát và ICE tại trường học

Học sinh có các quyền cụ thể liên quan đến cảnh sát và các viên chức về nhập cư.

Cơ quan Thực thi Hải quan Nhập cư (ICE) bị cấm hiện diện tại các trường được coi là địa điểm nhạy cảm, bao gồm các trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học, đại học và các tổ chức học tập khác. Nhìn chung, ICE và CBP không được phép bắt giữ, tra hỏi, khám xét hoặc giám sát người nhập cư tại trường học, bến xe buýt trường học hoặc các hoạt động của trường học.

Các viên chức nhà trường không được hỗ trợ các nhân viên nhập cư trong việc loại bỏ các học sinh nhập cư, bao gồm cả những người có tình trạng không có giấy tờ, khỏi trường. Các trường học không được cho phép thi hành luật nhập cư bên trong trường học trừ khi họ có lệnh tư pháp được ký bởi một thẩm phán. Trong trường hợp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh giam giữ một học sinh, khu học chánh phải thông báo ngay cho phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh.

Cảnh sát trường học có thể dừng lại, thẩm vấn và lục soát học sinh tại trường nếu nghi ngờ học sinh vi phạm bất kỳ luật lệ hoặc nội quy nào của trường. Họ có quyền giữ im lặng và không được trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà không nói chuyện trước với cha mẹ, người giám hộ hoặc luật sư.

Cảnh sát trường học không được sử dụng vũ lực quá mức đối với học sinh.

Cảnh sát trường học không được khám xét học sinh, ba lô, điện thoại hoặc tài sản khác của học sinh mà không được đồng ý hoặc có giấy cho phép. Cảnh sát có thể lục soát tủ khóa của các em nếu nó được coi là tài sản của trường.

Cảnh sát trường học có thể bắt giữ một học sinh nếu họ có bằng chứng rằng học sinh có khả năng đã phạm tội. Nếu con bạn bị giam giữ hoặc bị bắt, hãy đảm bảo rằng chúng biết cách yêu cầu nói chuyện với luật sư. Không trả lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc ký bất kỳ giấy tờ nào mà không nói chuyện với luật sư.

Bảo vệ khỏi bắt nạt

Bắt nạt là hành vi bằng lời nói hoặc thể chất mang tính quấy rối, đe dọa hoặc làm hại học sinh khác. Đe dọa, trêu chọc, hăm dọa, theo dõi, bạo lực thể xác, sỉ nhục và trộm cắp đều là các hình thức bắt nạt. Bắt nạt trên mạng là bắt nạt diễn ra trực tuyến.

Nghiêm cấm bắt nạt trong trường học. Các tiểu bang có luật khác nhau cấm bắt nạt trong trường học và trực tuyến. Các trường học phải có chính sách về cách họ sẽ ngăn chặn bắt nạt và giải quyết các hành vi bắt nạt.

Giáo viên và ban giám hiệu nhà trường phải thực hiện các bước để bảo vệ học sinh khỏi hành vi bắt nạt và quấy rối cũng như giải quyết mọi sự cố, đặc biệt khi liên quan đến phân biệt đối xử. Tìm hiểu thêm tại www.stopbullying.gov

Lên tiếng cho con bạn và báo cáo vi phạm

Bạn có quyền lên tiếng về nhu cầu của con bạn. Nếu con gặp khó khăn ở trường hoặc bài tập ở trường, bạn có thể nói chuyện với giáo viên của con để tìm cách hỗ trợ con bạn. Nếu không nhận được sự giúp đỡ, bạn có thể nói chuyện với cố vấn hoặc nhà quản trị của trường, chẳng hạn như hiệu trưởng.

Bạn có thể yêu cầu thông dịch viên nếu bạn không nói tiếng Anh trôi chảy. Một số trường có một liên lạc viên cộng đồng hoặc văn hóa có thể biện hộ cho các gia đình nhập cư.

Nếu bạn tin rằng quyền của bạn hoặc quyền của con bạn đã bị vi phạm, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với giáo viên, cố vấn, hiệu trưởng và giám đốc khu học chánh. Điều quan trọng là các cơ quan chức năng phải điều tra vụ việc và giúp bạn thực hiện hành động pháp lý nếu cần.

Bạn cũng có thể báo cáo hành vi phân biệt đối xử với Bộ Giáo dục, Văn phòng Dân quyền.


Thông tin trên trang này đến từ Department of Education, ACLU, và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Chia sẻ