Chia sẻ

EAD (Văn bản ủy quyền việc làm) là gì? Hướng dẫn về Giấy phép Làm việc của Hoa Kỳ

Nhiều người nhập cư đến Mỹ để làm việc. Nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc chủ thẻ xanh, quý vị phải có Giấy Phép Làm Việc (EAD). Tìm thông tin về cách nộp đơn xin giấy phép lao động và gia hạn giấy phép.


Giấy phép Lao động là gì

EAD là Giấy phép Lao động hoặc giấy phép làm việc. Để được làm việc tại Hoa Kỳ, bạn phải là công dân, thường trú nhân hợp pháp hoặc có giấy phép lao động. Giấy phép Lao động chứng minh bạn được làm việc một cách hợp pháp tại Hoa Kỳ.  

Người sử dụng lao động phải kiểm tra xem bạn có được phép làm việc nhằm tuân thủ pháp luật và tránh bị phạt. Người sử dụng lao động thường đặt câu hỏi trong buổi phỏng vấn, ‘’bạn có được phép làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ không?’’ 

Giấy phép Lao động không phải chỉ dành riêng cho một người sử dụng lao động. Giấy phép lao động cho phép bạn làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào ở Hoa Kỳ.   

Giấy phép Lao động

Giấy phép Lao động ghi tên họ, hình chụp, mã số người nước ngoài, mã số giấy phép, ngày tháng năm sinh, dấu vân tay, và hạn sử dụng. Có thể dùng Giấy phép lao động như giấy tờ tuỳ thân. Đây không phải tài liệu hợp lệ để vào lại Hoa Kỳ. Giấy phép còn được gọi là mẫu I-766.

Đối tượng được xin Giấy phép Lao động

Bạn phải là đối tượng có đủ điều kiện xin Giấy phép Lao động.

Thuộc một số diện sau:

 • Tị nạn và xin tị nạn
 • Di dân theo chương trình Nhân đạo
 • Xin tị nạn đang chờ cứu xét (150 ngày sau khi nộp hồ sơ)
 • Được Hoãn thi hành lệnh Trục xuất Cưỡng chế
 • Được Bảo Vệ Tạm Thời
 • Được Hoãn thi hành lệnh Trục xuất Cưỡng chế đối với di dân đến Hoa Kỳ từ niên thiếu
 • Được hoãn trục xuất hoặc tống xuất
 • Một số việc làm dành cho người không phải là di dân
 • Người có thị thực loại U và T
 • Tự nộp đơn xin thị thực theo đạo luật Chống Bạo hành Phụ nữ
 • Chồng/vợ, vợ chồng chưa cưới hoặc người phụ thuộc một số diện được cấp phép

Tìm danh sách diện đủ điều kiện.

Người có quốc tịch Hoa Kỳ và thường trú nhân hợp pháp (có thẻ xanh)không cần có Giấy phép Lao động để làm việc tại Hoa Kỳ.

Người xin tị nạn

Nếu là người xin tị nạn có đơn chờ cứu xét, bạn phải chờ 150 ngày trước khi nộp đơn xin Giấy phép Lao động. Sở Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ có khả năng từ chối Mẫu đơn I-765 mà bạn nộp trước thời gian chờ đợi là 150 ngày.

Dự án Vận động cho Người Xin Tị nạn (Ngay tức khắc) là một nguồn tài liệu hữu ích.

(https://www.youtube.com/watch?v=BZ2SOUPbcZY)

Người tị nạn và người xin tị nạn

Người tị nạn và người xin tị nạn tự động được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Họ không cần phải nộp đơn hay trả phí cho Giấy phép Lao động.

Nếu bạn là người tị nạn, cơ quan tái định cư sẽ nộp đơn xin Giấy phép Lao động cho bạn. Bạn không cần phải trình Giấy phép Lao động nếu bạn có cả thẻ chứng minh thư và thẻ An sinh Xã hội không giới hạn do Bang cấp. 

Nếu bạn là người xin tị nạn, Văn phòng Tị nạn sẽ tự động giải quyết Giấy phép Lao động cho bạn. Bạn không cần phải nộp đơn xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, nếu bạn đã được thẩm phán nhập cư hoặc Hội đồng Kháng cáo Nhập cư duyệt tư cách xin tị nạn, bạn sẽ nhận được các chỉ dẫn về việc nhận Giấy phép Lao động của Sở Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ qua đường bưu điện.

Di dân Afghanistan và Ukraine theo chương trình nhân đạo

Một số di dân Afghanistan và Ukraine theo chương trình nhân đạokhông cần chờ phê duyệt Mẫu I-765 để được làm việc tại Hoa Kỳ. Mẫu I-94 còn hiệu lực là bằng chứng cho việc bạn có thể lao động 90 ngày đầu tại nơi làm việc. Sau thời gian đó, bạn cần trình Giấy phép Lao động và thẻ An sinh Xã hội không giới hạn.

Sở Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ cũng sẽmiễn các chi phí và xử lý nhanh đơn của bạn. Có nhiều thông tin hơn trên trang mạng của Sở về chương trình dành cho người dân Afghanistanchương trình Thống nhất dành cho Ukraine.

Cách nộp hồ sơ xin Giấy phép Lao động

Nếu không phải là người tị nạn hay xin tị nạn, bạn cần nộp đơn tại Sở Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ để xin giấy phép lao động.

Dưới đây là các bước cần tuân thủ:

1. Đọc các chỉ dẫn. Mẫu đơn rất phức tạp. Nên có trợ giúp pháp lý để tránh các sai sót.

2. Thu thập các tài liệu cần thiết. Bạn cần có bản sao chứng minh thư do chính phủ cấp, ảnh chụp dạng hộ chiếu. Các tài liệu cần thiết khác tùy theo diện. 

3. Điền đầy đủ và ký tên vào Mẫu I-765. Bạn có thể thực hiện điều này trực tuyến hoặc điền vào mẫu đơn in ra giấy. Nhớ trả lời đầy đủ mọi câu hỏi. Nếu điền vào mẫu đơn, nhớ ký tên bên dưới mẫu.

4. Thanh toán 410 Đô la cho phí nộp đơn. Đính kèm biên nhận đã đóng phí vào hồ sơ xin Giấy phép Lao động. Quý vị có thể không phải trả phí nếu quý vị có tình trạng nhập cư nhất định hoặc được phê duyệt miễn lệ phí .

5. Sao chụp lại mẫu đơn. Việc sao chụp rất hữu dụng trong trường hợp làm mới, đánh mất hay bị mất cắp Giấy phép Lao động.

6. Nộp hồ sơ. Bạn có thể nộp hồ sơ bằng gửi thư tín hay trực tuyến. Trường hợp nộp đơn bằng thư tín và muốn nhận thông báo điện tử, bạn cần thực hiện Mẫu G-114.

7. Lưu số biên nhận của Sở Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ. Đây là cách bạn theo dõi tình trạng hồ sơ.

8. Bạn phải chờ xét duyệttrước khi đủ điều kiện bắt đầu việc làm. Quý vị có thể bắt đầu tìm việc làm trong khi chờ giấy phép làm việc.  

Nếu nhận được thông báo cần thực hiện dịch vụ sinh trắc học, bạn sẽ nhận thông báo cuộc hẹn kèm theo các chỉ dẫn. Chi phí bổ sung cho dịch vụ này là 85 Đô la. Những người xin tị nạn có đơn xin tị nạn đang chờ xử lý không cần phải nộp khoản phí này. Việc thanh toán sai số tiền có thể khiến hồ sơ của quý vị bị từ chối.

Trường hợp nộp kèm mẫu đơn khác, bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn của loại mẫu đơn đó. Thí dụ, nếu bạn nộp Mẫu I-765 kèm với Mẫu I-539, bạn phải nộp cả hai mẫu đơn và tuân thủ các chỉ dẫn nêu trong Mẫu I-539. Và kiểm tra xem lệ phí phải nộp riêng cho từng loại mẫu đơn. Nếu không, đơn của bạn sẽ bị bác. 

Thời gian chờ đợi đối với đơn xin Giấy phép Lao động

Thời gian chờ đợi khác nhau tùy theo diện nhập cư và tình hình của trung tâm dịch vụ. Kiểm tra thời gian xét duyệt. Sau khi nhận đơn, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cũng sẽ gửi mã số biên nhận để bạn theo dõi tình trạng đơn.

Nếu là đơn xin tị nạn đang chờ cứu xét, thời gian xử lý là 30 ngày. Cộng thêm vào 150 ngày chờ nộp đơn xin Giấy phép Lao động. Thời gian chờ đợi xét duyệt đơn xin tị nạn trước khi nhận được Giấy phép Lao động được gọi là ‘’thời gian 180 ngày xin Giấy phép Lao động dành cho diện xin tị nạn.’’

Nếu quý vị là nhân viên chăm sóc sức khỏe hoặc chăm sóc trẻ em, quý vị có thể nhận được quy trình nhanh hơn hoặc cấp tốc nếu quý vị có một trong những điều sau:

 • Mẫu Giấy phép Lao động ban đầu chưa giải quyết trên 90 ngày.
 • Mẫu làm mới Giấy phép Lao động chưa giải quyết đối với loại Giấy phép Lao động đã hoặc sắp hết hạn trong vòng 30 ngày trở lại.

Hết hạn EAD (Văn bản ủy quyền việc làm)

EAD hiện có thể có hiệu lực lên đến 5 năm tùy thuộc vào tình trạng nhập cư của quý vị. Quy định mới nêu rõ EAD sẽ có hiệu lực trong 5 năm nếu quý vị: 

 • Được thừa nhận hoặc tạm tha với tư cách là một người tị nạn
 • Được cấp quyền tị nạn
 • Được phép từ chối rời khỏi hoặc trục xuất, điều chỉnh tình trạng hoặc hủy bỏ việc trục xuất
 • Có đơn xin tị nạn đang chờ xử lý hoặc từ chối việc trục xuất, hủy bỏ việc trục xuất hoặc điều chỉnh tình trạng

Quy định này chỉ áp dụng cho các đơn được nộp vào hoặc sau ngày 27 tháng 9 năm 2023. Quy định này không áp dụng cho EAD được ban hành trước ngày này. Các trạng thái nhập cư khác, chẳng hạn như TPS (Trạng thái được bảo vệ tạm thời), có thể có EAD có hiệu lực trong các khoảng thời gian khác nhau. USCIS (Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ) cũng có thể tự động gia hạn EAD theo quốc gia bằng TPS. 

Gia hạn EAD 

Nếu Giấy phép Lao động sắp hoặc đã đến hạn, bạn cần nộp đơn xin giấy mới. Cần nộp Mẫu I-765 mới. Quý vị sẽ cần phải thanh toán lại phí nộp đơn trừ khi quý vị đáp ứng một số trường hợp ngoại lệ nhất định hoặc được phê duyệt miễn lệ phí.

Đơn xin làm mới giấy phép có thể nộp 180 ngày trước ngày hết hạn. Tốt nhất nên nộp sớm để tránh tình trạng bạn bị gián đoạn trong giấy phép làm việc. 

Việc nộp đơn xin gia hạn có thể gia hạn giấy phép làm việc của quý vị trong khi đơn đăng ký của quý vị được xử lý. Thời gian gia hạn hiện tại quay trở lại 180 ngày kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2023. Nếu quý vị nhận được gia hạn tự động 540 ngày theo quy định trước đó, thì gia hạn của quý vị sẽ kết thúc vào ngày đó hoặc khi quý vị nhận được quyết định cuối cùng về đơn đăng ký gia hạn của mình.

Máy tính Gia hạn Giấy phép Lao động của Sở Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ giúp bạn tìm ra ngày tháng hết hạn mới.

Số an sinh xã hội

Để được làm việc tại Hoa Kỳ, bạn cũng cần phải có Số An sinh Xã hội. Bạn có thể nộp đơn xin Số An sinh Xã hội và Giấy phép Lao động cùng lúc với Mẫu I-765. Số An sinh Xã hội được sử dụng để báo cáo khoản tiền lương cho chính phủ và xác định các khoản trợ cấp.

Tìm trợ giúp 

Bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý từ luật sư di trú hoặc người đại diện được công nhận nếu bạn có các thắc mắc hay quan ngại. Nhiều tổ chức và luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp.  

Hỗ trợ thanh toán phí

Quý vị có thể nộp đơn xin miễn lệ phí nếu quý vị có quy mô hộ gia đình và thu nhập nhất định. Quý vị phải nộp Mẫu I-912 cùng với đơn đăng ký EAD của mình hoặc gửi thư yêu cầu miễn phí cùng với bằng chứng yêu cầu.

Tôi nên làm gì khi Giấy phép Lao động bị mất hay bị đánh cắp?

Bạn có thể được cấp Giấy phép Lao động thay thế khi giấy này bị đánh cắp, bị mất hay bị hư hỏng. Bạn cần nộp Mẫu I-765 mới thay cho Giấy phép Lao động.

Tôi có thể làm việc tại Hoa Kỳ khi chưa có giấy phép không?

Nhiều người không có tình trạng nhập cư hợp lệ tại Hoa Kỳ, do vậy, họ không được cấp Giấy phép Lao động. Họ thường lao động ‘’chui’’ hoặc được trả tiền mặt. Tìm thông tin dành cho lao động không có giấy tờ.

Làm việc hay cung cấp dịch vụ mà không có giấy tờ phù hợp là trái với các quy định về lao động và nhập cư của Hoa Kỳ. Làm việc bán thời gian, làm việc trực tuyến hay điều hành một doanh nghiệp không giấy phép sẽ dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Bạn sẽ bị hủy thị thực và có thể bị trục xuất.


Thông tin trên trang này đến từ USCIS và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Chia sẻ