Giấy phép Lao động là gì?
Giấy phép Lao động tại Hoa Kỳ

Giấy phép Lao động là gì

EAD là Giấy phép Lao động hoặc giấy phép làm việc. Để được làm việc tại Hoa Kỳ, bạn phải là công dân, thường trú nhân hợp pháp hoặc có giấy phép lao động. Giấy phép Lao động chứng minh bạn được làm việc một cách hợp pháp tại Hoa Kỳ.  

Người sử dụng lao động phải kiểm tra xem bạn có được phép làm việc nhằm tuân thủ pháp luật và tránh bị phạt. Người sử dụng lao động thường đặt câu hỏi trong buổi phỏng vấn, ‘’bạn có được phép làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ không?’’ 

Giấy phép Lao động không phải chỉ dành riêng cho một người sử dụng lao động. Giấy phép lao động cho phép bạn làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào ở Hoa Kỳ.   

Giấy phép Lao động

Giấy phép Lao động ghi tên họ, hình chụp, mã số người nước ngoài, mã số giấy phép, ngày tháng năm sinh, dấu vân tay, và hạn sử dụng. Có thể dùng Giấy phép lao động như giấy tờ tuỳ thân. Đây không phải tài liệu hợp lệ để vào lại Hoa Kỳ. Giấy phép còn được gọi là mẫu I-766.

Đối tượng được xin Giấy phép Lao động

Bạn phải là đối tượng có đủ điều kiện xin Giấy phép Lao động.

Thuộc một số diện sau:

 • Tị nạn và xin tị nạn
 • Di dân theo chương trình Nhân đạo
 • Xin tị nạn đang chờ cứu xét (150 ngày sau khi nộp hồ sơ)
 • Được Hoãn thi hành lệnh Trục xuất Cưỡng chế
 • Được Bảo Vệ Tạm Thời
 • Được Hoãn thi hành lệnh Trục xuất Cưỡng chế đối với di dân đến Hoa Kỳ từ niên thiếu
 • Được hoãn trục xuất hoặc tống xuất
 • Một số việc làm dành cho người không phải là di dân
 • Người có thị thực loại U và T
 • Tự nộp đơn xin thị thực theo đạo luật Chống Bạo hành Phụ nữ
 • Chồng/vợ, vợ chồng chưa cưới hoặc người phụ thuộc một số diện được cấp phép

Tìm danh sách diện đủ điều kiện.

Người có quốc tịch Hoa Kỳ và thường trú nhân hợp pháp (có thẻ xanh)không cần có Giấy phép Lao động để làm việc tại Hoa Kỳ.

Cách nộp hồ sơ xin Giấy phép Lao động

Nếu không phải là người tị nạn hay xin tị nạn, bạn cần nộp đơn tại Sở Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ để xin giấy phép lao động.

Dưới đây là các bước cần tuân thủ:

1. Đọc các chỉ dẫn. Mẫu đơn rất phức tạp. Nên có trợ giúp pháp lý để tránh các sai sót.

2. Thu thập các tài liệu cần thiết. Bạn cần có bản sao chứng minh thư do chính phủ cấp, ảnh chụp dạng hộ chiếu. Các tài liệu cần thiết khác tùy theo diện. 

3. Điền đầy đủ và ký tên vào Mẫu I-765. Bạn có thể thực hiện điều này trực tuyến hoặc điền vào mẫu đơn in ra giấy. Nhớ trả lời đầy đủ mọi câu hỏi. Nếu điền vào mẫu đơn, nhớ ký tên bên dưới mẫu.

4. Thanh toán 410 Đô la cho phí nộp đơn. Đính kèm biên nhận đã đóng phí vào hồ sơ xin Giấy phép Lao động. Một số diện nhập cư không phải trả phí. Kiểm tra phần chỉ dẫn ở các mẫu đơn.

5. Sao chụp lại mẫu đơn. Việc sao chụp rất hữu dụng trong trường hợp làm mới, đánh mất hay bị mất cắp Giấy phép Lao động.

6. Nộp hồ sơ. Bạn có thể nộp hồ sơ bằng gửi thư tín hay trực tuyến. Trường hợp nộp đơn bằng thư tín và muốn nhận thông báo điện tử, bạn cần thực hiện Mẫu G-114.

7. Lưu số biên nhận của Sở Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ. Đây là cách bạn theo dõi tình trạng hồ sơ.

8. Bạn phải chờ xét duyệttrước khi đủ điều kiện bắt đầu việc làm.

Nếu nhận được thông báo cần thực hiện dịch vụ sinh trắc học, bạn sẽ nhận thông báo cuộc hẹn kèm theo các chỉ dẫn. Chi phí bổ sung cho dịch vụ này là 85 Đô la.

Trường hợp nộp kèm mẫu đơn khác, bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn của loại mẫu đơn đó. Thí dụ, nếu bạn nộp Mẫu I-765 kèm với Mẫu I-539, bạn phải nộp cả hai mẫu đơn và tuân thủ các chỉ dẫn nêu trong Mẫu I-539. Và kiểm tra xem lệ phí phải nộp riêng cho từng loại mẫu đơn. Nếu không, đơn của bạn sẽ bị bác. 

Người xin tị nạn chờ cứu xét đơn

Nếu là người xin tị nạn có đơn chờ cứu xét, bạn phải chờ 150 ngày trước khi nộp đơn xin Giấy phép Lao động. Sở Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ có khả năng từ chối Mẫu đơn I-765 mà bạn nộp trước thời gian chờ đợi là 150 ngày.

Và người xin tị nạn có đơn đang cứu xét không cần phải nộp 85 đô la phí thực hiện dịch vụ sinh trắc học. Điều này là không còn cần thiết và có thể khiến đơn của bạn bị bác do nộp phí quá lố.

Dự án Vận động cho Người Xin Tị nạn (Ngay tức khắc) là một nguồn tài liệu hữu ích.

(https://www.youtube.com/watch?v=BZ2SOUPbcZY)

Thời gian chờ đợi đối với đơn xin Giấy phép Lao động

Thời gian chờ đợi khác nhau tùy theo diện nhập cư và tình hình của trung tâm dịch vụ. Kiểm tra thời gian xét duyệt. Sau khi nhận đơn, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cũng sẽ gửi mã số biên nhận để bạn theo dõi tình trạng đơn.

Nếu là đơn xin tị nạn đang chờ cứu xét, thời gian xử lý là 30 ngày. Cộng thêm vào 150 ngày chờ nộp đơn xin Giấy phép Lao động. Thời gian chờ đợi xét duyệt đơn xin tị nạn trước khi nhận được Giấy phép Lao động được gọi là ‘’thời gian 180 ngày xin Giấy phép Lao động dành cho diện xin tị nạn.’’

Người tị nạn và người xin tị nạn

Người tị nạn và người xin tị nạn tự động được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Họ không cần phải nộp đơn hay trả phí cho Giấy phép Lao động.

Nếu bạn là người tị nạn, cơ quan tái định cư sẽ nộp đơn xin Giấy phép Lao động cho bạn. Bạn không cần phải trình Giấy phép Lao động nếu bạn có cả thẻ chứng minh thư và thẻ An sinh Xã hội không giới hạn do Bang cấp. 

Nếu bạn là người xin tị nạn, Văn phòng Tị nạn sẽ tự động giải quyết Giấy phép Lao động cho bạn. Bạn không cần phải nộp đơn xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, nếu bạn đã được thẩm phán nhập cư hoặc Hội đồng Kháng cáo Nhập cư duyệt tư cách xin tị nạn, bạn sẽ nhận được các chỉ dẫn về việc nhận Giấy phép Lao động của Sở Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ qua đường bưu điện.

Di dân Afghanistan và Ukraine theo chương trình nhân đạo

Một số di dân Afghanistan và Ukraine theo chương trình nhân đạokhông cần chờ phê duyệt Mẫu I-765 để được làm việc tại Hoa Kỳ. Mẫu I-94 còn hiệu lực là bằng chứng cho việc bạn có thể lao động 90 ngày đầu tại nơi làm việc. Sau thời gian đó, bạn cần trình Giấy phép Lao động và thẻ An sinh Xã hội không giới hạn.

Sở Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ cũng sẽmiễn các chi phí và xử lý nhanh đơn của bạn. Có nhiều thông tin hơn trên trang mạng của Sở về chương trình dành cho người dân Afghanistanchương trình Thống nhất dành cho Ukraine.

Làm mới và gia hạn Giấy phép Lao động

Giấy phép Lao động có hiệu lực một hoặc hai năm tùy theo diện. Nếu Giấy phép Lao động sắp hoặc đã đến hạn, bạn cần nộp đơn xin giấy mới. Cần nộp Mẫu I-765 mới.

Đơn xin làm mới giấy phép có thể nộp 180 ngày trước ngày hết hạn. Tốt nhất nên nộp sớm để tránh tình trạng bạn bị gián đoạn trong giấy phép làm việc. 

Nộp đơn xin làm mới cho phép bạn kéo dài thời hạn giấy phép lao động trong khi chờ đơn này được xét duyệt. Thời gian gia hạn hiện nay là 540 ngày do công tác xét duyệt bị chậm lại. Đây chỉ là tạm thời và hi vọng việc gia hạn giấy phép sẽ trở lại 180 ngày đối với các hồ sơ nộp sau ngày 27 tháng 10 năm 2023.

Máy tính Gia hạn Giấy phép Lao động của Sở Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ giúp bạn tìm ra ngày tháng hết hạn mới.

Số an sinh xã hội

Để được làm việc tại Hoa Kỳ, bạn cũng cần phải có Số An sinh Xã hội. Bạn có thể nộp đơn xin Số An sinh Xã hội và Giấy phép Lao động cùng lúc với Mẫu I-765. Số An sinh Xã hội được sử dụng để báo cáo khoản tiền lương cho chính phủ và xác định các khoản trợ cấp.

Tìm trợ giúp 

Bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý từ luật sư di trú hoặc người đại diện được công nhận nếu bạn có các thắc mắc hay quan ngại. Nhiều tổ chức và luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp.  

Các thắc mắc khác