Chia sẻ

Cách tính và thanh toán lệ phí USCIS

 Bạn phải trả lệ phí để nộp hầu hết các mẫu đơn nhập cư vào Hoa Kỳ. Tìm hiểu cách gửi khoản thanh toán của quý vị và đảm bảo thanh toán đúng số tiền. Tìm thông tin hữu ích về cách yêu cầu miễn phí nếu quý vị không đủ khả năng chi trả.

Đã cập nhật March 31, 2024

Lệ phí nộp hồ sơ của USCIS

Nhiều hình thức nhập cư yêu cầu một khoản lệ phí nộp đơn. Lệ phí nộp đơn có thể khác nhau đối với mỗi đơn đăng ký. Một số đơn đăng ký cũng yêu cầu phí dịch vụ sinh trắc học.

Có một số cách để quý vị có thể tìm thấy khoản phí này trên trang web của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS):

Thay đổi phí

Một số phí USCIS đã thay đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2024. Nếu quý vị dự định nộp Biểu mẫu USCIS, hãy đảm bảo kiểm tra xem có khoản phí mới nào không. Nếu quý vị không trả đúng phí, USCIS sẽ không chấp nhận đơn đăng ký của quý vị.

Các khoản phí mới có thể bao gồm khoản giảm giá $50 nếu quý vị nộp đơn trực tuyến thay vì bằng giấy. Dưới đây là một số thay đổi quý vị có thể gặp phải:

Mẫu USCIS
Phí cũ
Phí mới
Đơn kiến nghị cho Thân nhân người nước ngoài (nộp trực tuyến) I-130
$535
$625
Đơn kiến nghị cho Thân nhân người nước ngoài (nộp bản giấy) I-130
$535
$675
Đơn xin cấp giấy thông hành I-131
$575
$630
Đơn kiến nghị dành cho Con lai, Góa phụ hoặc Người nhập cư đặc biệt I-360
$435
$515
Đơn để đăng ký thường trú I-485
$1.140
$1.440
Đơn xin cấp phép làm việc (nộp trực tuyến) I-765
$410
$470
Đơn xin cấp phép làm việc I-765 (nộp bản giấy)
$410
$520
Đơn xin nhập tịch N-400 (nộp trực tuyến)
$640
$710
Đơn xin nhập tịch N-400 (nộp bản giấy)
$640
$760

Cách thanh toán

Bạn có thể thanh toán trực tuyến, qua bưu điện hoặc trực tiếp nếu bạn ở Hoa Kỳ.

Thanh toán trực tuyến

Nếu bạn nộp mẫu đơn trực tuyến, bạn có thể thanh toán lệ phí bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

 • Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước: Bạn có thể sử dụng thẻ Visa, MasterCard, American Express hoặc Discover.
 • Rút tiền ngân hàng: Bạn có thể thanh toán cho USCIS trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của mình.

Khi bạn đã sẵn sàng gửi mẫu đơn của mình, hệ thống sẽ chuyển hướng bạn đến trang pay.gov để thanh toán lệ phí trực tuyến.

Thanh toán qua bưu điện

Bạn có thể thanh toán phí qua đường bưu điện bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

 • Séc: Bạn có thể thanh toán bằng hối phiếu ngân hàng, séc đảm bảo, séc có xác thực và séc cá nhân. Thanh toán séc của bạn cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. 
 • Phiếu chuyển tiền: Bạn có thể thanh toán bằng phiếu chuyển tiền do ngân hàng hoặc bưu điện phát hành.
 • Thẻ tín dụng: Bạn phải nộp Mẫu-G-1450 để cho phép thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Khi bạn đã sẵn sàng gửi mẫu đơn của mình, bạn có thể gửi đơn đăng ký và lệ phí nộp đơn đến thiết bị Lockbox của USCIS tại địa phương của mình. Lockbox là một thiết bị an toàn nhận đơn đăng ký và lệ phí của USCIS. Sau đó, thiết bị lockbox sẽ gửi đơn đăng ký đến các trung tâm dịch vụ USCIS hoặc văn phòng hiện trường để xử lý.

Thanh toán trực tiếp 

Một số mẫu đơn cho phép bạn thanh toán phí trực tiếp tại văn phòng của USCIS . Một số văn phòng có thể không chấp nhận phiếu chuyển tiền hoặc séc đảm bảo. 

Khuyến nghị khi thanh toán

 • Đảm bảo thanh toán đúng khoản lệ phí. USCIS sẽ từ chối đơn đăng ký nếu bạn trả sai khoản lệ phí.
 • Đảm bảo tài khoản ngân hàng hoặc thẻ của bạn có đủ tiền. USCIS sẽ từ chối đơn đăng ký nếu thẻ tín dụng của bạn bị từ chối. USCIS sẽ xử lý séc bị trả lại một lần nữa nhưng sẽ từ chối hồ sơ trong đó séc được trả lại vì không thể thanh toán hai lần.
 • Hãy đảm bảo rằng séc của bạn là hợp lệ. Séc của bạn phải được ghi ngày trong vòng 365 ngày trước đó.
 • Sử dụng phương thức thanh toán được phê duyệt. USCIS sẽ từ chối đơn đăng ký nếu bạn không sử dụng phương thức thanh toán được phê duyệt. Không gửi tiền mặt qua bưu điện.
 • Trả lệ phí nộp đơn riêng cho từng đơn đăng ký mà bạn nộp. Bạn có thể thanh toán lệ phí nộp đơn và phí dịch vụ sinh trắc học cùng nhau.
 • Sử dụng một phương thức thanh toán để thanh toán cho nhiều khoản lệ phí đăng ký.
 • Kiểm tra địa chỉ trang web nếu bạn đang thanh toán trực tuyến. USCIS chỉ sử dụng trang pay.gov để xử lý lệ phí.

Miễn lệ phí

USCIS miễn lệ phí cho một số mẫu đơn và phúc lợi nhất định. USCIS cũng sẽ miễn lệ phí cho các đơn xin nhập tịch.

Bạn có thể nộp đơn xin miễn lệ phí hoặc miễn giảm lệ phí giảm với USCIS nếu bạn không thể trả lệ phí. Bạn phải nộp đơn qua đường bưu điện để yêu cầu miễn lệ phí. Bạn không thể yêu cầu miễn lệ phí trực tuyến.

Bạn có thể được miễn lệ phí dựa trên quy mô hộ gia đình và thu nhập hộ gia đình của bạn.

 • Quy mô hộ gia đình bao gồm bạn, chủ hộ, vợ/chồng, trẻ em dưới 21 tuổi, người được bảo trợ hợp pháp, trẻ em từ 21 đến 23 tuổi đang đi học, trẻ em trên 21 tuổi bị khuyết tật nhất định, cha mẹ và bất kỳ người phụ thuộc nào khác mà bạn liệt kê trong tờ khai thuế liên bang của mình. Những người thân hoặc bạn cùng phòng khác không được tính vào quy mô hộ gia đình.
 • Thu nhập hộ gia đình là tổng số tiền mà mọi người trong hộ gia đình bạn kiếm được trong một năm.

Đối tượng nộp đơn

Bạn phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau để yêu cầu miễn lệ phí:

 • Bạn, vợ/chồng của bạn hoặc chủ hộ đang nhận trợ cấp công cộng. Medicaid, SNAP, TANF và SSI là những phúc lợi công cộng có thể được xem xét cho việc này.
 • Bạn đang gặp khó khăn trong việc thanh toán vì những vấn đề như hóa đơn y tế bất ngờ hoặc trường hợp khẩn cấp.
 • Thu nhập hộ gia đình hàng năm của bạn bằng hoặc thấp hơn 150% theo Hướng dẫn về Mức nghèo Liên bang tại thời điểm nộp đơn.
Quy mô hộ gia đình
Điền thu nhập vào phần dưới đây
1
$22,590
2
$30,660
3
$38,730
4
$46,800
5
$54,870
6
$62,940
7
$71,010
8
$79,080
9+
Thêm $8,070 cho mỗi người bổ sung

Cách đăng kí

Bạn có thể yêu cầu miễn lệ phí theo một trong hai cách sau:

 • Bạn có thể điền và gửi Mẫu I-912.
 • Bạn có thể viết thư giải thích lý do tại sao bạn không thể trả lệ phí. Bạn phải gửi tất cả các tài liệu được yêu cầu trong hướng dẫn về mẫu đơn. Chúng bao gồm bằng chứng về thu nhập hộ gia đình của bạn và phúc lợi  công cộng.  

Khuyến nghị cho việc yêu cầu miễn lệ phí

 • Đọc hướng dẫn cho mẫu đơn bạn đang nộp và bao gồm tất cả các tài liệu được yêu cầu.
 • Bao gồm yêu cầu miễn lệ phí với đơn đăng ký của bạn. Không gửi yêu cầu của bạn một cách riêng lẻ.
 • Hãy chắc chắn bạn ký tên vào mẫu đơn. USCIS có thể từ chối yêu cầu của bạn nếu bạn không ký tên. 
two women consult at table in front of a brick wall
Tìm sự trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp

Nếu bạn đang lấy thẻ xanh, nhập tịch, đưa người thân đến Hoa Kỳ, hoặc nằm trong các trường hợp nhập cư khác… hãy nhớ rằng bạn không hề đơn độc trong quá trình này. Các luật sư và các tổ chức sẵn sàng hỗ trợ miễn phí cho bạn hoặc với mức chi phí thấp. Tìm hiểu cách tìm hỗ trợ pháp lý.

Nhận hỗ trợ pháp lý

Thông tin trên trang này đến từ USCIS và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Chia sẻ