Chia sẻ

Cách tìm một luật sư phụ trách vấn đề di trú miễn phívà trợ giúp pháp lý với chi phí thấp

Điều quan trọng là phải tìm tư vấn pháp lý khi nộp đơn xin trợ cấp nhập cư hoặc nếu quý vị bị giam giữ. Nhiều tổ chức cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp với luật sư di trú hoặc đại diện được công nhận. Biết cách tìm sự giúp đỡ đáng tin cậy. Tìm hiểu cách thể hiện bản thân.


two women consult at table in front of a brick wall

Trợ giúp pháp lý là gì

Trợ giúp pháp lý là lời khuyên về luật pháp và đại diện trong các thủ tục tố tụng tại tòa án. Luật sư và người đại diện được công nhận có thể trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý miễn phí (Pro bono) là công việc được một luật sư thực hiện miễn phí. Dịch vụ này thường được cung cấp cho những người có thu nhập thấp. Nhiều văn phòng pháp lý đưa ra thang đối chiếu trong đó phí dựa trên thu nhập của bạn.

Tại sao việc nhận trợ giúp pháp lý lại quan trọng? 

Bạn không bắt buộc phải có luật sư nhưng quá trình nhập cư tại Hoa Kỳ rất phức tạp. Luật sư chuyên về nhập cư có thể giúp bạn nộp các mẫu đơn nhập cư và bào chữa cho bạn tại tòa án. Bạn có nhiều cơ hội thành công hơn khi có sự trợ giúp pháp lý.

Luật sư chuyên về nhập cư có thể giúp bạn nhận được các quyền lợi về nhập cư như thẻ xanh, xin tị nạn hoặc quyền công dân. Họ có thể giúp bạn:

  • Khám phá các phương án và các bước tiếp theo
  • Hiểu các câu hỏi trong đơn đăng ký và mẫu đơn của bạn
  • Tránh mắc những sai lầm trong đơn đăng ký có thể khiến trường hợp của quý vị bị từ chối
  • Nộp đơn đăng ký và tài liệu hỗ trợ của bạn
  • Chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn 
  • Tìm một thông dịch viên 
  • Nhận thông tin cập nhật và quyết định về trường hợp của bạn
  • Kháng cáo quyết định

Việc nhận được trợ giúp pháp lý không có nghĩa là bạn sẽ thắng kiện. Tuy nhiên, những người nhập cư được trợ giúp pháp lý (và không bị giam giữ) có nhiều khả năng thắng kiện hơn những người không nhận được trợ giúp pháp lý.

Khi nào tôi nên nhận trợ giúp pháp lý? 

Bạn có thể nhận trợ giúp pháp lý bất cứ lúc nào. Nếu bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp để thay đổi tình trạng nhập cư của mình, tốt nhất là bạn nên nhờ ai đó xem xét đơn của mình trước khi gửi đơn. 

Điều quan trọng là phải nhận được trợ giúp pháp lý nếu quý vị đang tham gia thủ tục tố tụng trục xuất tại tòa án nhập cư. Chính phủ không cung cấp luật sư tư vấn miễn phí cho người dân về thủ tục nhập cư. 

Có những tình huống khác mà việc thuê luật sư sẽ đóng vai trò quan trọng, chẳng hạn như các vấn đề về nhận trợ cấp công cộng hoặc bị đuổi khỏi nhà. Tốt nhất bạn nên nhờ tư vấn pháp lý trước khi ký bất kỳ văn bản pháp lý nào chẳng hạn như khi mua đất.

Ai có thể trợ giúp cho tôi về mặt pháp lý? 

Các chuyên gia sau đây có thể tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý trong các trường hợp nhập cư và nhập quốc tịch: 

Luật gia hay luật sư chuyên về nhập cư được hiệp hội luật sư tiểu bang cấp phép để cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý. Một luật sư đã tốt nghiệp trường luật và có bằng tiến sĩ Luật. Luật sư di trú chuyên về và hành nghề luật di trú.

Đại diện được Bộ Tư Pháp công nhận là một cá nhân hoặc tổ chức phi lợi nhuận được đào tạo để cung cấp dịch vụ về nhập cư và được Bộ Tư pháp công nhận.

Cả luật sư nhập cư và đại diện được công nhận đầy đủ có thể đại diện cho bạn trước Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ, Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ, Cơ quan Xem xét lại các vụ việc về Nhập cư (toà án về nhập cư) và Cục Kháng cáo về Nhập cư (kháng cáo nhập cư). Một đại diện được công nhận một phần chỉ có thể đại diện cho bạn trước Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ.

Làm cách nào để tìm sự trợ giúp pháp lý mà tôi có thể tin tưởng? 

Một số doanh nghiệp giả vờ cung cấp các dịch vụ pháp lý đáng tin cậy để lấy tiền của bạn. Có một số điều đơn giản bạn có thể làm để bảo vệ bản thân. Nếu một doanh nghiệp liên hệ với bạn, hãy tìm kiếm tên và thông tin liên hệ của họ trực tuyến.

Đối với luật sư chuyên về nhập cư:

Đối với các đại diện được DOJ công nhận:

  • Yêu cầu xem bằng chứng công nhận
  • Kiểm tra xem họ có nằm trong danh sách của DOJ hay không

Trung tâm Nguồn lực Pháp lý dành cho Người nhập cư cung cấp các mẹo về cách tránh gian lận khi nhận trợ giúp pháp lý.

avoid immigration scam
Tránh nạn lừa đảo nhập cư

Biết cách bảo vệ bản thân để không bị các tư vấn viên về nhập cư và những trang web giả mạo lừa gạt. Tìm hiểu điều cần làm khi mình là nạn nhân của âm mưu lừa gạt.

Tìm hiểu thêm

Tôi có thể tìm trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp ở đâu?

Bạn thường có thể tìm thấy các luật sư về nhập cư và các đại diện được Bộ Tư Pháp (DOJ) công nhận, những người cung cấp trợ giúp miễn phí hoặc chi phí thấp thông qua các tổ chức phi lợi nhuận và các văn phòng pháp lý về nhập cư

Nguồn
Giúp đỡ
Thư mục các luật sư về nhập cư. Mỗi luật sư có thể tính phí khác nhau tùy từng trường hợp của bạn. Liên hệ trực tiếp để tìm hiểu xem họ có tư vấn miễn phí hay không.
Việc trở thành thành viên ASAP cung cấp cho bạn quyền truy cập tiếp cận với các luật sư di trú chuyên nghiệp, những người xin tị nạn khác và các nguồn lực quan trọng.
Kết nối với sự trợ giúp pháp lý miễn phí, trực tiếp, trực tuyến để hỗ trợ quá trình cấp quyền công dân cho bạn.
Cung cấp danh sách các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí của mỗi tiểu bang. 
Thư mục trực tuyến của các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ pháp lý nhập cư miễn phí hoặc chi phí thấp. 
Tìm kiếm trợ giúp pháp lý theo tiểu bang, mã bưu chính, cơ sở giam giữ, khu vực nhập cư và các loại dịch vụ.
Cung cấp các tài liệu pháp lý cho cộng đồng người nhập cư là LGBTQ và/hoặc dương tính với HIV, bao gồm thông tin về tị nạn và tình trạng giam giữ.
Cung cấp trợ giúp pháp lý cho người Afghanistan mới đến.
Số điện thoại dành cho người tị nạn và người xin tị nạn để gọi ai đó xin được trợ đỡ. Gọi 202-461-2356 hoặc #566 từ điện thoại của cơ sở giam giữ.
Tìm các tổ chức và đường dây trợ giúp nếu bạn hoặc người thân bị giam giữ hoặc chia tách khỏi gia đình.
Tìm trợ giúp gần bạn

Tìm trợ giúp pháp lý, lớp học tiếng Anh, phòng khám sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, v.v. Tìm kiếm bản đồ địa phương và danh sách các dịch vụ dành cho người nhập cư ở Hoa Kỳ bằng ứng dụng FindHello.

Bắt đầu tìm kiếm

Tôi có thể nhận trợ giúp như thế nào nếu tôi đại diện cho chinh mình?

Nếu bạn đại diện cho mình tại tòa án nhập cư, có các nguồn lực để giúp bạn.

Pro se là một thuật ngữ được sử dụng khi ai đó đại diện cho chính họ tại tòa án và họ không có tư vấn pháp lý. Đó là tiếng Latin có nghĩa là “thay mặt ai đó”.

Tôi có thể tìm trợ giúp pháp lý cho các nhu cầu khác ở đâu?

Có trợ giúp pháp lý ở các lĩnh vực khác ngoài việc nhập cư.  Nhiều văn phòng trợ giúp pháp lý cung cấp trợ giúp miễn phí hoặc chi phí thấp cho những người gặp các vấn đề pháp lý khác. Chúng có thể bao gồm các vấn đề về người tiêu dùng, bạo hành gia đình và vợ/chồng, bạn đời,

Quyền của tôi là gì?

Mọi người đều có quyền được trợ giúp pháp lý. Bạn sẽ không được chỉ định một luật sư miễn phí tại tòa án di trú. Bạn có trách nhiệm nhận trợ giúp pháp lý. Bạn sẽ được cung cấp một danh sách các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp tại tòa án di trú.

Bạn có thể gửi bất kỳ khiếu nại nào chống lại luật sư của mình lên hội luật gia tiểu bang của họ hoặc với Văn phòng Hành chính đặc trách Cứu xét Di dân. Bạn có thể thay đổi luật sư nếu luật sư của bạn không giải thích các lựa chọn của bạn trong thủ tục nhập cư hoặc không nộp các tài liệu cần thiết. Bạn hoặc luật sư mới của bạn có thể yêu cầu một bản sao hồ sơ vụ án của bạn.

Bạn nên báo cáo các hành vi lừa đảo nhập cư cho USCIS (Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ), Văn phòng Hành chính đặc trách Cứu xét Di dân hoặc Ủy ban Thương mại Liên bang. 


Thông tin trên trang này đến từ LawHelp.org, the National Immigrant Justice Center, the Department of Justice, UNHCR, và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Share