Cách tìm luật sư miễn phí về nhập
cư và trợ giúp pháp lý với chi phí thấp

Trợ giúp pháp lý là lời khuyên về luật pháp và đại diện trong các quá trình tại tòa án. Các luật gia (luật sư) và đại diện được công nhận có thể cung cấp trợ giúp pháp lý. 

Trợ giúp pháp lý miễn phí (Pro bono) là công việc được một luật sư thực hiện miễn phí. Dịch vụ này thường được cung cấp cho những người có thu nhập thấp.

Tại sao việc nhận trợ giúp pháp lý lại quan trọng? 

Bạn không bắt buộc phải có luật sư nhưng quá trình nhập cư tại Hoa Kỳ rất phức tạp. Luật sư chuyên về nhập cư có thể giúp bạn nộp các mẫu đơn nhập cư và bào chữa cho bạn tại tòa án. Bạn có nhiều cơ hội thành công hơn khi có sự trợ giúp pháp lý.

Luật sư chuyên về nhập cư có thể giúp bạn nhận được các quyền lợi về nhập cư như thẻ xanh, xin tị nạn hoặc quyền công dân. Họ có thể giúp bạn:

 • Khám phá các phương án và các bước tiếp theo
 • Hiểu các câu hỏi trong đơn đăng ký và mẫu đơn của bạn
 • Tránh mắc những sai lầm trong đơn đăng ký có thể khiến trường hợp của quý vị bị từ chối
 • Nộp đơn đăng ký và tài liệu hỗ trợ của bạn
 • Chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn 
 • Tìm một thông dịch viên 
 • Nhận thông tin cập nhật và quyết định về trường hợp của bạn
 • Kháng cáo quyết định

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người nhập cư không bị giam giữ, nhận được sự trợ giúp pháp lý có nhiều khả năng giúp họ thắng kiện. 

Khi nào tôi nên nhận trợ giúp pháp lý? 

Bạn có thể nhận trợ giúp pháp lý bất cứ lúc nào. Nếu bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp để thay đổi tình trạng nhập cư của mình, tốt nhất là bạn nên nhờ ai đó xem xét đơn của mình trước khi gửi đơn. 

Điều quan trọng là phải nhận được trợ giúp pháp lý nếu quý vị đang tham gia thủ tục tố tụng trục xuất tại tòa án nhập cư. Chính phủ không cung cấp luật sư tư vấn miễn phí cho người dân về thủ tục nhập cư. 

Có những tình huống khác mà bạn có thể cần một luật sư không chuyên về nhập cư . Nếu bạn gặp vấn đề với việc nhận hỗ trợ công cộng hoặc bị đuổi ra khỏi nhà, luật sư có thể giúp bạn. 

Ai có thể trợ giúp cho tôi về mặt pháp lý? 

Các chuyên gia sau đây có thể tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý trong các trường hợp nhập cư và nhập quốc tịch: 

Luật gia hay luật sư chuyên về nhập cư được hiệp hội luật sư tiểu bang cấp phép để cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý. Một luật sư đã tốt nghiệp trường luật và có bằng tiến sĩ Luật. 

Đại diện được Bộ Tư Pháp công nhận là một cá nhân hoặc tổ chức phi lợi nhuận được đào tạo để cung cấp dịch vụ về nhập cư và được Bộ Tư pháp công nhận.

Cả luật sư nhập cư và đại diện được công nhận đầy đủ có thể đại diện cho bạn trước Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ, Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ, Cơ quan Xem xét lại các vụ việc về Nhập cư (toà án về nhập cư) và Cục Kháng cáo về Nhập cư (kháng cáo nhập cư). Một đại diện được công nhận một phần chỉ có thể đại diện cho bạn trước Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ.

Làm cách nào để tìm sự trợ giúp pháp lý mà tôi có thể tin tưởng? 

Một số doanh nghiệp giả vờ cung cấp các dịch vụ pháp lý đáng tin cậy để lấy tiền của bạn. Có một số điều đơn giản bạn có thể làm để bảo vệ bản thân.

Đối với luật sư chuyên về nhập cư:

Dành cho các đại diện và tổ chức được Bộ Tư Pháp công nhận:

Trung tâm tài liệu pháp lý cho người nhập cư cung cấp các lời khuyên về cách tìm luật sư hoặc người đại diện mà bạn có thể tin tưởng. 

lawyer reviewing information
Tránh nạn lừa đảo nhập cư

Biết cách bảo vệ bản thân để không bị các tư vấn viên về nhập cư và những trang web giả mạo lừa gạt. Tìm hiểu điều cần làm khi mình là nạn nhân của âm mưu lừa gạt.

Tìm hiểu thêm

Tôi có thể tìm trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp ở đâu?

Bạn thường có thể tìm thấy các luật sư về nhập cư và các đại diện được Bộ Tư Pháp (DOJ) công nhận, những người cung cấp trợ giúp miễn phí hoặc chi phí thấp thông qua các tổ chức phi lợi nhuận và các văn phòng pháp lý về nhập cư.

Inside the United States

Hiệp hội các Luật sư về Nhập cứ Hoa Kỳ (American Immigration Lawyers Association)

 • Thư mục các luật sư về nhập cư. Mỗi luật sư có thể tính phí khác nhau tùy từng trường hợp của bạn. Liên hệ trực tiếp để tìm hiểu xem họ có tư vấn miễn phí hay không.

Dự án Ủng hộ Người xin tị nạn chính trị (Asylum Seekers Advocacy Project)

 • Cung cấp lời khuyên về việc tìm một luật sư nhập cư giỏi và các dịch vụ khác.

Dịch vụ cấp quyền công dân (Citizenshipworks)

 • Kết nối với sự trợ giúp pháp lý miễn phí, trực tiếp, trực tuyến để hỗ trợ quá trình cấp quyền công dân cho bạn.

Bộ Tư pháp (DOJ)

Nhập cư (Immi)

 • Cung cấp thông tin về các lợi ích nhập cư khác nhau và danh sách các tổ chức pháp lý phi lợi nhuận.
 • Tìm kiếm trợ giúp pháp lý theo mã bưu chính và cơ sở giam giữ. 
 • Immigo là một ứng dụng cung cấp thông tin và tài kiệu pháp lý. Ứng dụng có sẵn trên App Store và Google Play. 

Trợ giúp Luật về Nhập cư (Immigration Law Help)

 • Thư mục trực tuyến của các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ pháp lý nhập cư miễn phí hoặc chi phí thấp. 
 • Tìm kiếm trợ giúp pháp lý theo tiểu bang, mã bưu chính, cơ sở giam giữ, khu vực nhập cư và các loại dịch vụ.

Bình đẳng trong nhập cư (Immigration Equality)

 • Cung cấp các tài liệu pháp lý cho cộng đồng người nhập cư là LGBTQ và/hoặc dương tính với HIV, bao gồm thông tin về tị nạn và tình trạng giam giữ.

Trong tầm tay (InReach

 • Cung cấp danh sách các tài liệu pháp lý cho những người chạy trốn sự ngược đãi do khuynh hướng tình dục hoặc nhận dạng giới tính của họ.

Đường dây nóng của Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR Hotline)

 • Số điện thoại dành cho người tị nạn và người xin tị nạn để gọi ai đó xin được trợ đỡ. Quay số (202) 461-2356 hoặc #566 từ điện thoại của cơ sở giam giữ.

FindHello

 • Tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý trong khu vực của bạn.
Nếu bạn không đủ điều kiện nhận trợ giúp miễn phí hoặc chi phí thấp, bạn có thể tìm luật sư về nhập cư thông qua Hiệp hội các Luật sư về Nhập cư Hoa Kỳ.

Bên ngoài Hoa Kỳ

Chương trình Quyền của người lưu vong của Tổ chức AMERA Quốc tế (AMERA International’s Rights in Exile Program)

 • Thư mục các tổ chức cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí trên toàn thế giới.

Văn phòng của Cao Ủy Liên Hiệp quốc về Người tị nạn (UNHCR UN Refugee Agency)

 • Danh sách các tài liệu dành cho người tị nạn, người xin tị nạn và người không quốc tịch tại 89 quốc gia.

Tôi có thể nhận trợ giúp như thế nào nếu tôi đại diện cho chinh mình?

Nếu bạn đại diện cho mình tại tòa án nhập cư, có các nguồn lực để giúp bạn.

Pro se là một thuật ngữ được sử dụng khi ai đó đại diện cho chính họ tại tòa án và họ không có tư vấn pháp lý. Đó là tiếng Latin có nghĩa là “thay mặt ai đó”.

Tôi có thể tìm trợ giúp pháp lý cho các nhu cầu khác ở đâu?

Có trợ giúp pháp lý ở các lĩnh vực khác ngoài việc nhập cư. Nhiều văn phòng trợ giúp pháp lý cung cấp sự trợ giúp miễn phí hoặc chi phí thấp cho những người có vấn đề về tiêu dùng, gia đình và bạo lực gia đình, nhà ở, phúc lợi công cộng và việc làm.

Trước khi ký bất kỳ văn bản pháp lý nào, chẳng hạn như mua đất, tốt nhất là bạn nên được tư vấn pháp lý trước.

Thông tin trên trang này đến từ các nguồn đáng tin cậy, bao gồmLawhelp.org, Trung tâm Pháp lý Quốc gia cho Người tị nạn, Cao ủy Liên hiệp quốc Người tị nạn (UNHCR) và Bộ Tư pháp (DOJ). Chúng tôi hướng đến việc cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và được cập nhật thường xuyên. Trang này chỉ có mục đích hướng dẫn. USAHello không tư vấn pháp lý, và cũng không có ý định sử dụng bất kỳ tài liệu nào của chúng tôi để tư vấn pháp lý.