Chia sẻ

Cách Đăng Ký Giấy Thông Hành ở Hoa Kỳ

Nếu quý vị có kế hoạch đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể cần giấy thông hành để trở về. Điều này dựa trên tình trạng nhập cư của quý vị. Tìm hiểu xem ai cần giấy thông hành và cách nộp đơn.

Đã cập nhật March 1, 2024

Giấy thông hành là gì?

Giấy thông hành cho chính phủ Hoa Kỳ biết về kế hoạch du lịch của quý vị. Đây là thông điệp cho những ai không phải là cư dân Mỹ nhưng đang sinh sống ở Mỹ. Quý vị có thể sử dụng giấy thông hành thay vì thị thực làm bằng chứng cho phép đi lại.

Quý vị phải lấy giấy thông hành trước khi rời khỏi đất nước. Quý vị phải xuất trình giấy tờ thông hành của mình tại sân bay hoặc biên giới. Quý vị vẫn sẽ cần hộ chiếu của mình để vào lại Hoa Kỳ nếu có.

Có giấy tờ thông hành không đảm bảo quý vị có thể vào lại Hoa Kỳ. Cơ Quan Hải Quan và Biên Phòng (CBP) sẽ kiểm tra giấy tờ của quý vị và quyết định xem quý vị có thể nhập cảnh lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp hay không.

Ai cần giấy thông hành?

Quý vị phải có giấy thông hành để tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ nếu quý vị có tình trạng:

 • Người tị nạn hoặc xin tị nạn
 • Giấy thông hành tạm thời nhân đạo
 • TPS hoặc DED
 • Đang chờ nộp đơn xin TPS hoặc thẻ xanh
 • Thường trú nhân hợp pháp và sẽ ở bên ngoài Hoa Kỳ từ 1 năm trở lên  
 • DACA hoặc tình trạng tạm thời khác và có lý do đủ điều kiện để đi du lịch

Tại sao tôi cần giấy thông hành?

Nếu quý vị rời khỏi Hoa Kỳ mà không có giấy thông hành, quý vị sẽ có nguy cơ:

 • Mất tình trạng nhập cư của quý vị
 • Bị từ chối mọi đơn đăng ký đang chờ xử lý
 • Không được phép quay lại Mỹ

Nếu nhân viên CBP nói rằng quý vị không được phép nhập cảnh lại vào Hoa Kỳ, quý vị có thể phải ra tòa án nhập cư. Nếu quý vị không đủ điều kiện nhận các biện pháp hỗ trợ nhập cư khác, quý vị có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

Điều quan trọng là phải kiểm tra với đại diện pháp lý nhập cư trước khi quý vị đi du lịch, đặc biệt nếu quý vị có đơn đăng ký đang chờ xử lý. Ngay cả với giấy thông hành, bất kỳ chuyến du lịch nào bên ngoài Hoa Kỳ đều có thể khiến đơn đăng ký của quý vị gặp rủi ro.

Các loại giấy tờ du lịch là gì?

Có 5 loại giấy thông hành:

 • Giấy thông hành tạm thời
 • Giấy thông hành của người tị nạn
 • Giấy phép tái nhập
 • Giấy phép du lịch TPS
 • Giấy tờ của nhà cung cấp dịch vụ

Loại giấy thông hành quý vị cần tùy thuộc vào tình trạng nhập cư hiện tại của quý vị. Quy trình nộp đơn giống nhau đối với cả 5 loại giấy thông hành.

Các giấy tờ du lịch khác nhau có ngày hết hạn khác nhau. Đảm bảo giấy tờ thông hành của quý vị còn hiệu lực và chưa hết hạn khi quay trở lại Hoa Kỳ. Điều quan trọng là quý vị biết khi nào giấy thông hành của quý vị hết hạn.

Giấy thông hành tạm thời

Giấy thông hành tạm thời nâng cao cho phép quý vị quay trở lại Hoa Kỳ mà không cần xin thị thực. Quý vị có thể nộp đơn xin giấy thông hành tạm thời nếu quý vị có:

 • Đơn xin thẻ xanh đang chờ xử lý
 • Đơn xin tị nạn đang chờ xử lý
 • Đơn xin TPS đang chờ xử lý
Điều quan trọng cần nhớ là nếu quý vị rời khỏi đất nước trong khi đơn đăng ký của quý vị đang chờ xử lý, quý vị có thể bỏ lỡ các thông báo hoặc yêu cầu cung cấp thông tin quan trọng. Nếu quý vị không phản hồi các yêu cầu từ USCIS khi quý vị đang ở nước ngoài, đơn đăng ký của quý vị có thể bị từ chối.

Giấy thông hành của người tị nạn

Giấy tờ thông hành của người tị nạn cho phép quý vị quay trở lại Hoa Kỳ nếu quý vị là:

 • Người tị nạn hoặc xin tị nạn
 • Người tị nạn phái sinh hoặc người tị nạn
 • Người có thẻ xanh dựa trên tình trạng tị nạn hoặc tị nạn

Giấy tờ thông hành của người tị nạn có giá trị trong 1 năm.

Giấy phép tái nhập

Giấy phép tái nhập cảnh dành cho những người đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ trong hơn 1 năm. Nó cho phép quý vị quay trở lại Hoa Kỳ mà không cần xin thị thực hồi hương từ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Quý vị có thể nộp đơn xin giấy phép tái nhập cảnh nếu quý vị là:

 • Thường trú nhân
 • Cư trú có điều kiện

Nếu quý vị rời khỏi Hoa Kỳ dưới 1 năm, quý vị sẽ chỉ cần xuất trình thẻ xanh khi trở về.

Giấy phép du lịch TPS

Nếu quý vị có TPS, quý vị phải nộp đơn xin giấy phép du lịch để đi ra ngoài Hoa Kỳ. Nếu yêu cầu của quý vị được chấp thuận, USCIS sẽ cấp cho quý vị Mẫu I-512T để chứng minh quý vị được phép đi du lịch. Quý vị có thể sử dụng giấy thông hành TPS của mình làm bằng chứng cho việc đi lại tại sân bay thay vì thị thực.

Nếu đơn xin TPS của quý vị đang chờ xử lý và quý vị dự định đi du lịch nước ngoài, quý vị phải nộp đơn xin tạm thông hành. Nếu được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được Mẫu I-512L làm bằng chứng du lịch.

Giấy tờ của nhà cung cấp dịch vụ

Giấy tờ của hãng vận chuyển cho phép các hãng hàng không hoặc hãng vận tải cho phép quý vị lên máy bay hoặc hãng vận tải khác để quay trở lại Hoa Kỳ. Đây là một đơn đăng ký riêng biệt với Mẫu I-131A.

Quý vị có thể nộp đơn xin giấy tờ của nhà cung cấp dịch vụ nếu:

 • Thẻ xanh,  hoặc giấy phép tái nhập cảnh của quý vị đã bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy
 • Quý vị là thường trú nhân hoặc thường trú nhân có điều kiện

Tôi có thể nộp đơn như thế nào?

Quy trình xin giấy thông hành nhìn chung giống nhau đối với cả 5 loại giấy thông hành. Quý vị có thể nộp đơn xin giấy thông hành với USCIS bằng cách nộp Mẫu I-131 , Đơn xin cấp Giấy thông hành. Quý vị có thể nêu rõ loại giấy tờ thông hành mà quý vị yêu cầu trong Phần 2 của biểu mẫu.

Đọc hướng dẫn về Mẫu I-131 để biết thêm thông tin về cách điền. Quý vị phải nộp bằng chứng như giấy tờ tùy thân có ảnh và bằng chứng về tình trạng nhập cư.

Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến hoặc gửi đơn đến địa chỉ nộp đơn trực tiếp tùy thuộc vào tình trạng nhập cư của quý vị. Tìm các mẹo để nộp biểu mẫu trực tuyến.

Quý vị phải nộp đơn xin giấy thông hành trước khi rời Hoa Kỳ . Hãy đảm bảo là bạn đã kiểm tra thời gian xử lý quy trình trước khi lên kế hoạch du lịch. Bạn cẩn có giấy tờ đi lại để có thể nhập cảnh lại vào Mỹ.

Điều gì xảy ra sau khi tôi nộp đơn?

Quý vị sẽ nhận được thông báo qua thư sau khi đơn đăng ký của quý vị được chấp nhận. USCIS có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc bằng chứng. Quý vị có thể phải đến cuộc hẹn và phỏng vấn dịch vụ sinh trắc học.

Làm cách nào tôi có thể theo dõi tình trạng trường hợp của mình?

Quý vị phải điền vào Mẫu G-1145 để nhận được biên nhận xác nhận qua email hoặc tin nhắn văn bản. Quý vị kiểm tra trạng thái trường hợp của mình trực tuyến bằng cách nhập số biên nhận.

Mất bao lâu để nhận được giấy thông hành của tôi?

Thời gian xử lý trường hợp tùy thuộc vào vị trí và loại đơn đăng ký của quý vị. Quý vị có thể kiểm tra thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến.

Sau khi nộp đơn, quý vị có thể xem thời gian chờ ước tính cho trường hợp của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản myUSCIS của quý vị.

Tôi có thể xúc tiến giấy tờ thông hành của mình không?

Nếu quý vị có lý do khẩn cấp cần phải đi du lịch, quý vị có thể yêu cầu xử lý nhanh đơn đăng ký của mình. Quý vị có thể yêu cầu xử lý nhanh bằng cách gọi cho Trung tâm Liên hệ USCIS.

Việc xử lý nhanh có thể được thực hiện vì những lý do sau:

 • Các trường hợp khẩn cấp như nhu cầu y tế, bệnh nặng hoặc cái chết của người thân trong gia đình
 • Tình hình nhân đạo
 • Tổn thất tài chính nghiêm trọng
 • Hoạt động phi lợi nhuận khẩn cấp
 • Lợi ích của chính phủ Mỹ
 • Xóa lỗi USCIS

Tất cả các yêu cầu xử lý nhanh sẽ được thực hiện tùy theo từng trường hợp. Quý vị có thể được yêu cầu nộp thêm bằng chứng. Nếu quý vị rời khỏi đất nước trước khi được chấp thuận, quý vị có thể không được phép quay lại.

Tôi có nên nói chuyện với luật sư không?

Điều quan trọng là nhận được trợ giúp pháp lý khi quý vị nộp đơn xin giấy thông hành, đặc biệt nếu quý vị có đơn xin nhập cư đang chờ xử lý. Luật sư hoặc người đại diện được công nhận có thể giải thích các lựa chọn của quý vị và giúp quý vị nộp đơn. Nhiều tổ chức và luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp .

two women consult at table in front of a brick wall
Tìm sự trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp

Nếu bạn đang lấy thẻ xanh, nhập tịch, đưa người thân đến Hoa Kỳ, hoặc nằm trong các trường hợp nhập cư khác… hãy nhớ rằng bạn không hề đơn độc trong quá trình này. Các luật sư và các tổ chức sẵn sàng hỗ trợ miễn phí cho bạn hoặc với mức chi phí thấp. Tìm hiểu cách tìm hỗ trợ pháp lý.

Nhận hỗ trợ pháp lý

Thông tin trên trang này đến từ USCIS và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Chia sẻ