Chia sẻ

Cách nộp hồ sơ xin tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

Tị nạn là một hình thức bảo vệ cho phép quý vị ở lại Hoa Kỳ. Nhận thông tin hiện tại về việc xin tị nạn ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không và cách nộp đơn. Biết cách chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Đã cập nhật September 14, 2023

Quan trọng: Đề 42 đã kết thúc. Các chính sách mới đã được đưa ra khiến việc xin tị nạn ở biên giới trở nên khó khăn. Tìm hiểu thêm.

Xin tị nạn là gì?

Xin tị nạn là một hình thức bảo vệ cho phép bạn ở lại Hoa Kỳ nếu bạn bị ngược đãi hoặc sợ bị ngược đãi ở quê nhà vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, tư cách thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể hoặc quan điểm chính trị. 

Khi được cấp quy chế tị nạn, bạn có thể:

 • Ở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp với sự bảo vệ khỏi bị giam giữ và trục xuất
 • Xin tị nạn cho vợ/chồng và con của bạn
 • Tự động đủ điều kiện được cấp giấy phép lao động để làm việc tại Hoa Kỳ
 • Nộp hồ sơ xin thẻ an sinh xã hội, giấy thông hành, thẻ xanh và tư cách công dân
 • Đủ điều kiện nhận các dịch vụ tái định cư trong một khoảng thời gian, bao gồm trợ giúp tài chính và y tế, các lớp học tiếng Anh, việc làm và các dịch vụ sức khỏe tâm thần

Yêu cầu xin tị nạn 

Bạn chỉ có thể xin tị nạn trong trường hợp bạn:

 • Sợ bị ngược đãi ở quê nhà
 • Đang ở tại Hoa Kỳ
 • Đến Hoa Kỳ chưa đầy một năm (với một số trường hợp ngoại lệ)
 • Chưa từng định cư ở nước khác
 • Chưa từng phạm tội hoặc bị coi là mối đe dọađối với sự an toàn hoặc an ninh của Hoa Kỳ
(https://www.youtube.com/watch?v=Z0-BRWZztS8&list=PL845KO58lhKOannRoW0b0K42byIhNQrJT)

Nộp hồ sơ xin tị nạn 

Bạn phải nộp đơn xin tị nạn trong vòng một năm sau khi đến Hoa Kỳ trừ khi bạn đáp ứng được một ngoại lệ. Không tốn chi phí hoặc lệ phí nộp đơn. Các bước thực hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn xin quy chế tị nạn khẳng định, quy chế tị nạn phòng vệ hay đã có một cuộc sàng lọc tích cực về nỗi sợ hãi thuyết phục.

Có 3 cách để xin tị nạn tại Hoa Kỳ:

Tị nạn khẳng định
Quy trình khẳng định dành cho người không liên quan đến thủ tục tố tụng trục xuất hoặc thủ tục loại bỏ. Viên chức tị nạn của. Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) Hoa Kỳ sẽ xem xét và quyết định các trường hợp khẳng định. 

Phỏng vấn phẩm chất việc tị nạn
Điều này dành cho người thuộc diện trục xuất cấp tốc và có tính quyết định tích cực trong quá trình sàng lọc nỗi sợ hãi thuyết phục của họ. Viên chức xin tị nạn của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) xem xét và đưa ra quyết định về trường hợp này.

Tị nạn phòng vệ
Quy trình phòng vệ dành cho người thuộc diện trục xuất hoặc loại bỏ được một thẩm phán nhập cư cùng với Văn phòng Điều hành Xem xét Nhập cư (EOIR). Một thẩm phán sẽ xem xét và đưa ra quyết định về các trường hợp phòng vệ.

Bạn có thể bị đưa vào diện trục xuất, nếu:

 • Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) Hoa Kỳ khiếu nại rằng bạn đã vào Hoa Kỳ mà không có giấy tờ hợp lệ
 • Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) Hoa Kỳ đã bắt giữ bạn tại Hoa Kỳ vì không có tình trạng hợp pháp
 • Tình trạng tị nạn khẳng định của bạn không được chấp nhận

Quy trình xin tị nạn rất phức tạp. Điều quan trọng là phải xem xétcác phương án trợ giúp pháp lý. Nhiều tổ chức và luật sư cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp. Bạn có cơ hội xin tị nạn tốt hơn nếu có luật sư di trú hoặc đại diện di trú được công nhận. Họ có thể giúp bạn hoàn thành việc nộp hồ sơ và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn hoặc phiên điều trần của bạn.

Quy trình xin tị nạn khẳng định

Bạn phải ở Hoa Kỳ hoặc tại cảng nhập cảnh để nộp đơn xin tị nạn. Cảng nhập cảnh có thể là sân bay, cảng biển hoặc cửa khẩu biên giới. Nếu bạn không thuộc diện bị trục xuất, bạn có thể nộp đơn xin tị nạn khẳng định trực tiếp tại. Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) Hoa Kỳ. 

Bạn cần điền và nộp Mẫu I-589, Hồ sơ xin Tị nạn và xin Tạm hoãn Trục xuất. Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) Hoa Kỳ sẽ chỉ chấp nhận ấn bản có ghi ngày 12/10/22 ở góc dưới cùng bên trái.

Quy trình sàng lọc nỗi sợ hãi đáng tin cậy

Nếu bạn thuộc diện bị trục xuất cấp tốc và bạn muốn nộp hồ sơ xin tị nạn; hồ sơ sẽ được chuyển đến Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) Hoa Kỳ để sàng lọc nỗi sợ hãi đáng tin cậy.

Nhân viên tị nạn của Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) Hoa Kỳ sẽ tiến hành cuộc phỏng vấn để xác định xem bạn có thực sự sợ bị ngược đãi hoặc tra tấn hay không. Họ có thể cho bạn phỏng vấn lần thứ hai gọi là Phỏng vấn Phẩm chất xin Tị nạn hoặc giới thiệu bạn đến một thẩm phán nhập cư để thực hiện quy trình xin tị nạn phòng vệ.

Phỏng vấn Phẩm chất xin tị nạn

Nếu bạn được Phỏng vấn Phẩm chất xin Tị nạn, họ sẽ xem xét liệu bạn có đủ điều kiện để nhận được sự bảo vệ theo Công ước Chống sự Tra tấn (CAT) hay không. Nếu họ quyết định bạn hội đủ điều kiện, bạn sẽ được cấp quy chế xin tị nạn. Văn bản xác định nỗi sợ hãi đáng tin cậy sẽ là hồ sơ xin tị nạn của bạn. Bạn sẽ không cần nộp Mẫu I-589.

Tị nạn phòng vệ

Nếu bị giữ trong một trung tâm giam giữ người nhập cư của Hoa Kỳ hoặc đang trong diện bị trục xuất, bạn có thể nộp đơn xin tị nạn phòng vệ cho một thẩm phán nhập cư. Nếu chưa nộp hồ sơ xin tị nạn, bạn phải điền và gửi Mẫu I-589, Đơn xin Tị nạn và Xin hoãn Trục xuất

Bạn sẽ thuộc diện tị nạn phòng vệ, nếu bạn:

 • bị đưa vào diện trục xuất sau khi USCIS không cấp cho bạn quy chế xin tị nạn khẳng định
 • là đối tượng bị trục xuất nhanh chóng, được phát hiện là có nỗi sợ hãi đáng tin cậy và đã được cấp Thông báo Trình diện (thay vì được Phỏng vấn Phẩm chất xin Tị nạn)
 • bị Cơ quan Thực thi Nhập cư và Hải quan (ICE) hoặc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) Hoa Kỳ đưa vào diện trục xuất do vi phạm luật nhập cư

Quy trình xin tị nạn rất phức tạp. Điều quan trọng là phải xem xét  các phương án trợ giúp pháp lý.

Các bước tiếp theo sau khi được cho phép tị nạn

 1. Nhận được sự trợ giúp với các dịch vụ tái định cư.
 2. Nộp hồ sơ xinthẻ an sinh xã hội.
 3. Lấy bằng lái xe hoặc thẻ căn cước tiểu bang.
 4. Tìm việc làm. Bạn có thể làm việc mà không cần phải xin giấy phép lao động hoặc giấy Chứng nhận Lao động (EAD).
 5. Du lịch bên ngoài nước Mỹ. Trước tiên bạn phải xin giấy phép thông hành. Nộp Mẫu I-131, hồ sơ xin Giấy phép Thông hành cho sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) Hoa Kỳ trước chuyến đi của bạn. Giấy phép thông hành có hiệu lực một năm. 
 6. Yêu cầu đưa vợ/chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của bạn đến Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về diện đoàn tụ gia đình.
 7. Nộp hồ sơ xin thẻ xanh một năm sau khi được phép tị nạn.
 8. Nộp hồ sơ xin quốc tịch 4 năm sau khi được phép thường trú hợp pháp (thẻ xanh).
lawyer reviewing information
Tránh nạn lừa đảo nhập cư

Biết cách bảo vệ bản thân để không bị các tư vấn viên về nhập cư và những trang web giả mạo lừa gạt. Tìm hiểu điều cần làm khi mình là nạn nhân của âm mưu lừa gạt.

Tìm hiểu thêm

Thông tin trên trang này đến từ DHS, USCIS, và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Chia sẻ