Chia sẻ

Lợi ích và trợ cấp công cộng

Phúc lợi công cộng là sự giúp đỡ từ chính phủ Mỹ. Điều này bao gồm tiền, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ cần thiết. Những gia đình có ít tiền hơn và một số người nhập cư có thể nhận được những lợi ích này. Tìm hiểu về các chương trình phúc lợi công cộng và cách đăng ký tham gia.


Lợi ích công cộng có thể gây nhầm lẫn. Bạn phải hoàn thành rất nhiều giấy tờ để có được lợi ích công cộng.

1. Lợi ích công cộng cho mọi người

Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình Cần trợ giúp (TANF)

TANF hỗ trợ các gia đình thu nhập thấp ở Mỹ. Chương trình này cung cấp tiền mặt cho các gia đình hội đủ điều kiện. Bạn cần sử dụng tiền từ TANF cho các nhu cầu cơ bản của gia đình. Chương trình cũng giúp mọi người chuẩn bị cho công việc và trách nhiệm gia đình. Ở một số tiểu bang, bạn được yêu cầu làm việc tình nguyện mới được nhận TANF. Để xin TANF, hãy liên hệ với văn phòng TANF ở tiểu bang của bạn.

Tiền Trợ cấp An sinh (SSI)

Tiền Trợ cấp An sinh (SSI) nhằm giúp người lớn và trẻ em khuyết tật, và người từ 65 tuổi trở lên không bị khuyết tật nhưng có thu nhập và nguồn lực hạn chế. Tất cả công dân đều nhận được SSI và một số người không phải là công dân cũng đủ điều kiện. Tìm hiểu về SSI cho người không phải công dân.

Lưu ý quan trọng về SSI: Một số người tị nạn và người không phải công dân được nhận SSI sẽ ngưng được nhận sau 7 năm. Nhưng nếu trở thành công dân, bạn có thể tiếp tục nhận được SSI miễn là cần thiết.

Bảo hiểm Tàn tật An sinh Xã hội (SSDI) là một lợi ích dành cho những người không thể làm việc vì khuyết tật. Người không phải công dân và công dân chỉ có thể nhận SSDI nếu họ đã làm việc và kiếm đủ tín chỉ An sinh Xã hội. Bạn có thể tìm thông tin An sinh Xã hội bằng nhiều ngôn ngữ.

Medicare và Medicaid

Medicaid là chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các gia đình có thu nhập thấp, phụ nữ mang thai, và một số người trưởng thành ở Mỹ. Chương trình này dành cho tất cả người Mỹ có thu nhập thấp. Nhiều tiểu bang cũng có các chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí hoặc chi phí thấp cho trẻ em. Tìm hiểu thêm về Medicaid.

Medicare là chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao niên (cá nhân trên 65 tuổi). Chương trình này cũng cung cấp bảo hiểm cho người khuyết tật. Tìm hiểu thêm về Medicare.

Đi bác sĩ ở Mỹ tốn rất nhiều tiền. Đây là lý do tại sao bảo hiểm có thể giúp bạn. Ngay cả khi có bảo hiểm, bạn vẫn có thể phải trả tiền để gặp bác sĩ.

Còn gánh nặng xã hội thì sao? Nếu tôi nhận TANF hoặc SSI, điều đó có khiến tôi không nhận được thẻ xanh hoặc trở thành công dân không?

“Gánh nặng xã hội” là người sử dụng lợi ích công cộng trong thời gian dài. Theo Cơ quan Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS), người có khả năng là gánh nặng xã hội không thể trở thành thường trú nhân (người có thẻ xanh). Theo USCIS, người nhận SSI, TANF, Medicaid hoặc trợ cấp tiền mặt từ tiểu bang có thể không được phép trở thành thường trú nhân. Các lợi ích khác, chẳng hạn như bữa trưa ở trường và bảo hiểm sức khỏe trẻ em, không bị tính. Vui lòng đọc về luật gánh nặng xã hội mới để biết thêm về những rủi ro bị coi là gánh nặng xã hội.

Bạn cũng có thể đọc thêm thông tin từ USCIS về những thay đổi mới.

2. Lợi ích công cộng cho người tị nạn

Lợi ích công cộng có thể khá rối rắm. Bạn phải điền rất nhiều giấy tờ mới nhận được. Mục tiêu của lợi ích công cộng cho người tị nạn là cung cấp các nhu cầu cơ bản cho đến khi bạn tìm được việc làm. Ở Hoa Kỳ, bạn chỉ có thể nhận lợi ích công cộng trong một khoảng thời gian nhất định, tức là một khi bạn bắt đầu làm việc và kiếm thu nhập cho gia đình, bạn sẽ ngừng nhận trợ cấp công cộng.


Thông tin trên trang này đến từ USA.gov, Office of Refugee Resettlement, và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Chia sẻ