Chia sẻ

Hiểu biết quy định về gánh nặng xã hội

Một số người vẫn còn bối rối về quy định cuối cùng về gánh nặng xã hội. Quý vị không cần phải như vậy. Tìm hiểu những lợi ích công cộng nào là một phần của gánh nặng xã hội và những lợi ích nào quý vị được tự do sử dụng.


người đàn ông ngồi trên bậc thềm

Gánh nặng xã hội

Là chi phí về tiền bạc và sự trợ giúp mà các quan chức nhập cư cho là người nhập cư lệ thuộc vào chính phủ. Khi bạn xin thẻ xanh hay thị thực, họ sẽ xem xét các yếu tố về tuổi tác, thu nhập, sức khỏe, trình độ học vấn và hỗ trợ từ gia đình.

Căn cứ vào các thông tin này, cục di trú có thể từ chối hồ sơ xin thẻ xanh hay nhập cảnh vào Hoa Kỳ của bạn. Điều đó được gọi là “Từ chối trên Cơ sở Gánh nặng Xã hội.”

Họ cũng sẽ xem xét một số các phúc lợi xã hội mà bạn sử dụng.

Phúc lợi xã hội

Phúc lợi xã hội là trợ cấp của chính phủ đối với các nhu cầu cơ bản như chăm sóc y tế, nhà ở, thực phẩm hay tiền mặt. Trợ cấp này có thể là của liên bang, tiểu bang hay chính quyền địa phương. Chính quyền sử dụng tiền thu được từ các khoản thuế.

Không phải mọi phúc lợi xã hội đều được tính là gánh nặng xã hội. 

Quy định cuối cùng về gánh nặng xã hội

Quy định mới nhất về gánh nặng xã hội của Bộ An ninh Nội địa (DHS) có hiệu lực từ ngày 23 tháng Mười hai năm 2022. Theo quy định này, chỉ có hai loại phúc lợi xã hội được tính là gánh nặng xã hội.

Các ứng viên xin thẻ xanh phải dùng phiên bản Mẫu I-485 mới có đề ngày 23/12/22 ở góc trái bên dưới. Mẫu đơn này có các câu hỏi mới về gánh nặng xã hội. Nếu bạn dùng phiên bản cũ, đơn của bạn có thể bị khước từ. Ứng viên xin thẻ xanh và thị thực không còn cần nộp Mẫu I-944 hay DS-5540 nữa.

Phúc lợi xã hội nào nằm trong gánh nặng xã hội?

Hai phúc lợi xã hội được xem là phí gánh nặng xã hội:

1. Trợ cấp xã hội bằng tiền mặt để duy trì thu nhập

 • Thu nhập an sinh bổ sung (SSI)
 • Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình Khó khăn (TANF) hay còn gọi là “phúc lợi”
 • Trợ cấp tiền mặt của tiểu bang hay địa phương đôi khi được gọi là “trợ cấp chung”

2. Chăm sóc dài hạn do chính phủ chi trả

 • Chương trình Bảo hiểm Y tế hoặc các chương trình chăm sóc dài hạn khác tại nhà dưỡng lão hoặc các trại tâm thần

Quan chức di trú không được nhìn vào các chương trình chính phủ hay phúc lợi xã hội khác mà bạn đang hưởng. Họ cũng không được nhìn vào các phúc lợi mà thân nhân của bạn đang hưởng trừ khi những chương trình đó là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình bạn.

Phúc lợi xã hội nào KHÔNG thuộc gánh nặng xã hội?

Những phúc lợi xã hội sau không thuộc quy định về gánh nặng xã hội. Bạn có thể dùng những chương trình này mà không sợ nó sẽ ảnh hưởng đến trình trạng di trú của bạn.

 • Bảo hiểm Xã hội (trừ việc chăm sóc dài hạn)
 • Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em và phụ nữ mang thai
 • Các chương trình về thực phẩm và dinh dưỡng
  • Chương trình Hỗ trợ Bổ sung Dinh dưỡng, Chương trình Bổ sung Dinh dưỡng Đặc biệt dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em, bữa trưa ở trường, ngân hàng thực phẩm
 • Hỗ trợ nhà ở
  • Mục 8, nhà ở công cộng, chỗ ẩn náu
 • Hỗ trợ chăm sóc trẻ em
 • Hỗ trợ tiền mặt ngắn hạn và đặc biệt, giống như tiền kích thích kinh tế trong đại dịch COVID-19
 • Kiểm tra, điều trị và tiêm vắc-xin COVID-19

Quy định về gánh nặng xã hội áp dụng với đối tượng nào?

Việc sử dụng hai loại phúc lợi xã hội trên có thể ảnh hưởng đến tình trạng di trú ở Hoa Kỳ của bạn nếu bạn đang:

 • Xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ
 • Nộp hồ sơ đăng ký làm thường trú nhân hợp pháp (LPR)

Quy định về gánh nặng xã hội KHÔNG áp dụng với đối tượng nào?

Bạn có thể dùng bất kỳ loại phúc lợi xã hội nào và nó sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng di trú của bạn nếu bạn có (hoặc đang nộp hồ sơ xin):

 • Tình trạng tị nạn và xin tị nạn
 • TPS (tình trạng bảo vệ tạm thời)
 • Thị thực U hoặc T 
 • Tình trạng vị thành niên nhập cư đặc biệt 
 • Thường trú nhân hợp pháp (có thẻ xanh)
  • trừ khi bạn rời Hoa Kỳ trong hơn 6 tháng
 • Công dân Hoa Kỳ nhập tịch

Người có thẻ xanh đang hưởng một số phúc lợi xã hội có thể gặp khó khăn khi bảo lãnh người thân đến Hoa Kỳ. Nếu thuộc trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên tìm tư vấn pháp lý.

Thực tế hữu ích

 • Quan chức di trú phải xem xét mọi yếu tố của bạn để quyết định xem bạn có khả năng trở thành gánh nặng xã hội hay không.
 • “Giấy cam kết hỗ trợ” có thể giúp chứng minh là bạn có người hỗ trợ và sẽ không trở thành một gánh gặng xã hội.
 • Bạn có quyền chứng minh lý do tại sao bạn sẽ không trở thành gánh nặng xã hội. Bạn có thể chứng minh tài sản, kỹ năng, sức khỏe tốt và quá trình công tác của mình.

Hỗ trợ pháp lý

Bạn nên tìm kiếm hỗ trợ pháp lý từ luật sư di trú hoặc người đại diện được công nhận nếu bạn có các thắc mắc hay quan ngại. Nhiều tổ chức và luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp

Trang mạng Bảo vệ các Gia đình Nhập cưBảo vệ quyền lợi của bạn là nơi hữu ích có thể giúp bạn tìm hiểu thêm thông tin về gánh nặng xã hội.


Thông tin trên trang này đến từ USCIS, Protecting Immigrant Families, và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Share