Quy tắc Phí công tác động như thế nào đến Thẻ xanh, Thị thực, Gia hạn và Thay đổi Tình trạng

Bạn đang xin thị thực Hoa Kỳ, gia hạn thị thực, thẻ xanh hay thay đổi hiện trạng? Trang này sẽ giúp bạn tìm hiểu về quy tắc về phí công và phí này tác động bạn ra sao.


người đàn ông ngồi trên bậc thềm
Ảnh: iStock/Beto

Cập nhật – 10-03-2021

Vào thứ ba, ngày 09-03, chính quyền Biden đã ngưng thực thi những hạn chế của quy tắc về phí công năm 2019 được chính quyền Trump ban hành trước đó.

Bộ An ninh Nội địa đã ra thông cáo cho biết bộ sẽ tuân thủ lại hướng dẫn tạm thời năm 1999 về phí công. Theo hướng dẫn này, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) sẽ không xem xét việc sử dụng phúc lợi Medicaid (ngoại trừ Medicaid hỗ trợ đưa người sống dài hạn vào một cơ sở từ thiện), nhà ở công, hoặc phúc lợi của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) dưới dạng phí công.

Dịch vụ điều trị hoặc phòng ngừa COVID-19, bao gồm các vắc-xin sẽ không được xem là phí công.

Bộ An ninh Nội địa sẽ tuân thủ hướng dẫn ban hành năm 1999 về cách áp dụng phí công.

Thông tin trên trang này lấy từ Sở Nhập tịch và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS), Chương trình Bảo vệ các Gia đình Nhập cư, Chương trình Proyecto Inmigrante ICS, và các nguồn đáng tin cậy khác. Thông tin mang tính chất hướng dẫn và được cập nhật thường xuyên. USAHello không tư vấn về mặt pháp lý và không cung cấp các tài liệu của chúng tôi cũng không mang tính chất tư vấn pháp lý. Nếu bạn đang tìm luật sư hoặc hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp, chúng tôi có thể giúp bạn tìm các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp.