Các câu hỏi và đáp án cho bài thi Quốc tịch

Câu hỏi và đáp án cho bài thi quốc tịch

Thi quốc tịch là một kỳ thi vấn đáp bằng tiếng Anh và là một phần của phỏng vấn nhập tịch. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS gọi đây là bài thi kiến thức công dân. Bài thi sẽ đảm bảo việc bạn có hiểu biết về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ. Bạn sẽ cần vượt qua kỳ thi để trở thành công dân Hoa Kỳ.

2008 – 100 câu hỏi và đáp án cho bài thi kiến thức Công dân

Cán bộ USCIS sẽ hỏi bạn nhiều nhất là 10 câu hỏi về kiến thức công dân. Bạn phải trả lời đúng 6 câu hỏi để vượt qua phần thi này. Hãy tìm kiếm một danh sách đầy đủ gồm các câu hỏi và đáp án bằng ngôn ngữ của bạn và bằng tiếng Anh. Các đoạn video có thể giúp bạn luyện tập các đáp án bằng tiếng Anh.

Ngôn ngữ
100 Câu hỏi và đáp án
Video
Tiếng Ả Rập-Tiếng Anh
Tiếng Trung-Tiếng Anh
 
Tiếng Pháp-Tiếng Anh
Tiếng Hindi-Tiếng Anh
 
Tiếng Nhật-Tiếng Anh
 
Karen-Tiếng Anh
Tiếng Hàn-Tiếng Anh
Tiếng Nepal-Tiếng Anh
 
Pashto-Tiếng Anh
Tiếng Ba Tư-Tiếng Anh
Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh
 
Tiếng Tây Ban Nha-Tiếng Anh
Tiếng Swahili-Tiếng Anh
 
Tiếng Tagalog-Tiếng Anh
Tiếng Thái-Tiếng Anh
 
Tiếng Urdu-Tiếng Anh
 
Tiếng Việt-Tiếng Anh
 

Cách trả lời các câu hỏi cho bài thi nhập tịch

Các đáp án cho các câu hỏi nằm dưới mỗi câu hỏi và liệt kê với dấu đầu dòng trong tệp PDF.

Một số câu hỏi có hơn một đáp án đúng.

Nếu câu hỏi chỉ cần một đáp án, bạn có thể chọn bất kì đáp án đúng nào để trả lời cho cán bộ USCIS. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần học một đáp án cho những câu hỏi này.

Một số câu hỏi có thể yêu cầu chọn hơn một đáp án.

Bạn không nhất thiết phải nêu những từ trong ngoặc đơn ( ) trừ khi bạn muốn thế.

Một số đáp án có thể được thay đổi.

Bạn có thể gặp câu hỏi về tên của vị dân biểu đã trúng cử. Chẳng hạn như, “Đương kim Phát ngôn viên Hạ viện là ai?” Tên của vị dân biểu này có thể sẽ thay đổi vào thời điểm bạn làm bài thi và có một vị dân biểu khác trúng cử. Trước khi tham dự kỳ thi, hãy truy cập vào trang cập nhật kỳ thi USCIS để có câu trả lời đúng.

Một số đáp án có thể khác đi tùy vào nơi bạn sinh sống.

Một số câu hỏi về tiểu bang cụ thể của bạn. Chẳng hạn như “Đương kim Thống đốc tại tiểu bang của bạn là ai?” Hãy kiểm tra thông tin trong trang cập nhật USCIS để có câu trả lời đúng.

Bài thi kiến thức công dân đặc biệt cho thí sinh 65 tuổi trở lên

Bạn có thể làm bài thi phiên bản khác nếu bạn đã 65 tuổi hoặc lớn hơn và đã là thường trú nhân (có thẻ xanh) trong ít nhất 20 năm. Đây gọi là quyền miễn thi 65/20.

Bạn chỉ phải học 20 câu hỏi cho bài thi này. 20 câu hỏi này được chọn ra từ danh sách đầy đủ 100 câu. Những câu hỏi đó sẽ được đánh dấu hoa thị (*). Tuy nhiên, bạn vẫn phải trả lời đúng 6 trên 10 câu hỏi để vượt qua bài thi. Bạn có thể thi phiên bản này bằng tiếng Anh hoặc bằng ngôn ngữ mà bạn chọn.

Ngôn ngữ
20 câu hỏi và đáp án
Tiếng Ả Rập-Tiếng Anh
Tiếng Trung-Tiếng Anh
Tiếng Pháp-Tiếng Anh
Tiếng Hindi-Tiếng Anh
Tiếng Nhật-Tiếng Anh
Karen-Tiếng Anh
Tiếng Hàn-Tiếng Anh
Tiếng Nepal-Tiếng Anh
Pashto-Tiếng Anh
Tiếng Ba Tư-Tiếng Anh
Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha-Tiếng Anh
Tiếng Swahili-Tiếng Anh
Tiếng Tagalog-Tiếng Anh
Tiếng Thái-Tiếng Anh
Tiếng Urdu-Tiếng Anh
Tiếng Việt-Tiếng Anh

Thi kiến thức công dân bằng ngôn ngữ khác

Bạn có thể làm bài thi quốc tịch bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình chỉ khi thỏa mãn được một trong những yêu cầu sau:

  1. Bạn đã 50 tuổi hoặc hơn và đã là thường trú nhân (có thẻ xanh) trong ít nhất 20 năm. Đây được gọi là quyền miễn thi 50/20.
  2. Bạn trên 55 tuổi và đã là thường trú nhân (có thẻ xanh) trong ít nhất 15 năm. Đây được gọi là quyền miễn thi 55/15.

Tìm hiểu thêm về quyền miễn trừ và nơi ăn chốn ở cho phỏng vấn nhập tịch.

woman waving at citizenship ceremony
Lớp học miễn phí cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ

USAHello có lớp học trực tuyến miễn phí để giúp bạn sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch (nhập tịch).

Đến lớp

2020 – 128 Câu hỏi và đáp án cho bài thi nhập tịch

Chỉ một số ít ứng viên có quyền được chọn làm bài thi phiên bản năm 2020. Nếu bạn nộp Đơn N-400 vào ngày 1 tháng 12 năm 2020 hoặc sau đó, và trước ngày 1 tháng 3 năm 2021, và đã được xếp lịch tham dự bài thi đầu tiên (phỏng vấn) trước ngày 19 tháng 4 năm 2021, thì bạn có thể chọn thi phiên bản này hoặc phiên bản năm 2008.

Tất cả đối tượng thí sinh khác sẽ phải thực hiện bài thi kiến thức công dân phiên bản năm 2008, bài thi này sẽ có số câu hỏi ít hơn.

Đối với bài thi phiên bản 2020, cán bộ USCIS sẽ hỏi nhiều nhất là 20 câu hỏi về kiến thức công dân trong suốt buổi phỏng vấn. Bạn cần phải trả lời đúng ít nhất 12 câu để vượt qua được phần này của kỳ thi.

Ở trên là các câu hỏi về kiến thức công dân trong kỳ thi nhập tịch để trở thành công dân Hoa Kỳ.

Tiếp theo: Tìm hiểu về những điều cần lường trước trong lễ tuyên thệ


Thông tin trên trang này đến từ các nguồn đáng tin cậy, bao gồm USA.gov và USCIS.gov. Chúng tôi hướng đến việc cung cấp các thông tin bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và được cập nhật thường xuyên. Trang này chỉ mang mục đích hướng dẫn. USAHello không cung cấp tư vấn pháp lý, và các tài liệu của chúng tôi cũng không mang tính chất tư vấn pháp lý.