Chia sẻ

Lệ phí và miễn lệ phí đăng ký nhập tịch

Quý vị phải trả phí nộp đơn xin nhập tịch. Biết cách thực hiện thanh toán. Tìm hiểu cách yêu cầu miễn hoặc giảm phí cũng như các cách khác để được trợ giúp thanh toán phí.

Đã cập nhật February 26, 2024

Lệ phí nhập tịch bao nhiêu?

Phí đăng ký nhập tịch Hoa Kỳ được chia làm hai phần. Phí nộp đơn dùng để xử lý Đơn N-400 và phí dịch vụ cho buổi hẹn sinh trắc học.

Phí nộp đơn N-400
640 Đô la
Phí sinh trắc học
85 Đô la
Tổng chi phí
725 Đô la

Phí nhập tịch sẽ thay đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2024. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin trên trang này.

Một số đối tượng không cần phải thanh toán toàn bộ chi phí:

 • Quân nhân không cần phải trả phí nộp đơn và phí dịch vụ sinh trắc học.
 • Người cao tuổi trên 75 tuổi không cần phải thanh toán 85 Đô la phí dịch vụ sinh trắc học. Họ vẫn phải thanh toán 640 Đô la cho phí nộp đơn.

Cách thanh toán phí?

Bạn có thể thanh toán trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Bạn phải trả lệ phí khi nộp đơn N-400.

Thanh toán trực tuyến
Nếu bạn nộp đơn trực tuyến, bạn sẽ được hướng dẫn quá trình thanh toán lệ phí bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước. Bạn có thể rút tiền từ tài khoản ngân hàng khi thanh toán trực tuyến. Sau khi bạn đã sẵn sàng nộp đơn, hệ thống sẽ đưa bạn đến trang pay.gov để thanh toán phí trực tuyến.

Thanh toán qua đường bưu điện
Nếu bạn gửi mẫu đơn vào hộp thư USCIS địa phương, bạn có thể đính kèm séc, phiếu chuyển tiền hoặc Mẫu đơn G-1450 để thanh toán qua thẻ tín dụng. Thanh toán séc phải trả cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Bạn không được gửi tiền mặt.

Lời khuyên khi thanh toán cho USCIS:

 • Đảm bảo thanh toán đúng lệ phí. USCIS sẽ từ chối đơn đăng ký nếu bạn thanh toán sai lệ phí.
 • Bạn có thể sử dụng công cụ Máy tính phí USCIS nếu như bạn còn nộp các đơn khác. Chỉ sử dụng một phương thức thanh toán.
 • Đừng sử dụng thẻ tín dụng có khả năng bị từ chối. Nếu thẻ bị từ chối, USCIS sẽ khước từ đơn đăng ký của bạn.

Lệ phí có được hoàn lại không? 

Không. Lệ phí đăng ký và phí dịch vụ sinh trắc học sẽ không được hoàn lại. Bạn sẽ không được hoàn lại tiền nếu đơn đăng ký nhập tịch bị từ chối.

Nếu tôi không đủ điều kiện thanh toán phí thì sao?

Bạn có thể nộp đơn xin miễn hoặc giảm lệ phí với USCIS nếu không thể thanh toán các khoản phí. Bạn phải nộp đơn đăng ký nhập tịch qua đường bưu điện để xin miễn giảm. Bạn không thể xin miễn giảm trực tuyến.

Miễn lệ phí
Bạn sẽ không phải thanh toán bất kỳ phí đăng ký và phí sinh trắc học nào.
Tổng chi phí 0 Đô la

Giảm lệ phí
Bạn sẽ được giảm phí đăng ký xuống còn 320 Đô la và giảm phí sinh trắc học xuống còn 85 Đô la.
Tổng chi phí: 405 Đô la

Công cụ  Máy tính của New Americans Campaign có thể giúp bạn biết được bạn có đủ điều kiện xin miễn giảm lệ phí hay không. Nó sẽ tính toán dựa vào quy mô hộ gia đình thu nhập của hộ gia đình của bạn.

Quy mô hộ gia đình gồm có bạn, chủ hộ, vợ/chồng, con cái dưới 21 tuổi, người được giám hộ hợp pháp, con cái 21 – 23 tuổi đang đi học, con cái trên 21 tuổi mắc một số khuyết tật nhất định, cha mẹ của bạn, và bất kỳ đối tượng phụ thuộc nào khác mà bạn đã liệt kê trong tờ khai thuế thu nhập liên bang. Không tính những đối tượng thân nhân khác hoặc bạn cùng phòng vào quy mô hộ gia đình.

Thu nhập hộ gia đình là tổng thu nhập của mọi người trong quy mô hộ gia đình của bạn trong một năm.

Miễn lệ phí

Đối tượng nào có thể đăng ký miễn lệ phí?

Bạn phải đáp ứng một trong những điều kiện sau để xin miễn lệ phí:

 1. Bạn, vợ/chồng của bạn hoặc chủ hộ gia đình đang nhận phúc lợi công cộng. Medicaid, SNAP, TANF và SSI là những phúc lợi công cộng đều được tính là nằm trong mục này.
 2. Bạn gặp khó khăn trong việc thanh toán do gặp các vấn đề như hóa đơn y tế ngoài dự kiến hoặc trường hợp khẩn cấp.
 3. Thu nhập thường niên của hộ gia đình bạn ở mức hoặc nằm dưới mức 150% Hướng dẫn Chuẩn nghèo Liên bang tại thời điểm nộp đơn.
Quy mô hộ gia đình
Thu nhập dưới
1
22,590 Đô la
2
30,660 Đô la
3
38,730 Đô la
4
46,800 Đô la
5
54,870 Đô la
6
62,940 Đô la
7
71,010 Đô la
8
79,080 Đô la
9+
Cộng 8,070 Đô la trên mỗi đầu người thêm vào

Cách đăng ký miễn lệ phí?

Để xin miễn lệ phí bạn có thể:

 1. Bạn có thể điền và nộp Mẫu Đơn I-912, Yêu cầu Miễn lệ phí.
 2. Bạn có thể viết thư giải thích lý do tại sao bạn không thể thanh toán khoản phí. Bạn phải nộp tất cả giấy tờ được yêu cầu trong hướng dẫn biểu mẫu. Những tài liệu này bao gồm bằng chứng về thu nhập hộ gia đình và phúc lợi công cộng.

Giảm lệ phí

Đối tượng nào có thể đăng ký giảm lệ phí

Thu nhập thường niên của hộ gia đình bạn phải ở trên mức 150% nhưng không vượt quá 200% Hướng dẫn Chuẩn nghèo Liên bang tại thời điểm nộp đơn.

Quy mô hộ gia đình
Thu nhập dưới
Thu nhập dưới
1
22,590 Đô la
30,120 Đô la
2
30,660 Đô la
40,880 Đô la
3
38,730 Đô la
51,640 Đô la
4
46,880 Đô la
62,400 Đô la
5
54,870 Đô la
73,160 Đô la
6
62,940 Đô la
83,920 Đô la
7
71,010 Đô la
94,680 Đô la
8
79,080
105,440
9+
Cộng 8,070 Đô la trên mỗi đầu người thêm vào
Cộng 10,760 Đô la trên mỗi đầu người thêm vào

Cách đăng ký giảm lệ phí

Bạn có thể yêu cầu được giảm lệ phí bằng cách nộp Đơn I-942, Yêu cầu Giảm Lệ phí.

Đảm bảo đọc hướng dẫn của mẫu đơn và chuẩn bị tất cả các giấy tờ được yêu cầu. Đính kèm yêu cầu miễn lệ phí trong đơn đăng ký nhập tịch. Nhớ ký tên vào mẫu đơn.

Còn có những phương thức nào khác để được nhận hỗ trợ thanh toán phí?

 • New Americans Campaign đã liệt kê các tổ chức phi lợi nhuận có khả năng hỗ trợ bạn hoàn tất việc đăng ký qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp. Hãy hỏi các tổ chức phi lợi nhuận ở địa phương để biết liệu họ có hỗ trợ tài chính hay không.
 • Mission Asset Fund có cho vay với lãi suất 0% nhằm hỗ trợ bạn thanh toán phí đăng ký nhập tịch.
 • Một số tổ chức tín dụng cũng có cho vay nhập tịch với lãi suất 0% hoặc lãi suất thấp. Liên hệ với tổ chức tín dụng tại địa phương để được hỗ trợ tài chính.
 • Hỏi các tổ chức phi lợi nhuận ở địa phương để biết liệu họ có hỗ trợ tài chính hay không.
two women consult at table in front of a brick wall
Tìm sự trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp

Nếu bạn đang lấy thẻ xanh, nhập tịch, đưa người thân đến Hoa Kỳ, hoặc nằm trong các trường hợp nhập cư khác… hãy nhớ rằng bạn không hề đơn độc trong quá trình này. Các luật sư và các tổ chức sẵn sàng hỗ trợ miễn phí cho bạn hoặc với mức chi phí thấp. Tìm hiểu cách tìm hỗ trợ pháp lý.

Nhận hỗ trợ pháp lý

Tiếp theo: Tìm hiểu những việc sẽ diễn ra trong buổi phỏng vấn và bài thi nhập tịch


Thông tin trên trang này đến từ USCIS và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Chia sẻ