Đội ngũ của chúng tôi

Các nhân viên và ban giám đốc của chúng tôi cam kết thực hiện sứ mệnh của chúng tôi là giúp người tị nạn, người xin tị nạn, người nhập cư và cộng đồng tiếp nhận họ phát triển mạnh mẽ với các thông tin và tài liệu miễn phí, chất lượng cao.

Nhân viên của ItaliaHello

Ban giám đốc của USAHello

Ban cố vấn của USAHello