Thị thực và cư trú tại Mỹ

Tìm hiểu về những loại thị thực khác nhau ở Hoa Kỳ và cách thức làm thẻ xanh. Thu thập thông tin về các yêu cầu thị thực, thanh toán và quy định về phí công. Tìm hiểu cách đoàn tụ với người thân của bạn tại Hoa Kỳ.