Също така по английскиНе английски

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Имаме ресурси да ви помогне, от клас онлайн професионално развитие, информационни страници за културни среди, за последните новини и информация, които могат да служат на вас и вашите ученици. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, pre-детска градина или възрастни.

We have resources to help you, from an online professional development class, to informational pages about cultural backgrounds, to recent news and information that may serve you and your students. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, pre-kindergarten or adults.

Моля свържете се с нас, ако имате допълнителни искания или въпроси за преподаване на бежанците. Ние искаме да бъде ресурс за вас.

Please contact us if you have additional requests or questions about teaching refugees. We want to be a resource for you.

Учител илюстрация

Научете информация и стратегии за преподаване си бежанец и учениците имигранти.

Професионално развитие за учители
Добре дошли бежанци илюстрация

Learn about your students with our cultural background profiles.

Изглед културен фон профили

Програми за подкрепа, които помагат на бежанците

By donating to USAHello, ви подкрепят технология и обучение, което помага бежанци успее в САЩ.

Дари днес

Последно от нашите бюра