Също така по английскиНе английски

Търсене на информация за преподаване на бежанци или студенти имигранти?

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Имаме ресурси да ви помогне, от клас онлайн професионално развитие, информационни страници за културни среди, за последните новини и информация, които могат да служат на вас и вашите ученици. Този материал е полезен за всеки, който преподава бежанци, дали преподавате английски или физика, pre-детска градина или възрастни.

We have resources to help you, from an online professional development class, to informational pages about cultural backgrounds, to recent news and information that may serve you and your students. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, pre-kindergarten or adults.

Моля свържете се с нас, ако имате допълнителни искания или въпроси за преподаване на бежанците. Ние искаме да бъде ресурс за вас.

Please contact us if you have additional requests or questions about teaching refugees. We want to be a resource for you.

Учител илюстрация

Научете информация и стратегии за преподаване си бежанец и учениците имигранти.

Професионално развитие за учители
Добре дошли бежанци илюстрация

Научете за учениците си с нашите културни профили.

Изглед културен фон профили

Помощ за бежанци и имигранти в САЩ

Чрез даряването на USAHello, подкрепяте технологиите и образованието, които помагат на новодошлите да успеят в САЩ.

Дари днес

Последно от нашите бюра