USAHello הוא אתר אינטרנט שנוצרו עבור פליטים ומהגרים בארה ב.

מהו USAHello?

. שלום הוא אחד שיעצור, אתר אינטרנט מקיף המכיל את המשאבים והמידע החדשים הדרושים לבניית חיים מוצלחים לעצמם ולמשפחותיהם בארצות הברית.

פליטים ומהגרים שהתיישבו מחדש שיתפו פעולה בתוכנו, שנכתבה ללומדים באנגלית ולאלה הקשורים להשכלה מופרעת. שלנו תוכניות משופרים עוד יותר על-ידי תרגומים אוטומטיים וידניים והעדכניים ביותר בטכניקות למידה מרובות-מודאליות. אנו משתמשים בהתפשטות הטכנולוגיה הניידת ובכוחו של האינטרנט כדי לספק, תמיכה אמינה היכן ומתי יש צורך.

USAHello הוא ייחודי.

USAHello לום הוא המשאב המקוון המקיף היחיד עבור פליטים ומהגרים בארה ב.. המצטרפים החדשים בכל מדינה מבקרים באתר שלנו, ויש לנו שותפויות עם סוכנויות מעבר היישוב ושאר הרווחים ברחבי הארץ. עבודתנו משלימה מקורות תמיכה שכבר קיימות על-ידי הפיכת אותם ליותר מובנים ונגישים לאלה הזקוקים להם FindHello, האפליקציה הניידת שלנו השיקה ב 2019 בשיתוף עם נציבות האו ם.

USAHello מונחה על ידי האוכלוסייה שהיא מגישה.

USAHello הוא מחוברים בצורה אינטימית עם הקהילה שהוא מנסה לעזור. אנחנו מאמינים שמצטרפים חדשים הם התומכים הטובים ביותר שלהם. יותר ממחצית מחברי הדירקטוריון שלנו מתמקשים פליטים או ראשונים- ומהגרים מהדור השני. התוכניות שלנו פותחו ומשופרות ללא הרף עם קלט מקהילות חדשות, כולל הפליטים הטכנולוגיה של USAHello המועצה המייעצת.

USAHello יעיל מבחינה כלכלית.

התוכניות של USAHello הם מאוד חסכוני. נוכל להשתמש בכוח ולהגיע של האינטרנט, בשילוב עם ההתפשטות של טכנולוגיית מחשב כף-יד, כדי ליצור תוכניות להרחבה לאין שיעור. המטרה שלנו היא לעזור מיליוני פליטים ומהגרים בארצות הברית, ובכך לחזק את הקהילות שלנו, הכלכלה שלנו, ודמוקרטיה שלנו.