Tudi angleškiNe angleško

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Imamo virov pomoči, od online strokovni razvoj razred, informativne strani o kulturnih okolij, zadnje novice in informacije, ki lahko služijo vas in vaše študente. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, pred vrtec ali odrasli.

We have resources to help you, from an online professional development class, to informational pages about cultural backgrounds, to recent news and information that may serve you and your students. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, pre-kindergarten or adults.

Prosim pišite nam, če imate dodatne zahteve ali vprašanja o poučevanju beguncev. Želimo biti vir za vas.

Please contact us if you have additional requests or questions about teaching refugees. We want to be a resource for you.

Učitelj ilustracija

Več informacij in strategije za poučevanje beguncev in priseljencev študentov.

Strokovnega razvoja za učitelje
Dobrodošli begunci ilustracija

Learn about your students with our cultural background profiles.

Ogled kulturno ozadje profilov

Pomoč beguncem in priseljencem v ZDA

Z Doniranjem za usahello, podporo tehnologiji in izobraževanju, ki pomagajo novincem uspeti v ZDA.

Donirajte še danes

Najnovejše iz naše mize