English gjithashtuJo anglisht

Duke kërkuar për informacion në lidhje me refugjatët mësimdhënies apo studentët emigrant?

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Ne kemi burime për t'ju ndihmuar, nga një klasë në internet zhvillimit profesional, të informative faqe rreth prejardhje kulturore, të lajmeve dhe informatave të fundit që mund të ju dhe nxënësit tuaj të shërbejë. Ky material është e dobishme për refugjatët dikush mësimore, nëse ju jeni mësimdhënie në anglisht ose Fizikë, para-kopshti ose të rriturit.

We have resources to help you, from an online professional development class, to informational pages about cultural backgrounds, to recent news and information that may serve you and your students. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, pre-kindergarten or adults.

Ju lutem na kontaktoni nëse keni kërkesa ose pyetje në lidhje me refugjatët mësimdhënies. Ne duam të jetë një burim për ju.

Please contact us if you have additional requests or questions about teaching refugees. We want to be a resource for you.

ilustrimi Teacher

Mëso informacion dhe strategjitë për mësimdhënie refugjatëve dhe emigrantëve tuaja studentët.

Zhvillimi profesional për edukatorët
Mirëpritur refugjatët ilustrim

Mësoni rreth studentët tuaj me profilet tona kulturore sfond.

Shiko profilet e sfondit kulturor

Ndihmë refugjatët dhe imigrantët në SHBA

Duke dhuruar për USAHello, ju mbështesin teknologjinë dhe arsimit që ndihmojnë të sapoardhurit të ketë sukses në SHBA.

Dhuroni sot

Latest nga tavolinat tona