English gjithashtuJo anglisht

Duke kërkuar për informacion në lidhje me mësimin e refugjatëve ose mësim nxënësve imigrantë?

Looking for information about teaching refugees or teaching immigrant students?

Ne kemi burime për t'ju ndihmuar, nga një klasë në internet zhvillimit profesional, të informative faqe rreth prejardhje kulturore, të lajmeve dhe informatave të fundit që mund të ju dhe nxënësit tuaj të shërbejë. Ky material është e dobishme nëse jeni duke mësuar anglisht ose Fizikë, para-kopshti ose të rriturit.

We have resources to help you, from an online professional development class, to informational pages about cultural backgrounds, to recent news and information that may serve you and your students. This material is helpful whether you are teaching English or Physics, pre-kindergarten or adults.

Ju lutem na kontaktoni nëse keni kërkesa ose pyetje në lidhje me refugjatët mësimdhënies. Ne duam të jetë një burim për ju.

Please contact us if you have additional requests or questions about teaching refugees. We want to be a resource for you.

ilustrimi Teacher

Mëso informacion dhe strategjitë për mësimdhënie refugjatëve dhe emigrantëve tuaja studentët.

Zhvillimi profesional për edukatorët
Mirëpritur refugjatët ilustrim

Lexo profilet shkurtër në më shumë se 20 prejardhje kulturore.

Shiko profilet e sfondit kulturor

Programet mbështetëse që ndihmojnë refugjatët

By donating to USAHello, ju mbështesin teknologji dhe edukim që ndihmon refugjatët të ketë sukses në SHBA.

Dhuroni sot

Latest nga tavolinat tona