COVID-19: Chích ngừa và thông tin

Chích ngừa vi rút corona hoặc COVID-19 giờ đã sẵn sàng cho mọi người ở Hoa Kỳ. Người nhập cư vào Hoa Kỳ sẽ được chích ngừa. Tình trạng nhập cư của bạn không quan trọng.

Sẵn sàng chích ngừa đối với mọi người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 5 đến 17 tuổi.

Nếu bạn đã chích ngừa COVID tối thiểu sáu tháng trước, bạn nên chích ngừa tiếp với mũi tiêm tăng cường.

Chích ngừa miễn phí COVID-19 và mũi tăng cường.

Bạn có thể chích ngừa ở cửa hàng thuốc, cửa hàng tạp hóa và phòng khám y tế địa phương.

Bạn có thể chích ngừa tại nơi bạn sống bằng cách:

  • Truy cập địa chỉ vaccines.gov
  • Gọi 1-800-232-0233
  • Nhắn tin mã ZIP của bạn tới 438829

Nhớ để thẻ chích ngừa COVID-19 của bạn ở một nơi an toàn.

Thông tin này được đưa ra từ các nguồn đáng tin cậy, như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). USAHello không tư vấn về pháp lý hay y tế, các tài liệu của chúng tôi cũng không mang tính chất tư vấn pháp lý hay y tế. Nếu cần trợ giúp y tế, bạn nên liên hệ với bác sĩ hoặc cơ quan y tế.