Chia sẻ

Chương trình bảo trợ tư nhân cho người tị nạn là gì?

Chương trình bảo trợ tư nhân ở U.S. được gọi là Welcome Corps. Đây là một chương trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho phép công dân Mỹ và thường trú nhân tự nguyện hỗ trợ người tị nạn. Các nhà bảo trợ có thể cung cấp cho người tị nạn sự hỗ trợ cần thiết để bắt đầu cuộc sống mới ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu về quy trình và yêu cầu.

Đã cập nhật January 31, 2024

Bảo trợ là gì?

Bảo trợ đề cập đến sự hỗ trợ dành cho người tị nạn tái định cư ở một quốc gia mới. Người tị nạn có thể nhận được sự hỗ trợ này thông qua các cơ quan tái định cư hoặc bảo trợ tư nhân thông qua Welcome Corps.

Tái định cư cho người tị nạn truyền thống liên quan đến sự hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ. Chính phủ chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ tài chính, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu khác thông qua các cơ quan tái định cư.

Bảo trợ tư nhân liên quan đến các nhóm trong cộng đồng tự nguyện đảm nhận vai trò hỗ trợ người tị nạn. Tại Hoa Kỳ, đây là một phần của Welcome Corps. Các nhà bảo trợ tư nhân hỗ trợ người tị nạn tìm nhà ở, hỗ trợ tài chính và giúp người tị nạn hòa nhập cộng đồng.

Các loại bảo trợ tư nhân là gì?

Có hai loại bảo trợ thông qua Welcome Corps:

 • Bảo trợ phù hợp : Các nhóm bảo trợ được chỉ định một người tị nạn hoặc gia đình được phê duyệt để tái định cư mà không có mối quan hệ cá nhân trước đó.
 • Bảo trợ chỉ định : Các nhóm bảo trợ chọn hỗ trợ một người tị nạn hoặc gia đình cụ thể mà họ đã biết rõ.
Bảo trợ tư nhân được thực hiện thông qua một nhóm gồm năm thành viên được gọi là nhóm bảo trợ tư nhân (PSG) . Một tổ chức hỗ trợ các nhóm bảo trợ được gọi là tổ chức bảo trợ tư nhân (PSO) . Điều quan trọng cần lưu ý là các tổ chức không thể bảo trợ cho quý vị.

Thông tin dành cho những người tìm kiếm bảo trợ

Các yêu cầu để được bảo trợ là gì?

Welcome Corps cung cấp một công cụ đủ điều kiện có thể giúp quý vị biết liệu quý vị có thể tham gia chương trình này hay không.

Để nhận được bảo trợ từ người mà quý vị biết và đến Hoa Kỳ, quý vị phải:

 • Đã được UNHCR hoặc chính quyền địa phương hiện tại của quý vị đăng ký làm người tị nạn vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Nếu quý vị là người tị nạn từ Cuba, Haiti, Nicaragua hoặc Venezuela, Mẫu I-134 phải được nộp thay mặt quý vị trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Quý vị phải ở bên ngoài quốc tịch của mình vào thời điểm nộp đơn.
 • Hiện đang sống bên ngoài đất nước của quý vị tại một quốc gia được chấp thuận xử lý bảo trợ.
 • Hiện đang sống bên ngoài Hoa Kỳ.
 • Trên 18 tuổi hoặc được xử lý cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Trẻ vị thành niên không có người đi kèm không đủ điều kiện.
 • Hoàn thành tất cả các quy trình phỏng vấn, sàng lọc và kiểm tra cần thiết.
 • Được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho phép tái định cư tại Hoa Kỳ.
Theo luật pháp Hoa Kỳ, người tị nạn là người phải rời bỏ quê hương vì tính mạng của họ gặp nguy hiểm vì chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị hoặc là thành viên của một nhóm xã hội nhất định. 

Không có yêu cầu về quốc tịch. Quý vị có thể đến từ bất kỳ quốc gia nào để được bảo trợ.

Ai không đủ điều kiện?

Những cá nhân không đáp ứng tiêu chí hoặc sống ở một số quốc gia nhất định không đủ điều kiện tại thời điểm này.

 • Quý vị không đủ điều kiện để nhận bảo trợ từ người mà quý vị biết nếu quý vị đăng ký tình trạng tị nạn sau ngày 30 tháng 9 năm 2023. Quý vị phải là người tị nạn đã đăng ký ở một quốc gia khác trước ngày này để đủ điều kiện. Một số người hiện đang chuyển đến các quốc gia khác nhau để đăng ký chương trình này. Không chuyển đến một quốc gia khác để đủ điều kiện tham gia chương trình. Welcome Corps sẽ không chấp nhận đơn đăng ký thay mặt quý vị.
 • Người tị nạn sống ở một số quốc gia không đủ điều kiện nhận bảo trợ tư nhân. Có nhiều lý do có thể cho việc này. Người tị nạn từ một trong những quốc gia này vẫn có thể đủ điều kiện nếu họ hiện không sống ở đó. Xem danh sách đầy đủ các quốc gia này .
 • Trẻ vị thành niên không có người đi kèm không đủ điều kiện nhận bảo trợ tư nhân. Tất cả trẻ em dưới 18 tuổi phải được bảo trợ cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Quy định này được đưa ra để bảo vệ trẻ em.
Cảnh báo: Việc tham gia Chương trình Tiếp nhận Người tị nạn Hoa Kỳ, bao gồm cả thông qua Welcome Corps, luôn miễn phí. Quý vị không phải trả tiền để đăng ký chương trình này. Nếu ai đó nói với quý vị rằng họ có thể đưa quý vị vào chương trình nếu quý vị đưa tiền hoặc giúp đỡ họ thì đó là lừa đảo. Hãy báo cáo bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào thực hiện việc này tới địa chỉ [email protected].

Làm cách nào để tìm được nhà bảo trợ tư nhân?

Đối với người tị nạn, việc tìm kiếm một nhà bảo trợ tư nhân không phải là một quá trình trực tiếp. Để được kết nối với một nhà bảo trợ mà quý vị không biết, trước tiên quý vị cần được chấp thuận tái định cư tại Hoa Kỳ thông qua Chương trình Tiếp nhận Người tị nạn Hoa Kỳ. Nếu quý vị được chấp thuận bảo trợ, quý vị sẽ được nhân viên tại Trung tâm Hỗ trợ Tái định cư thông báo.

Không ai có thể đảm bảo hoặc giúp quý vị có được suất tham gia đặc biệt vào chương trình. Tất cả những người tị nạn phải trải qua Chương trình Tiếp nhận Người tị nạn chính thức của Hoa Kỳ và được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận.

Ai đó mà tôi biết có thể bảo trợ cho tôi không?

Có, nhưng nhà bảo trợ của quý vị phải yêu cầu điều đó. Nếu quý vị biết ai đó ở Mỹ sẵn sàng bảo trợ cho quý vị, họ có thể nộp đơn xin bảo trợ cho quý vị thông qua người giới thiệu. Họ phải đáp ứng các yêu cầu đăng ký để trở thành nhóm bảo trợ. Họ cần cung cấp thông tin về tất cả các thành viên trong gia đình trong đơn đăng ký của họ. Thông tin này sẽ được chính phủ Hoa Kỳ sử dụng để quyết định trường hợp tị nạn của quý vị. Tìm hiểu thêm .

Tôi có thể mong đợi điều gì nếu tôi được bảo trợ?

Là người tị nạn được bảo trợ ở Hoa Kỳ, quý vị sẽ được trợ giúp tìm nơi ở và những thứ cơ bản quý vị cần. Quý vị cũng có thể nhận được sự giúp đỡ và quyền lợi của chính phủ. Điều này bao gồm chăm sóc sức khỏe, học tập cho con quý vị, giúp tìm việc làm và các dịch vụ khác để giúp việc ổn định cuộc sống dễ dàng hơn.

Những người tị nạn được bảo trợ sẽ không đến Hoa Kỳ nhanh hơn những người tị nạn được tái định cư thông qua quy trình công cộng. Tất cả những người tị nạn vào Hoa Kỳ đều phải trải qua các yêu cầu xử lý giống nhau.

Các chương trình bảo trợ khác là gì?

Các chương trình bảo trợ khác hiện có là:

Hai chương trình này có các quy tắc khác với những quy tắc được liệt kê trên trang này.

Thông tin dành cho nhà bảo trợ tại Mỹ

Các yêu cầu để trở thành một nhà bảo trợ tư nhân là gì?

Để trở thành nhà bảo trợ tư nhân, quý vị phải:

 1. Là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân.
 2. Thành lập một nhóm có ít nhất năm thành viên.
 3. Sống gần nơi người tị nạn sẽ được tái định cư.
 4. Hoàn tất việc kiểm tra lý lịch và đồng ý với quy tắc ứng xử.
 5. Cung cấp một kế hoạch hỗ trợ chi tiết cho người tị nạn.

Làm thế nào để tôi trở thành nhà bảo trợ tư nhân?

Đăng ký thông qua Welcome Corps. Quý vị sẽ cần thành lập một nhóm bảo trợ và đáp ứng một số yêu cầu nhất định như kiểm tra lý lịch và chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ cho người tị nạn.

Các nhà bảo trợ chỉ có thể nộp một đơn đăng ký tại một thời điểm. Một đơn đăng ký có thể dành cho một cá nhân hoặc một gia đình.

Tôi có thể yêu cầu một người cụ thể bảo trợ không?

Có, quý vị có thể chọn bảo lãnh cho một người tị nạn hoặc gia đình tị nạn cụ thể mà quý vị đã biết. Quý vị phải nộp đơn cho Welcome Corps để được giới thiệu và cung cấp thông tin về người mà quý vị muốn bảo trợ.

Tính an toàn

Welcome Corps có một số biện pháp để đảm bảo quá trình này được an toàn. Tất cả các nhà bảo trợ tư nhân đều được kiểm tra lý lịch và phải tuân thủ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt. Người tị nạn phải trải qua các thủ tục kiểm tra chính thức bao gồm các cuộc phỏng vấn chuyên sâu, kiểm tra an ninh của các cơ quan Hoa Kỳ và kiểm tra sức khỏe.

Người tị nạn nên biết rằng họ không bắt buộc phải trả tiền, làm việc hoặc di chuyển gần bất kỳ ai để truy cập chương trình. Bất kỳ yêu cầu nào như vậy phải được báo cáo ngay cho Welcome Corps theo địa chỉ [email protected].

g


Thông tin trên trang này đến từ Welcome Corps, Community Sponsorship Hub, ECDC, và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Chia sẻ