מעשה השגה : מידע מתורגם וסרטי וידאו

אנגלית גם. לא אנגלית

Understanding affordable care act

Understanding affordable care act

את RHTAC וארה. משרדו של התיישבות הפליטים סרטונים מפותחת המידע בשפות הפליטים לעזור לפליטים להבין ובמחיר Care Act.

The RHTAC and the U.S. Office of Refugee Resettlement developed videos and information in refugee languages to help refugees understand the Affordable Care Act.

View the videos:

View the videos:

Understanding affordable care act can be challenging.

Understanding affordable care act can be challenging.

לכן, it is important that you watch some of the videos above if they are suitable to you. Make sure you gain information on Affordable Care Act from trusted resources. If you do not know what to do, you should go to your local resettlement agency or find an office near you through our בעיר שלך מסד נתונים.

Therefore, it is important that you watch some of the videos above if they are suitable to you. Make sure you gain information on Affordable Care Act from trusted resources. If you do not know what to do, you should go to your local resettlement agency or find an office near you through our In Your City database.

אודות Kubwayo וילסון
Wilson Kubwayo is the Director of Community Engagement for USAHello.