ການດູແລສ່ວນບຸກຄົນ, ບໍລິການແລະບໍາລຸງຮັກສາວຽກເຮັດງານທໍາ

ພາສາອັງກິດຍັງNo ອັງກິດ

Learn about the service and maintenance jobs and the many different kinds of care and service jobs. Read about the different career paths you can take in personal care and maintenance. ຊອກຫາສິ່ງທີ່ການຝຶກອົບຮົມທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະບ່ອນທີ່ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາຂອງທ່ານ.

Learn about the service and maintenance jobs and the many different kinds of care and service jobs. Read about the different career paths you can take in personal care and maintenance. Find out what training you need and where to start your job search.

hotel workers - ບໍລິການແລະບໍາລຸງຮັກສາວຽກເຮັດງານທໍາ

hotel workers - service and maintenance jobs

ການດູແລສ່ວນບຸກຄົນ, ທໍາຄວາມສະອາດແລະບໍາລຸງຮັກສາວຽກເຮັດງານທໍາກະຈາຍໄປທົ່ວອຸດສາຫະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈໍານວນຫຼາຍ. But all the jobs provide important services. These jobs include everything from cleaning and property maintenance to hairdressing and looking after children. Many service jobs of this kind do not require certification or higher education. But they are not very well paid.

Personal care, cleaning and maintenance jobs are spread over many different industries. But all the jobs provide important services. These jobs include everything from cleaning and property maintenance to hairdressing and looking after children. Many service jobs of this kind do not require certification or higher education. But they are not very well paid.

ການດູແລສ່ວນບຸກຄົນ, direct services, cleaning and maintenance jobs are all growing fields with lots of work available. There are several reasons for this:

Personal care, direct services, cleaning and maintenance jobs are all growing fields with lots of work available. There are several reasons for this:

 • The United States population is getting older and needs more care.
 • People are spending more and more time and money on exercise and personal care.
 • People with high incomes are willing to pay other people to do their everyday chores, such as dog walking and shopping.
 • A lot of people do not want to do direct service jobs, such as cleaning and caring for the elderly or disabled.
 • Machines and robots cannot easily replace people in many of these jobs.
 • The United States population is getting older and needs more care.
 • People are spending more and more time and money on exercise and personal care.
 • People with high incomes are willing to pay other people to do their everyday chores, such as dog walking and shopping.
 • A lot of people do not want to do direct service jobs, such as cleaning and caring for the elderly or disabled.
 • Machines and robots cannot easily replace people in many of these jobs.

Which care, service and maintenance job?

Which care, service and maintenance job?

There are many paths you can follow in this growing field:

There are many paths you can follow in this growing field:

 • Animal caretaker – taking care of pets is an expanding career for people who enjoy being with animals.
 • Attendants – attendants serve and guide the public at theaters, entertainment venues, casinos, and amusement parks.
 • Childcare – demand for childcare workers in daycare centers, schools and private homes is growing.
 • Cosmetologist – taking care of people’s skin and offering all kinds of beauty treatments is a growing industry.
 • Fitness and recreation – fitness instructors and recreation leaders are both growing fields of work.
 • Hair stylist – cutting and styling hair requires training and state-by-state certification.
 • Housekeepers and maids – people who perform cleaning and other domestic tasks in private homes and hotels often have to work unsocial hours.
 • Janitors – people who perform heavier cleaning duties and maintenance in large buildings. This is a job where there are growing numbers of vacancies.
 • Landscapers and gardeners ­– work outside tending and creating yards and larger landscaped areas, such as public parks and areas around large buildings.
 • Manicurist/pedicurist – professional nail workers will require training and some certification.
 • Personal care worker (caregiver) ­– looking after people who need physical help, such as the elderly. This is one the fastest-growing occupations.
 • Supervisor – many housekeeping, landscaping and maintenance teams have supervisors or managers who coordinate and monitor their work.
 • Animal caretaker – taking care of pets is an expanding career for people who enjoy being with animals.
 • Attendants – attendants serve and guide the public at theaters, entertainment venues, casinos, and amusement parks.
 • Childcare – demand for childcare workers in daycare centers, schools and private homes is growing.
 • Cosmetologist – taking care of people’s skin and offering all kinds of beauty treatments is a growing industry.
 • Fitness and recreation – fitness instructors and recreation leaders are both growing fields of work.
 • Hair stylist – cutting and styling hair requires training and state-by-state certification.
 • Housekeepers and maids – people who perform cleaning and other domestic tasks in private homes and hotels often have to work unsocial hours.
 • Janitors – people who perform heavier cleaning duties and maintenance in large buildings. This is a job where there are growing numbers of vacancies.
 • Landscapers and gardeners ­– work outside tending and creating yards and larger landscaped areas, such as public parks and areas around large buildings.
 • Manicurist/pedicurist – professional nail workers will require training and some certification.
 • Personal care worker (caregiver) ­– looking after people who need physical help, such as the elderly. This is one the fastest-growing occupations.
 • Supervisor – many housekeeping, landscaping and maintenance teams have supervisors or managers who coordinate and monitor their work.

Are personal service and maintenance jobs right for me?

Are personal service and maintenance jobs right for me?

These jobs are very varied, so one of the many fields may be a good fit for you. You will see from reading the list above that these are not desk jobs. Most of them would suit a person who does not want be in an office or spend a lot of time on a computer. Some of them require a lot of physical work, such as janitor, gardener, and fitness instructor.

These jobs are very varied, so one of the many fields may be a good fit for you. You will see from reading the list above that these are not desk jobs. Most of them would suit a person who does not want be in an office or spend a lot of time on a computer. Some of them require a lot of physical work, such as janitor, gardener, and fitness instructor.

Personal care and childcare jobs are not so physical. They suit people who like caring for others and who are patient and kind. Attendant jobs and some office cleaning jobs are good for students or others who need to work in the evening. Hair styling, beauty services, and pet services would be good for a person who wants their own business.

Personal care and childcare jobs are not so physical. They suit people who like caring for others and who are patient and kind. Attendant jobs and some office cleaning jobs are good for students or others who need to work in the evening. Hair styling, beauty services, and pet services would be good for a person who wants their own business.

Watch a beauty shop owner in Buffalo, ເມືອງ​ນີວ​ຢອກ, and other former refugees talk about starting their own businesses

Watch a beauty shop owner in Buffalo, New York, and other former refugees talk about starting their own businesses

ບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນ?

Where do I start?

Ask community organizations

Ask community organizations

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຊາວອົບພະຍົບ, you can start by asking your resettlement agency about their employment program. Many resettlement and immigrant organizations have relationships with local employers, such as hotels. Some of them offer work training programs too. Find organizations in your community with FindHello.

If you are a refugee, you can start by asking your resettlement agency about their employment program. Many resettlement and immigrant organizations have relationships with local employers, such as hotels. Some of them offer work training programs too. Find organizations in your community with FindHello.

Personal service, cleaning and maintenance jobs do not require any training. ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ, a new hotel housekeeper or theater attendant will be trained on the job by a supervisor or coworker. Read about a hotel that believes employing refugees is a smart move.

Personal service, cleaning and maintenance jobs do not require any training. For example, a new hotel housekeeper or theater attendant will be trained on the job by a supervisor or coworker. Read about a hotel that believes employing refugees is a smart move.

ຊອກຮຽນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ

Find classes near you

Other service and maintenance jobs will require some training. Community colleges offer courses in building and system maintenance are useful for janitors. They also offer courses in landscaping, hairdressing and skin care. ຊອກຫາວິທະຍາໄລຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ.

Other service and maintenance jobs will require some training. Community colleges offer courses in building and system maintenance are useful for janitors. They also offer courses in landscaping, hairdressing and skin care. Find a community college near you.

Hair and beauty training

Hair and beauty training

There are also many private hair and beauty schools. Look for one that is approved by the American Association of Cosmetology Schools. Nail, hair and beauty professionals must be licensed in their state.

There are also many private hair and beauty schools. Look for one that is approved by the American Association of Cosmetology Schools. Nail, hair and beauty professionals must be licensed in their state.

ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ find licensing requirements in your state and you can learn more about career paths in hair and beauty.

Childcare

Childcare

You don’t need a license to take care of children at home unless you start a childcare business. But an online course and credential may help you find a job. The Red Cross has an advanced child care training course you can do online. You will get a certificate. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ Red Cross advanced childcare training online.

You don’t need a license to take care of children at home unless you start a childcare business. But an online course and credential may help you find a job. The Red Cross has an advanced child care training course you can do online. You will get a certificate. Learn about Red Cross advanced childcare training online.

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີຄຸນສົມບັດໃນປະເທດອື່ນ?

What if I am already qualified in another country?

If you have a qualification or a degree from another country, ບ່າ Global ຊ່ວຍຄົນອົບພະຍົບການເຮັດວຽກ, ຮັບອະນຸຍາດ, ຊາວອົບພະຍົບ, asylees, and visa holders restart their professional careers in the United States.

If you have a qualification or a degree from another country, Upwardly Global helps work-authorized immigrants, refugees, asylees, and visa holders restart their professional careers in the United States.

ແນວໃດອີກແດ່ເຮັດແນວໃດຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ?

What else do I need?

ເລີ່ມການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາຂອງທ່ານ

Start your job search

If there is no organization to help you, you can start by applying for jobs where workers are in high demand. Government employment centers are free. ພວກເຂົາເຈົ້າສະເຫນີຄໍາແນະນໍາແລະຮັກສາບັນຊີລາຍຊື່ຂອງການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນເປັນ. ພວກເຂົາຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດໍາເນີນການແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກວຽກເຮັດງານທໍາ. ພວກເຂົາສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ທ່ານກັບການຝຶກອົບຮົມວຽກເຮັດງານທໍາແລະການສຶກສາ. Find your nearest employment center.

If there is no organization to help you, you can start by applying for jobs where workers are in high demand. Government employment centers are free. They offer advice and keep a list of local jobs. They help with resumes and job applications. They can connect you to job training and education. Find your nearest employment center.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Learn more

ເລີ່ມການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາຂອງທ່ານ

ຮຽນຮູ້ວິທີການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາແລະເຮັດໃຫ້ຊີວະປະຫວັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອວຽກເຮັດງານທໍາໃນປັດຈຸບັນ
ບໍ່ຫນ້ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ? ໃບຫນ້າຍິ້ມ Yes ໃບຫນ້າ frown No
ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ທ່ານ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕໍາ​ນິ​ຕິ​ຊົມ​ຂອງ​ທ່ານ​!