DED Liberia-wat u doen als uw DED vervalt?

Ook EngelsGeen Engels

Information about DED for people from Liberia

Information about DED for people from Liberia

High school student Gabrielle Gworlekaju, rechts, with her mother, DED holder Magdelene Menyongaro, at home in Minneapolis. Photograph by Jared Goyette, courtesy of the Guardian.
High school student Gabrielle Gworlekaju, right, with her mother, DED holder Magdelene Menyongaro, at home in Minneapolis. Photograph by Jared Goyette, courtesy of the Guardian.

DED Liberia – when does my DED expire?

DED Liberia – when does my DED expire?

DED Liberia – the US government has announced that Deferred Enforced Departure (DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020. To find out more, U kunt:

DED Liberia – the US government has announced that Deferred Enforced Departure (DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020. To find out more, you can:

If you are a DED holder from Liberia, your protection will end on this date.

If you are a DED holder from Liberia, your protection will end on this date.

Wat er gebeurt?

What happens next?

You will need to change your status or leave the United States by March 30, 2020. Als u niets doet, u zult het risico arrestatie en deportatie.

You will need to change your status or leave the United States by March 30, 2020. If you do nothing, you will risk arrest and deportation.

Can I still work?

Can I still work?

You are eligible for employment authorization during the transitional period if you:

You are eligible for employment authorization during the transitional period if you:

  • have continuously resided in the United States since Oct. 1, 2002, en
  • are a current beneficiary under DED for Liberia.
  • have continuously resided in the United States since Oct. 1, 2002, and
  • are a current beneficiary under DED for Liberia.

Do I need a new EAD?

Do I need a new EAD?

EADs with an expiration date of March 31, 2019 are automatically extended for 180 days until Sept. 27, 2019. USCIS is accepting applications for work authorization through March 30, 2020. If you are still eligible for work authorization but your Employment Authorization Document (EAD) has expired or is due to expire, you should file for a renewal.

EADs with an expiration date of March 31, 2019 are automatically extended for 180 days until Sept. 27, 2019. USCIS is accepting applications for work authorization through March 30, 2020. If you are still eligible for work authorization but your Employment Authorization Document (EAD) has expired or is due to expire, you should file for a renewal.

You may request work authorization by filing a Formulier I-765, Aanvraag voor een vergunning van de werkgelegenheid. You can find more details on the USCIS DED information page.

You may request work authorization by filing a Form I-765, Application for Employment Authorization. You can find more details on the USCIS DED information page.

What about my employer?

What about my employer?

You may show your expired EAD and a copy of the Federal Register aankondiging to employers or government officials. Employers may rely on the Federal Register notice as evidence that your EAD is still valid.

You may show your expired EAD and a copy of the Federal Register notice to employers or government officials. Employers may rely on the Federal Register notice as evidence that your EAD is still valid.

If your employers have questions about the automatic EAD extension, they may contact:

If your employers have questions about the automatic EAD extension, they may contact:

  • USCIS Form I-9 Support: 888-464-4218 of
  • U.S. Ministerie van Justitie, Immigrant and Employee Rights Section (IER) Employer Hotline: 800-255-8155
  • USCIS Form I-9 Support: 888-464-4218 or
  • U.S. Department of Justice, Immigrant and Employee Rights Section (IER) Employer Hotline: 800-255-8155

If you have questions or concerns yourself about the EAD extension, call the Office of Special Council Employee Hotline at 800-255-7688.

If you have questions or concerns yourself about the EAD extension, call the Office of Special Council Employee Hotline at 800-255-7688.

What if I want to travel?

What if I want to travel?

If you want to travel outside the United States and return before the expiration date, you must file for advance parole. Advance parole gives you permission to leave the United States and return during a specified period. To request advance parole, you must file Formulier I-131, Aangevraagd reisdocument.

If you want to travel outside the United States and return before the expiration date, you must file for advance parole. Advance parole gives you permission to leave the United States and return during a specified period. To request advance parole, you must file Form I-131, Application for Travel Document.

What happens when DED Liberia expires?

What happens when DED Liberia expires?

When your DED expires, uw rechtspositie gaat terug naar wat voorheen. You can apply to change your status or you can leave the USA.

When your DED expires, your legal status will go back to what it was before. You can apply to change your status or you can leave the USA.

Wat kan ik doen?

What can I do?

U kunt ontmoeten met een advocaat

You can meet with a lawyer

Als je kunt, het beste ding om te doen is het samenkomen met een advocaat. U kunt zoeken naar een goedkope advocaat op ImmigrationLawHelp.com of op de KLINIEK juridische directory.

If you can, the best thing to do is meet with a lawyer. You can search for a low-cost lawyer on ImmigrationLawHelp.com or on the CLINIC legal directory.

Als u niet kan voldoen aan een advocaat in persoon, LegalZoom is een gerenommeerde website krijgt u een gratis consult van een uur met een advocaat. Dit betekent dat je online kunt ontmoeten voor een uur met een immigratie advocaat of juridische aide. Als u dit doet, Zorg ervoor dat u al uw vragen klaar tevoren en iemand te interpreteren voor u als u nodig hebt. Na uw één uur overleg, they will try to have you sign up as a paying client. Onderteken om het even wat niet tenzij u geld hebt te betalen voor de advocaat.

If you cannot meet a lawyer in person, LegalZoom is a reputable website that will give you a one-hour free consultation with a lawyer. This means you can meet online for one hour with an immigration lawyer or legal aide. If you do this, make sure you have all of your questions ready ahead of time and someone to interpret for you if you need. After your one-hour consultation, they will try to have you sign up as a paying client. Do not sign anything unless you have money to pay for the lawyer.

Wat als ik niet kan voldoen aan een advocaat? Wat als ik niet kan veroorloven een advocaat?

What if I can’t meet with a lawyer? What if I can’t afford a lawyer?

We weten dat veel mensen niet kunnen voldoen aan een advocaat. Hier is meer informatie om te helpen u meer inzicht in uw opties. Dit is geen juridisch advies maar in plaats daarvan informatie om te helpen u overwegen uw keuzes.

We know many individuals cannot meet with a lawyer. Here is more information to help you understand your options. This is not legal advice but instead information to help you consider your choices.

Online hulp vinden

Find help online

Ontwerp helpt immigranten begrijpen van hun juridische mogelijkheden. U kunt hun online screening tool om u te begeleiden naar uw beste opties. Nemen het ontwerp interview om te zien of u in aanmerking voor een andere verblijfsstatus. Ontwerp van juridische informatie en advies voor verwijzing zijn altijd gratis.

Immi helps immigrants understand their legal options. You can use their online screening tool to guide you to your best options. Take the immi interview to see if you qualify for a different immigration status. Immi’s legal information and referral advice are always free.

U kunt proberen om uw status te wijzigen

You can try to change your status

De US Citizenship and Immigration Services (USCIS) zegt:

The US Citizenship and Immigration Services (USCIS) says:

“This 12-month transitional period of DED allows affected individuals to arrange for their departure from the United States, or seek an alternative lawful immigration status in the United States, if eligible, before DED ends on March 31, 2019.”

“This 12-month transitional period of DED allows affected individuals to arrange for their departure from the United States, or seek an alternative lawful immigration status in the United States, if eligible, before DED ends on March 31, 2019.”

Toepassing voor niet-immigrant status

Applying for non-immigrant status

You must be eligible to apply. U kunt toepassen voor een groene kaart als u ingevoerd rechtmatig en voldoen aan andere voorschriften. Dit kunnen zijn omdat uw familie of uw werk. Find out if you are eligible and how to toepassing voor burgerschap.

You must be eligible to apply. You may apply for a green card if you entered lawfully and meet other requirements. These may be because of your family or your job. Find out if you are eligible and how to apply for citizenship.

Toe te passen voor andere beschermde status

Applying for other protected status

Some DED holders may be able to stay in the United States under special visas. Er zijn visa voor slachtoffers van mensenhandel, gehavende echtgenoten, kinderen of de ouders en de slachtoffers van andere misdrijven.

Some DED holders may be able to stay in the United States under special visas. There are visas for victims of human trafficking, battered spouses, children or parents and victims of other crimes.

Als u een vrouw bent en denkt dat u misschien in aanmerking voor een speciaal visum wegens geweld, misbruik of een andere reden, u kunt contact opnemen met de Asiel Seeker Advocacy Project.

If you are a woman and think you might qualify for a special visa because of violence, abuse or another reason, you can contact the Asylum Seeker Advocacy Project.

Wat zal er gebeuren als ik verblijf in het land zonder documenten? (Wat als ik een illegale immigrant geworden?)

What will happen if I stay in the country without documents? (What if I become an illegal immigrant?)

Als je verblijf in het land zonder papieren, loopt u het risico wordt gedeporteerd of gearresteerd. Hier zijn sommige pagina's met meer informatie kunt u zien wat uw rechten en wat te doen als u worden vastgehouden.

If you stay in the country without documents, you risk being deported or arrested. Here are some pages with more information to help you understand your rights and what to do if you are detained.

Ken jij je rechten? Deze easy-to-use-middelen over de verschillende situaties werden gemaakt door de ACLU zodat u kunt uw rechten bij uw vingertoppen.

Do you know your rights? These easy-to-use resources about different situations were created by the ACLU so you can have your rights at your fingertips.

Arabisch, Engels, Spaans, Somalische, Urdu, Mandarijn, Frans, Hindi, en Punjabi talen. Handleidingen voor LGBTQ immigranten, volwassenen, en niet-begeleide kinderen.

Arabic, English, Spanish, Somali, Urdu, Mandarin, French, Hindi, and Punjabi languages. Manuals for LGBTQ immigrants, adults, and unaccompanied children.

How to contact the Embassy of Liberia in the United States

How to contact the Embassy of Liberia in the United States

U kunt vinden your country’s US embassy website here. The embassy will post updates about DED on its home page.

You can find your country’s US embassy website here. The embassy will post updates about DED on its home page.

Het adres van de ambassade 5201 16th Street N.W., Washington DC 20011.

The address of the embassy is 5201 16th Street N.W., Washington DC 20011.

Het telefoonnummer is: (202) 723-0437.

The phone number is: (202) 723-0437.

Meer informatie

Learn moreMet de steun van verstrekte informatie CWS en KLINIEK. Other information on this page comes from the Department of Homeland Security, de Federal Register, USCIS en andere betrouwbare bronnen. Het is bestemd voor begeleiding en zo vaak mogelijk wordt bijgewerkt. USAHello geeft geen juridisch advies, noch zijn een van onze materialen bestemd om te worden opgevat als juridisch advies. Als u op zoek bent naar een gratis of goedkope advocaat of juridische hulp, Wij kunnen u helpen Vind vrije en lage kosten juridische diensten.

Information provided with the support of CWS and CLINIC. Other information on this page comes from the Department of Homeland Security, the Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Hulp in de buurt van je vinden

Gebruik FindHello om te zoeken naar diensten en middelen in uw stad.

Begin uw zoektocht
Deze pagina heeft je geholpen? Lachebekje Ja Frown gezicht No
Dank u voor uw feedback!