Is uw DED of TPS verlopen? Ontdek wat u doen

Ook EngelsGeen Engels

Is uw TPS of DED expiring? Lees de laatste updates voor alle TPS en DED Programma's. Vind informatie over de TPS van uw land. Meer informatie over uw opties nadat TPS is verlopen.

Is your TPS or DED expiring? Read the latest updates for all TPS and DED programs. Find information about your country’s TPS. Learn about your options after TPS expires.

Foto: www.americanimmigrationcouncil.org
Photo: www.americanimmigrationcouncil.org

Update January 17, 2020

Update January 17, 2020

TPS Somalia is uitgebreid.

TPS Somalia has been extended.

TPS for Somalia has been extended for 18 months through September 17, 2021. Keep checking the USCIS Somalia webpage for details.

TPS for Somalia has been extended for 18 months through September 17, 2021. Keep checking the USCIS Somalia webpage for details.

Update January 5, 2020

Update January 5, 2020

TPS Jemen is uitgebreid.

TPS Yemen has been extended.

TPS for Yemen has been extended for 18 months through Sept. 3, 2021. Keep checking the USCIS Yemen webpage for details.

TPS for Yemen has been extended for 18 months through Sept. 3, 2021. Keep checking the USCIS Yemen webpage for details.

Update December 28, 2019

Update December 28, 2019

A new bill passed in the US Senate. It gives Liberians in the USA with DED status access to permanent residency and a path to citizenship. Go to the DED Liberia page for details.

A new bill passed in the US Senate. It gives Liberians in the USA with DED status access to permanent residency and a path to citizenship. Go to the DED Liberia page for details.

Update november 4, 2019

Update November 4, 2019

TPS voor El Salvador, Haïti, Honduras, Nepal, Nicaragua, en Soedan, is uitgebreid.

TPS for El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, and Sudan, has been extended.

De Amerikaanse regering publiceerde een kennisgeving in het Federaal register. De mededeling zegt dat TPS voor El Salvador, Haïti, Nicaragua, Soedan, Honduras en Nepal worden verlengd totdat TPS-rechtszaken zijn afgewikkeld.

The US government published a notice in the Federal Register. The notice says that TPS for El Salvador, Haiti, Nicaragua, Sudan, Honduras and Nepal is extended until TPS court cases have been settled.

Wat betekent dit voor TPS-houders?

What does this mean for TPS holders?

Als u TPS voor El Salvador hebt, Haïti, Honduras, Nepal, Nicaragua, of Soedan, uw TPS-documenten worden automatisch verlengd tot januari 4, 2021.

If you have TPS for El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, or Sudan, your TPS documents are automatically extended to January 4, 2021.

Updates oktober 29, 2019:

Updates October 29, 2019:

1) TPS El Salvador is uitgebreid, volgens een aankondiging van de overheid.

1) TPS El Salvador has been extended, according to a government announcement.

Dit betekent dat TPS-houders uit El Salvador nu in de VS kunnen wonen en werken tot ten minste januari 4, 2021.

This means that TPS holders from El Salvador can now live and work in the USA until at least January 4, 2021.

2) Een federale rechter heeft gezegd dat de rechtbanken de regering niet kunnen tegenhouden DED Liberia.

2) A federal judge has said that the courts cannot stop the government from ending DED Liberia.

Dit betekent dat DED Liberia nog steeds verloopt op maart 20, 2020.

This means that DED Liberia is still set to expire on March 20, 2020.

We zullen onze pagina's updaten wanneer we meer informatie hebben.

We will update our pages when we have more information.

Update augustus 1, 2019: TPS Syrië is verlengd voor 18 maanden.

Update August 1, 2019: TPS Syria has been extended for 18 months.

Vandaag is het ministerie van binnenlandse veiligheid verlengd TPS Syrië voor achttien maanden van september 30, 2019. Zie TPS Syrië voor meer details.

Today the Department of Homeland Security extended TPS Syria for eighteen months from September 30, 2019. See TPS Syria for more details.

Update juni 2019: Ouders met kinderen in het CAM-programma moeten een brief krijgen van de Amerikaanse overheid.

Update June 2019: Parents with children in the CAM program should get a letter from the US government.

Ben je uit Honduras, El Salvador en Guatemala en was uw aanvraag voor het Centraal-Amerikaanse minderjarigen programma (Cam) voorwaardelijk goedgekeurd? Heeft u nog steeds een juridische status in de VS? De overheid begint met het verwerken van goedgekeurde CAM-applicaties. De regering stuurt een brief als deze aan ouders die voorwaardelijk zijn goedgekeurd voor CAM. Als u denkt dat u nog steeds in aanmerking komt en de brief niet hebt ontvangen, IRAP kan u helpen. Lezen informatie over CAM van IRAP en contactgegevens voor IRAP zoeken.

Are you from Honduras, El Salvador and Guatemala and was your application to the Central American Minors Program (CAM) conditionally approved? Do you still have legal status in the USA? The government is starting to process approved CAM applications. The government is sending a letter like this to parents who were conditionally approved for CAM. If you believe you still qualify and have not received the letter, IRAP can help you. Read information about CAM from IRAP and find contact information for IRAP.

Bel de CAM hotlines voor informatie:

Call the CAM hotlines for information:

VERENIGDE STATEN: +1 (917) 410-7546 • El Salvador: +503 2113 3539
USA: +1 (917) 410-7546 • El Salvador: +503 2113 3539
Of e-mail voor hulp: info@menoresCAM.com

Or email for help: info@menoresCAM.com

Update kan 2019: Wat heeft de regering aangekondigd over Nepal TPS en Honduras TPS in mei 2019?

Update May 2019: What did the government announce about Nepal TPS and Honduras TPS in May 2019?

De regering gaf een nieuwe aankondiging op mei 10, 2019. De regering zegt, “Begunstigden van de TPS-benamingen voor Nepal en Honduras behouden hun TPS-, op voorwaarde dat de TPS-status van een individu niet wordt ingetrokken wegens onsubsidiabiliteit.” Deze mededeling is vanwege een gerechtelijke beslissing.

The government issued a new announcement on May 10, 2019. The government says, “Beneficiaries under the TPS designations for Nepal and Honduras will retain their TPS, provided that an individual’s TPS status is not withdrawn because of ineligibility.” This announcement is because of a court decision.

Update april 2019: Nieuws over de kinderen van TPS houders uit Honduras, El Salvador en mensen uit Guatemala

Update April 2019: News about the children of TPS holders from Honduras, El Salvador and of people from Guatemala

April 12, 2019: A US court has said the US government must process the children who were approved to come to the USA under the Central American Minors Program. The children were coming to join their parents, many of whom are TPS holders from Honduras and El Salvador. But the program was closed by the government in 2017, and almost 2,700 children were stopped from coming. The court order only applies to children who were already in the program. The program is not taking any new applications.

April 12, 2019: A US court has said the US government must process the children who were approved to come to the USA under the Central American Minors Program. The children were coming to join their parents, many of whom are TPS holders from Honduras and El Salvador. But the program was closed by the government in 2017, and almost 2,700 children were stopped from coming. The court order only applies to children who were already in the program. The program is not taking any new applications.

Update March 2019: What is the latest news about DED for Liberians?

Update March 2019: What is the latest news about DED for Liberians?

Maart 28, 2019: The US government has announced that Deferred Enforced Departure (DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

March 28, 2019: The US government has announced that Deferred Enforced Departure (DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

Update February/March 2019: What is the latest news about TPS?

Update February/March 2019: What is the latest news about TPS?

Februari 28, 2019: the Department of Homeland Security said TPS has been temporarily extended for four countries. TPS holders from El Salvador, Haïti, Sudan and Nicaragua will get an automatic extension to January 2020. The extension applies to employment authorization documents too. Read the DHS notice.

February 28, 2019: the Department of Homeland Security said TPS has been temporarily extended for four countries. TPS holders from El Salvador, Haiti, Sudan and Nicaragua will get an automatic extension to January 2020. The extension applies to employment authorization documents too. Read the DHS notice.

Maart 8, 2019: the Department of Homeland Security said TPS had been extended for South Sudan. Read the DHS notice about South Sudan.

March 8, 2019: the Department of Homeland Security said TPS had been extended for South Sudan. Read the DHS notice about South Sudan.

Maart 12, 2019: the government agreed to delay the end of TPS for Honduras and Nepal. TPS for these two countries will not end until further notice is given. The final date will depend on the result of a court case. If the court case result allows TPS to end, Nepali and Honduran TPS holders will still have at least 120 days to leave after the order is given. We will update this page as soon as we have more information. You can also check the USCIS website for announcements. Check for any new USCIS announcements about Honduras and Nepal here.

March 12, 2019: the government agreed to delay the end of TPS for Honduras and Nepal. TPS for these two countries will not end until further notice is given. The final date will depend on the result of a court case. If the court case result allows TPS to end, Nepali and Honduran TPS holders will still have at least 120 days to leave after the order is given. We will update this page as soon as we have more information. You can also check the USCIS website for announcements. Check for any new USCIS announcements about Honduras and Nepal here.

What happened to my TPS?

What happened to my TPS?

In 2017, the US government said that the TPS program is slowly ending. TPS and DED expires (ends) for people on different dates. Some of these dates may change again due to a court case that has not been decided yet.

In 2017, the US government said that the TPS program is slowly ending. TPS and DED expires (ends) for people on different dates. Some of these dates may change again due to a court case that has not been decided yet.

Please click on the country names below for information about TPS by country and about your options. The information is in English and translated into your own language.

Please click on the country names below for information about TPS by country and about your options. The information is in English and translated into your own language.

TPS for El Salvador has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for El Salvador has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Haiti has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Haiti has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Honduras has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Honduras has been extended until at least January 4, 2021.

DED for people from Liberia ends on March 30, 2020. DED holders now have a path to permanent residence in the USA.

DED for people from Liberia ends on March 30, 2020. DED holders now have a path to permanent residence in the USA.

TPS for Nepal has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Nepal has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Nicaragua has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Nicaragua has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Somalia has been extended until September 17, 2021.

TPS for Somalia has been extended until September 17, 2021.

TPS for South Sudan expires on November 2, 2020.

TPS for South Sudan expires on November 2, 2020.

TPS for Sudan has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Sudan has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Syria expires on March 31, 2021.

TPS for Syria expires on March 31, 2021.

TPS for Yemen expires on September 3, 2021.

TPS for Yemen expires on September 3, 2021.

What does this mean for me and my family?

What does this mean for me and my family?

If you are a TPS holder from one of the above countries, your protection will end on the dates shown above. This means you will have to change your status or leave the United States. Als u niets doet, you will become an undocumented immigrant. You will risk arrest and deportation.

If you are a TPS holder from one of the above countries, your protection will end on the dates shown above. This means you will have to change your status or leave the United States. If you do nothing, you will become an undocumented immigrant. You will risk arrest and deportation.

What should I do now if my TPS is expiring?

What should I do now if my TPS is expiring?

1) Read the page above that is about your country’s TPS or DED.

1) Read the page above that is about your country’s TPS or DED.

2) You can also read information online to make sure you are informed about your choices.

2) You can also read information online to make sure you are informed about your choices.

3) You can seek legal help from a professional who specializes in immigration.

3) You can seek legal help from a professional who specializes in immigration.

4) Read more information online:

4) Read more information online:

Find immigration resources in your community

Find immigration resources in your community

Please use our FindHello database to look for organizations in your community that help with immigration matters and legal advice.

Please use our FindHello database to look for organizations in your community that help with immigration matters and legal advice.

The Informed Immigrant database also lists hundreds of organizations, state by state, that help immigrants.

The Informed Immigrant database also lists hundreds of organizations, state by state, that help immigrants.

How to help TPS holders

How to help TPS holders

What is Temporary Protected Status (TPS)?

What is Temporary Protected Status (TPS)?

TPS offers protection to people in the United States who cannot safely go back to their homeland. This may be because of conflict or because of natural disasters. TPS applies to some people from just ten countries.

TPS offers protection to people in the United States who cannot safely go back to their homeland. This may be because of conflict or because of natural disasters. TPS applies to some people from just ten countries.

TPS allows people to stay in the United States and work legally, but it does not give them citizenship or a green card. TPS holders can stay at least six months. Some TPS holders have been allowed to stay for more than ten years.

TPS allows people to stay in the United States and work legally, but it does not give them citizenship or a green card. TPS holders can stay at least six months. Some TPS holders have been allowed to stay for more than ten years.

Foto: Helen Parshall/Capital News Service
Photo: Helen Parshall/Capital News Service

Who is helping?

Who is helping?

The Interfaith Immigration Coalition (IIC) is a partnership of faith-based organizations committed to immigration reform that welcomes all newcomers and treats all human beings with dignity and respect. Its members work together to advocate for just and equitable immigration policies, educate faith communities, and serve immigrant populations around the country.

The Interfaith Immigration Coalition (IIC) is a partnership of faith-based organizations committed to immigration reform that welcomes all newcomers and treats all human beings with dignity and respect. Its members work together to advocate for just and equitable immigration policies, educate faith communities, and serve immigrant populations around the country.

Go the IIC website to find ways you can take action to help defend TPS. You can help TPS holders in your community and across the United States.

Go the IIC website to find ways you can take action to help defend TPS. You can help TPS holders in your community and across the United States.

Meer informatie

Learn moreDe informatie op deze pagina komt uit de Department of Homeland Security, de Federal Register, USCIS en andere betrouwbare bronnen. Het is bestemd voor begeleiding en zo vaak mogelijk wordt bijgewerkt. USAHello geeft geen juridisch advies, noch zijn een van onze materialen bestemd om te worden opgevat als juridisch advies. Als u op zoek bent naar een gratis of goedkope advocaat of juridische hulp, Wij kunnen u helpen Vind vrije en lage kosten juridische diensten.

The information on this page comes from the Department of Homeland Security, the Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Hulp in de buurt van je vinden

Gebruik FindHello om te zoeken naar diensten en middelen in uw stad.

Begin uw zoektocht
Deze pagina heeft je geholpen? Lachebekje Ja Frown gezicht No
Dank u voor uw feedback!