Podržavaju uspešna integracija izbeglica i imigranata i ojačati našu zajedničku budućnost.