Kako biti pristojan i imaju dobre manire u USA

Takođe na engleskomNe zna engleski

Kako da znam kakav pristojan u novoj zemlji? Različitih kultura se ponašaju na različite načine. Ovo 10 Savjeti Pokazaću ti dobri maniri u USA.

How do you know what is polite in a new country? Different cultures behave in different ways. These 10 tips will show you good manners in the USA.

Dvojica se smeje jedni na druge u kancelariji

Two men smiling at each other in office

Evo nekoliko načina za prikazivanje dobre manire u Sjedinjenim Državama. Ovi savjeti će vam pomoći da pokažete poštovanje i budete pristojni prema Amerikancima.

Here are some ways to show good manners in the United States. These tips will help you to show respect and be polite to Americans.

1. Reci “Molim te”

1. Say “please”

Većina Amerikanaca kažu “Molim te” Kada nešto žele. Na primer, Ako koje naručujete hranu u restoranu, Moglo bi se reći “Imam supu, Molim te”. Ako te pitam za nešto i ne govori “Molim te”, Amerikanci ce misliti da si bezobrazna.

Most Americans say “please” when they want something. For example, if you are ordering food at a restaurant, you might say “I will have the soup, please”. If you ask for something and don’t say “Please”, Americans will think you are rude.

2. Reci “Hvala ti”

2. Say “thank you”

Amerikanci kažu “Hvala ti” mnogo. U nekim kulturama, ljudi samo govore. “Hvala ti” za značajne događaje. U Sjedinjenim Državama, To je uobičajeno da kažu “Hvala ti” čak i za male pokrete. Na primer, Da li neko dodati knjigu, Mogli bi Hvala. Pokušajte da zapamtite da kažu “Hvala ti,” posebno za nekoga ko je pomaganje ili pokušajte da ti pomognem.

Americans say “Thank you” a lot. In some cultures, people only say “thank you” for significant events. In the United States, it is common to say “thanks” even for small gestures. For example, if you hand someone a book, they might thank you. Try to remember to say “Thank you,” especially to anyone who is helping or try to help you.

3. Reci “Izvini”

3. Say “sorry”

Amerikanci se takođe kažu “Izvini” više od ljudi u drugim kulturama. Na primer, Ako slučajno neko naleti na tebe na ulici, Oni mogu da se izvinim sa “Izvini” ili “Izvini.” Amerikanci, posebno Amerikanke, Ponekad koristi reč “Izvini” da izrazim tugu za nešto što ti se dogodilo, Iako oni nisu bili umešani u slučaju. Na primer, Možda neko reci da si bolesna preko vikenda ili da je prijatelj umro. Da bude ljubazan i pristojan, Oni bi ti odgovarali, “Tako mi je žao.”

Americans also say “sorry” more than people in other cultures. For example, if someone accidentally bumps into you on the street, they may apologize with “excuse me” or “sorry.” Americans, especially American women, sometimes use the word “sorry” to express sadness for something that happened to you, even though they were not involved in the event. For example, you may tell someone that you were sick over the weekend or that a friend died. To be kind and polite, they might respond, “I’m so sorry.”

4. Pokrij usta kad tvoj podrigivanje ili kašalj

4. Cover your mouth when your burp or cough

Mnogi Amerikanci Smatraj da je to nepristojno telesnih zvukove pred drugim ljudima. Probaju da ne Dodaj gas, podrigivanje, ili drugim telesnim zvukove u javnosti ili pred ljudima ne znaju pa. Neki ljudi izvinili sebe u WC ako im treba podrignuti. Ako prdnem ili da podrigujem, To je pristojno da kažu, “Izvini.”

Many Americans consider it impolite to make bodily noises in front of other people. They try not to pass gas, burp, or make other bodily noises in public or in front of people they do not know well. Some people will excuse themselves to the bathroom if they need to burp. If you do fart or burp, it is polite to say, “Excuse me.”

5. Reci “Zdravo” Kada te upoznati nove ljude

5. Say “hello” when you meet new people

Kada sretnete nekoga po prvi put, Amerikanci obično kažu, “Zdravo” ili, “Zdravo, drago mi je.” Ako imate nekog drugog sa tobom, To je pristojno da upoznam tu osobu kao. Sledeći put kada vas upoznam osobu, Kažite, “Drago mi je da te opet vidim,” ili, “Secam se da si susreta prošlog meseca. kako si?”

When you meet someone for the first time, Americans typically say, “Hello” or, “Hi, nice to meet you.” If you have someone else with you, it is polite to introduce that person as well. The next time you meet the person, you can say, “Nice to see you again,” or, “I remember meeting you last month. How are you?”

6. Ne rukuju se ako se ne oseжaљ udobno

6. Don’t shake hands if you don’t feel comfortable

Većina Amerikanaca će rukovati kada su se upoznali. Ako ti je neprijatno, Uvek možete da spoji ruke i Zabaci glavu napred. Ovo je pristojan način pokazati da ne želite da se rukujete. Neki Amerikanci veoma će se iznenaditi da ne želite da se rukujemo, ali je ovo u redu. Ako ste iz kulture gde muškaraca i žena izvan porodice ne diraj jedni druge, Objasnite da ljubazno osobi koja ti se sastaju. Ne treba da radim, da vam bude neugodno.

Most Americans will shake your hand when they meet you. If you feel uncomfortable, you can always put your hands together and lean your head forward. This is a polite way to show you don’t want to shake hands. Some Americans will be very surprised that you do not want to shake hands but this is okay. If you are from a culture where men and women outside of family do not touch each other, explain that politely to the person you are meeting. You do not need to do things that make you feel uncomfortable.

7. Stajati barem pola metra daleko kad razgovarate neko novo

7. Stand at least a foot away when you are talking to someone new

Amerikanci imaju tendenciju da želite više prostora oko njih nego ljudi iz drugih kultura. U sad-u, Većina ljudi će stajati oko korak jedna do druge. Čak i ljudi u grupi uz razmaka između njih. Ako stojite vrlo blizu nekoga kada govorite, Možda misle da si agresivan ili previše poznato. Oni su možda korak unazad i pokazuju blagi iznenađenje ili negodovanje. Drugih Amerikanaca su veoma fizičke i možda držite svoju ruku, a oni su razgovarali sa tobom ili te zagrliti, kad te prvi put vide. Ako ti je neprijatno, To je u redu da se povuku.

Americans tend to want more personal space around them than people from other cultures. In the US, most people will stand about one foot apart from one another. Even people in a group stand with space between them. If you stand very close to someone when you are speaking, they may think you are being aggressive or overly familiar. They may take a step back and show mild surprise or disapproval. Other Americans are very physical and may hold your arm while they are talking to you or hug you when they first see you. If that makes you uncomfortable, it is okay to step back.

8. Gledam ljude u oči, kad razgovarate s njima

8. Look people in the eye when you are talking to them

Savetujemo vam da održavate važne delove vašoj kulturi. Međutim, gledati ljude u su oči kada pričaš je jedna stvar koju možete uraditi da se navikne na zivot u Americi. Amerikanci imaju tendenciju da gledam ljude u oči, kad to govore. Možda ne te gledaju u oci za čitav razgovor – to je samo dio. Ako se neko obrati i će ne gledaj ih u oči, Možda misle da pokušavate da sakrije nešto, ili si tajnovit.

We encourage you to maintain important parts of your culture. However, looking people in they eyes when you talk is one thing you can do to adapt to life in America. Americans tend to look people in the eyes when they are talking. They may not look at you in the eyes for the entire conversation – just part of it. If someone talks to you and you will not look at them in the eyes, they may think you are trying to hide something or being secretive.

9. Stani u red

9. Stand in line

Većina Amerikanaca su Nauceni od ranog uzrasta Čekaj svoj red, u red. Tako, Ako ste u prodavnici da kupim kartu za film, Verovatno će videti liniju. Generalno, ljudi poravnali jedan po jedan. Ponekad možda ćete videti nekoga “Držite mrlja” za nekog drugog, Ali uglavnom Amerikanci očekuju da sačekaš svoj red. Iako možda ćete videti nekog isecite na liniju (Idi pred tobom), Većina ljudi će Čekaj svoj red. Ovo važi i ako ste u avionu. Ljudi generalno čekam da ode iz aviona, dok je njihov red red.

Most Americans are taught from a young age to wait their turn in a line. So, if you are at the store or trying to buy a movie ticket, you will probably see a line. Generally, people line up one by one. Sometimes you may see someone “hold a spot” for someone else, but mostly Americans expect to wait their turn. Although you may see someone cut into the line (go in front of you), the majority of people will wait their turn. This is also true if you are on an airplane. People generally wait to leave the airplane until it is their row’s turn.

10. Držite vrata otvorena za druge ljude

10. Hold the door open for other people

Većina Amerikanaca održaće vrata otvorena za tebe kada ti su ulazak/izlaska iz zgrade. Da li ste muškarac ili žena, To je pristojno da se držite vrata za osobu iza vas.

Most Americans will hold a door open for you when you are entering/exiting a building. Whether you are a man or a woman, it is polite to hold the door for the person behind you.

uči više

Learn more

Prijavite se za naš Newsletter

Saznajte kako da bude uspešna u Sjedinjenim Državama

 

 

 

 

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!