Kako podneti zahtev za zelenu kartu (stalni boravak)

Takođe na engleskomNe zna engleski

Zelenu kartu (stalni stanovnik kartica) je karta koja pokazuje da si zakoniti stalni stanovnik sad. Izbeglice su zakon vas obavezuje da se prijavi za Živeći u USA na godinu dana. Ako ste na asylee, moći ćete da primenite i posle jedne godine. Naučite kako izbeglice, asylees, i drugi imigranti mogu da podnesu zahtev.

A green card (permanent resident card) is a card that shows you are a lawful permanent resident of the USA. Refugees are required by law to apply for after living in the USA for one year. If you are an asylee, you may also be able to apply after one year. Learn how refugees, asylees, and other immigrants can apply.

how to get a green card

how to get a green card

Jesam li ja pravo da se prijavi za zelenu kartu?

Am I eligible to apply for a green card?

Da se prijavim za zelenu kartu, osoba mora da ima pravo da to učinite kroz jedan osnovni peticiju. Ovaj proces je komplikovano, i tvoj status u Americi može biti u opasnosti ako tvoja molba je odbijena. Iz tog razloga, Važno je da razgovara sa advokatom prije primjene. Postoje advokati i organizacijama širom zemlje, koji će vam pomoći.

To apply for a green card, a person must be eligible to do so through an underlying petition. This process is complicated, and your status in the USA may be at risk if your petition is denied. For this reason, it is important to speak to a lawyer before you apply. There are lawyers and organizations around the country who will help you.

Izbeglice

Refugees

Izbeglice moraju da podnesu zahtev za zelenu kartu najmanje godinu dana od dana kada ste dobili status izbeglice. Da bi bila podobna, Morate imati:

Refugees must apply for a green card at least one year from the date you are given a refugee status. To be eligible, you must have:

 • bili fizički prisutni u Sjedinjenim Državama za najmanje godinu dana nakon prijema kao izbeglica
 • Nije imao tvoj prijem izbeglica prekinut (održavala vaš izbeglički status u Americi)
 • nije već stekao stalni status stanovnika
 • been physically present in the United States for at least one year after being admitted as a refugee
 • not had your refugee admission terminated (have maintained your refugee status in the USA)
 • not already acquired permanent resident status

Asylees

Asylees

Ako ste na asylee, Možda ćete moći da zatraže i dobiju status stalnog boravka, godinu dana nakon što je odobrena su ti azil i ti:

If you are an asylee, you may be able to apply for and obtain permanent resident status one year after you are granted asylum and you:

  • su fizički prisutni u Sjedinjenim Državama za najmanje godinu dana nakon biti odobren azil
  • i dalje izbeglica (kao što je definisano u imigracioni zakon) ili supružnika ili dete od izbeglica
  • Nije čvrsto raseljeni u bilo kojoj stranoj zemlji; i
  • je prihvatljivo da Sjedinjene Države kao imigrant
  • have been physically present in the United States for at least one year after being granted asylum
  • continue to be a refugee (as defined in immigration law) or the spouse or child of a refugee
  • are not firmly resettled in any foreign country; and
  • are admissible to the United States as an immigrant

Drugi imigranti

Other immigrants

Postoji mnogo drugih kategorija u kojima možete da se prijavite za zelenu karticu. Možete da se primenite kao član porodice, kao zaposleni, ili zato što si žrtva zloupotrebe, krijumčarenja ili drugih krivičnih dela. Saznaj ko ima pravo na zelenu kartu.

There are many other categories in which you can apply for a green card. You can apply as a family member, as an employee, or because you are a victim of abuse, trafficking or other crimes. Find out who is eligible for a green card.

Kako da konkurradim za zelenu kartu?

How do I apply for a green card?

Da se prijavim za status stalnog boravka, fajl forma I-485, Aplikacija za registraciju stalnog boravka ili da biste podesili Status. Morate imati i USCIS doktora kompletan formular i-693 koji pokazuje dokaz vašeg medicinskog ispita. Kao izbeglica, Trenutno taksa ne postoji da podnesete ovaj obrazac. možeš Saznajte više o i preuzmite obrazac I-485. Takođe, možete Saznajte više o i preuzmite obrazac I-693.

To apply for permanent resident status, file Form I-485, Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status. You must also have a USCIS doctor complete Form I-693 showing proof of your medical examination. As a refugee, there is currently no fee to file this form. You can learn about and download Form I-485. You can also learn about and download Form I-693.

Ko mi može pomoći?

Who can help me?

Ako ste izbeglica, Molim vas da svoju agenciju za naseljavanje da vam prijavim za tvoje korekcije statusa.

If you are a refugee, please have your resettlement agency help you apply for your adjustment of status.

Legalna papirologija može biti vrlo teško završiti bez pomoći advokat. Ako nemate preseljenja agencije ili imigracije profesionalno da ti pomognem, Molim te pronaći pravnu pomoć prije primjene.

Legal paperwork can be very difficult to complete without the help of a lawyer. If you do not have a resettlement agency or immigration professional to help you, please find legal help before you apply.

Mi vam pružamo osnovne informacije o pozadini koje će vam pomoći da razumete proces podnošenja zahteva za trajno prebivalište. Ne možemo vam pomoći da dovršite prijavu.

We provide basic background information to help you understand the process of applying for permanent residence. We cannot actually help you complete your application.

Za više informacija o statusu korekcije izbeglica, možete nazvati telefonski broj za USD korisničku službu: 1-800-375-5283. Ako te nazvati, Možda ćete morati čekati na čekanju pred dobijanje pomoći.

For more information on Refugee Adjustment of Status, you can call the USCIS customer service phone number: 1-800-375-5283. If you call this number, you may have to wait on hold before getting help.

Pogledajte video zapis o tome kako se primenjuje korišćenjem obrasca I-485

Watch this video about how to apply using Form I-485

Odgovornost zelenog nosioca kartice

The responsibilities of a green card holder

Ako imate zelenu kartu, imate prava kao stanovnik sad. Ali, postoje odgovornosti, previše. Veoma je važno znati koje su te odgovornosti. USCIS kaže da kao stalni stanovnik, Ti mora:

Having a green card gives you rights as a resident of the USA. But there are responsibilities, too. It is very important to know what these responsibilities are. USCIS says that as a permanent resident, you must:

uči više

Learn more

Korisni resursi

Useful resourcesInformacije na ovoj stranici dolazi iz USCIS i drugih pouzdanih izvora. To je namenjen vodič i ažurira onoliko često koliko je to moguće. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Imamo tonsku probu Traženje slobodnog i Niskobudžetna pravne usluge.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Dodaj tvoj test za državljanstvo!

Besplatna online državljanstvo pripreme klase

Krenite sada
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!