Volontiranje i praksu poslove

Takođe na engleskomNe zna engleski

Volontiranje i praksu poslovi su neplaćeni rad koji vam pomaže da se iskustvo na radnom mestu. Oni su popularni u Americi. Learn why volunteer and internship jobs can be important career steps and how to find these jobs.

Volunteering and internship jobs are unpaid work that helps you get experience in the workplace. They are popular in the USA. Learn why volunteer and internship jobs can be important career steps and how to find these jobs.

Internship jobs - woman in library

Internship jobs - woman in library

Možda će vam biti čudno da toliko ljudi rade besplatno u USA. Ali praksa i volontiranje može pomoći da upoznam ljude, i steknu vještine. Oni često dovode do plaćenih poslova.

You may find it strange that so many people work for free in the USA. But internships and volunteering can help you meet people and gain skills. They often lead to paid jobs.

Zašto bi trebalo da bude na pripravnik ili volonterski?

Why should I be an intern or volunteer?

Dobrovoljac i praksu poslovi mogu biti važne karijere se pomera. Oni možda ne plaćaju, Ali oni će ti dati dragoceno iskustvo i na kraju može dovesti do plaćeni za zapošljavanje.

Volunteer and internship jobs can be important career moves. They may not pay, but they will give you valuable experience and may eventually lead to paid employment.

Dobrovoljac i praksu poslove steжi iskustvo radnih mesta u Americi

Volunteer and internship jobs give you experience of workplaces in the USA

Ćete naučiti o američki narod i na radnom mestu. Vidite kako ljudi u Americi haljinu i ponašaju na poslu. Mogu li se prijateljski, Reci zdravo, i postavljati pitanja, i ljudi u kompaniji će biti drago mi je da su im pomogli. Oni će, Dakle, želim ti pomoći. Na primer, Oni mogu da ti dam referencu na posao kada međusobno zatvarate za plaćenih poslova.

You will learn about American people and workplaces. You will see how people in the US dress and behave at work. You can be friendly, say hello, and ask questions, and the people at the company will be glad you are helping them. They will want to help you. For example, they can give you a job reference when you apply for paid jobs.

Dobrovoljac i praksu poslove će pomoći sa plaćen posao

Volunteer and internship jobs will help with getting a paid job

Ti možda bio u mogućnosti da rade za dugo vremena, i sad možda pokušavate da se zaposlim plaćeni. Volontiranje i praksu posao poslodavci vam pokazati radnik. To govori da je poslodavcima da se razvijaju nove vještine i da ste vi ozbiljan o poslu.

You may have been unable to work for a long time, and now you may be trying to get a paid job. Volunteering and internship jobs show employers you are a hard worker. It tells employers that you are developing new skills and that you are serious about getting a job.

Dobrovoljac i praksu poslovi ce te nauciti nove vještine

Volunteer and internship jobs will teach you new skills

Ćete naučiti vještine korisnog rada, kao što je kako se u timskom radu i kako razgovarati s ljudima. Vaš menadžer te pozovem da trening određene vestina, ili da pomognem oko određenog projekta. Vaš menadžer me odbiti. Međutim, To je dobro pokazati da ste zainteresovani. Oni će znati da su sretni da pomogne i da vas može upitati u budućnosti.

You will learn useful work skills, such as how to work in a team and how to talk to people. Ask your manager if you want to practice a certain skill or help with a certain project. Your manager might say no. However, it is good to show you are interested. They will know that you are happy to help and might ask you in the future.

Ćete steći samopouzdanje iz biti dobrovoljac ili staћisto

You will gain confidence from being a volunteer or intern

To može biti zastrašujuće da počne sa radom u novoj zemlji sa različitih kultura. Prijavljujete i praksu poslove ti je dati priliku trenirati i napraviti greške dok učiš. Ako napravite grešku, Većina ljudi neće biti uznemirena. Oni znaju da je i dalje učenja i da ti se nisam bio plaćen.

It can be frightening to start work in a new country with a different culture. Volunteering and internship jobs give you a chance to practice and make mistakes while you learn. If you make a mistake, most people will not be upset. They know you are still learning and you are not getting paid.

Koji su praksu poslove kao?

What are internship jobs like?

Praksu poslovi su kao trening. Osoba koja radi na praksu se zove stažista. Većina pripravnici su studenti ili mladi ljudi, Ali neke su odrasli. Pripravnici provesti nekoliko meseci učenje o karijeri. Posao završiće se Podesi datum. Ti će intervju za posao kao plaćeni posao, i možda ćete morati da potpiše ugovor. Neki pripravnici se malo novca, ali nikad punu platu.

Internship jobs are like training. A person who does an internship is called an intern. Most interns are students or young people, but some are adults. Interns spend a few months learning about a career. The job will end on a set date. You will be interviewed for the job just like a paid job, and you may have to sign a contract. Some interns get a little money but never a full salary.

Svaki praksu ima različite iznose odgovornosti. Vidimo se opis posla praksu To pokazuje kako je stažista je važan deo tima.

Every internship has different amounts of responsibility. See an internship job description that shows how an intern is an important part of the team.

Primeri praksa su:

Examples of internships are:

 • U prodaji kompanije: pričaju sa kupcima i učenje o marketingu
 • U IT kompanija: unos podataka i učenje o novim kompjuterskih programa
 • U kozmetičkim salonima: pranje kose i čišćenje i učenje o stajlingu
 • In sales companies: talking to customers and learning about marketing
 • In IT companies: data entry and learning about new computer programs
 • In beauty salons: washing hair and cleaning and learning about styling

Kako da pronađem praksu poslove

How to find internship jobs

Poslovi Web lokacije kao što Internships.com, Idealist.org, i Experience.com, imaju mnogo praksa koje možete odabrati.

Jobs websites such as Internships.com, Idealist.org, and Experience.com, have many internships to choose from.

Koje su volonterski posao kao?

What are volunteer jobs like?

Volonter daje njegovog ili njenog vremena i stručnosti za džabe. Obično su manje pravila za volontere. Na primer, volonteri često će odlučiti koliko sati na posao svake nedelje. Volontiranska poslovi nisu obično za fiksni vremenski period, Ali vi možete da odlučite kada želite da zaustavite. Vidim je opis posla volontera To je za ljude da pomogne oиisti i održava park.

A volunteer gives his or her time and skills for free. There are usually fewer rules for volunteers. For example, volunteers will often decide how many hours to work every week. Volunteering jobs are not usually for a set period, but you can decide when you want to stop. See a volunteer job description that is for people to help clean and maintain a park.

Primeri volontiranje su:

Examples of volunteering are:

 • U bibliotekama: pomaganje sortiranja knjige, priprema za događaje, pomaganje deci i drugih posetilaca
 • U životinja skloništa: hranjenja i ostvarivanje životinje, čišćenje, kancelarijski posao
 • U nacionalnim parkovima: čišćenje smeće, Posetioci predavanjem o parku
 • In libraries: helping sort books, preparing for events, helping children and other visitors
 • In animal shelters: feeding and exercising animals, cleaning, office work
 • In national parks: cleaning up garbage, teaching visitors about the park

Kako da pronađem volonterski poslovi

How to find volunteer jobs

To je lako postati volonter. Mnoga mesta u zajednici trebaju tvoju pomoć. Ako postoji mesto gde želite da bude dobrovoljac, Nazovi ga i pitaj. Čak i ako su imali dobrovoljaca pre, Oni će vas zanimati.

It is easy to become a volunteer. Many places in the community need your help. If there is a place you want to volunteer, call them and ask. Even if they have not had volunteers before, they might be interested.

Dobar Web lokacije za pronalaženje volonterski mogućnosti su Volunteermatch.org, Pointsoflight.org, i Idealist.org.

Good websites for finding volunteer opportunities are Volunteermatch.org, Pointsoflight.org, and Idealist.org.

uči više

Learn more

Dobrodošli u vašu zajednicu

Kao član zajednice možeš da pomogneš dobrodošlici izbeglica i imigranata u svoju zajednicu.

uči više
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!