Pokrenite traženje posla

Takođe na engleskomNe zna engleski

Jesi li spreman da počneš da tražiš posao? Postoje stvari koje možete uraditi da se pripremite za potragu za poslom. Saznajte kako da pripremite informacije i saznate gde da tražite poslove.

Are you ready to start looking for a job? There are things you can do to prepare for your job search. Learn how to prepare your information and find out where to look for jobs.

čovek koji je popunjavao molbu za potragu za poslom

man filling out an application for his job search

Prikupite informacije za pretraživanje posla

Gather information for your job search

Prvo što treba da uradiš je da počneš da razmišljaš o veštinama koje imaš. Kakvo iskustvo imaš, to će ti pomoći u pretraživanju poslova? Može li vaša sertifikacija iz druge države da se koristi u Americi? Koji dan, sati, i vremena, te su voljni da rade? Razmišljati o ovim stvarima unapred će vas pripremiti da započnete potragu za poslom.

The first thing you should do is start thinking about the job skills you have. What experience do you have that will help you in your job search? Can your certifications from another country be used in the USA? What days, hours, and times you are willing to work? Thinking about these things ahead of time will prepare you to start your job search.

Okupi sve informacije koje će vam biti potrebne. Koristićete ove informacije da biste popunili aplikacije za papirno zaposlenje ili konkursi za poslove na mreži. Takođe će vam trebati da pišete vaše biografije i naslovne slova.

Gather together all the information you will need. You will use this information to fill out paper job applications or apply for jobs online. You will also need it to write your resume and cover letters.

Here is the information you will need to gather:

Here is the information you will need to gather:

Tvoj rad

Your work history

Kakav posao ste uradili u prošlosti? Kakav posao sposobnosti imate? Odgovara na ova pitanja će vam pomoći sa da znam koju vrstu posla možete da primenite za u Sjedinjenim Državama. Na primer, Ako si radio kao mehaniиar u prošlosti, Možda ćete moći da ponovo naći posao kao mehaniиar. If you worked in medicine, you can research how to get a certification.

What kind of work have you done in the past? What kind of job skills do you have? Answering these questions will help you know what type of jobs you can apply for in the United States. For example, if you worked as a mechanic in the past, you may be able to find work as a mechanic again. If you worked in medicine, you can research how to get a certification.

Zapišite sve od svojih prethodnih poslova i radnog iskustva imate. Napravi listu informacija za svaki posao koji si uradio, uključujući:

Write down all of your past jobs and any work experience you have. Make a list of information for each job you have done, including:

 • The city and country where you worked
 • The company name
 • The type of work you did
 • Your responsibilities on the job
 • When you started and ended the job
 • How much you were paid
 • Why you left the job
 • The city and country where you worked
 • The company name
 • The type of work you did
 • Your responsibilities on the job
 • When you started and ended the job
 • How much you were paid
 • Why you left the job

Your work skills

Your work skills

Your skills are anything you know how to do. If you think about your job vještine kao i na tipovi od poslova da si imao, you will realize that you can apply for new types of jobs if you have the right skills.

Your skills are anything you know how to do. If you think about your job skills as well as the types of jobs you have had, you will realize that you can apply for new types of jobs if you have the right skills.

Think about your skills in two areas, and write them down:

Think about your skills in two areas, and write them down:

1. General job skills are ones that apply to many jobs. They include things like being

1. General job skills are ones that apply to many jobs. They include things like being

na vreme, prijateljski, mogućnost rada sa drugim ljudima, being able to work safely and
on time, being friendly, the ability to work with other people, being able to work safely and
being able to learn quickly. These types of skills are sometimes called “soft skills.”

being able to learn quickly. These types of skills are sometimes called “soft skills.”

2. Work-related skills include things such as being able to operate a forklift, measure

2. Work-related skills include things such as being able to operate a forklift, measure

accurately, Vozim kamion, Pripremite dokumente ili deluju softver. These types of skills are sometimes called “hard skills.”

accurately, drive a truck, prepare legal documents or operate software. These types of skills are sometimes called “hard skills.”

Can you apply your skills in other areas?

Can you apply your skills in other areas?

Razmislite ponovo o mehanicar: mehanicar je veštine merenja precizno i bezbedno korišćenje alatke. Ovo su posao vještine koje su potrebne na drugim poslovima, previše. Na primer, you can use these job skills in construction and even cooking.

Think about a mechanic again: a mechanic has the skills of measuring accurately and using tools safely. These are job skills that are needed in other jobs, too. For example, you can use these job skills in construction and even cooking.

Proteklih obrazovanje

Your past education

You will need to give information about your educational background. This includes names and locations of schools you attended, start and finish dates and whether you graduated.

You will need to give information about your educational background. This includes names and locations of schools you attended, start and finish dates and whether you graduated.

The educational system in your native country may be different from the American system – a different numbers of grades to complete high school, na primer. The university system may have different levels of achievement than those you will find here. Sometimes you will have to “fit” your information into documents that are designed for native-born jobseekers.

The educational system in your native country may be different from the American system – a different numbers of grades to complete high school, for example. The university system may have different levels of achievement than those you will find here. Sometimes you will have to “fit” your information into documents that are designed for native-born jobseekers.

Možda si išla u školu koja je bila poznata ili teška za ulazak. Pobrini se da napišeš da je pod imenom škole u nastavku. Možeš reći nešto kao, "Tehnološki Institut Filipina smatra se jednom od najboljih škola u zemlji."

You might have gone to a school that was famous or hard to get into. Make sure to write that under the school’s name on the resume. You can say something like, “The Technological Institute of the Philippines is considered one of the best schools in the country.”

Vaš trening

Your training

Čak i ako si uradio ne završi srednju školu ili ide na koledž, Trebalo bi da uključite bilo koju drugu obuku koju ste dovršili kada ste izlistali svoje ranije obrazovanje. Na primer, mnoge izbeglice uzeo predavanja ili zajednice zdravlje obuku u kampu ili nakon preseljenja. Ti trebao zapisati obuku si uzeo.

Even if you did not finish high school or go to college, you should include any other training you have completed when you list your past education. For example, many refugees have taken leadership classes or community health training in camp or after resettlement. You should write down any training you have taken.

Vašim jezicima

Your languages

Ako govorite više od jednog jezika, To je važno sredstvo za pretraživanje posla. Pobrinite se da zapišete i svaki jezik koji govorite osim engleskog. Ne piši engleski. Poslodavci će vas pretpostaviti da govorite engleski kako čitaš vaš nastavak.

If you speak more than one language, that is an important asset in your job search. Make sure to also write down every language you speak besides English. Do not write down English. Employers will assume you speak English from reading your resume.

Stručne reference

Professional references

Profesionalne reference su ljudi koji će reći da ste dobar radnik. To može biti teško obezbediti reference kada prvi put dođete. Možda je većina ili svih vaših ranijih referenci na posao u drugoj državi. Možete koristiti prekookeičnu referencu ako Vaša referenca i vaš poslodavac mogu da govore isti jezik. Ako tvoje preporuke govori engleski, a vaš poslodavac govori engleski, ili ako oboje govore Somali, Možda ćete moći da koristite svoje prekookeanski poslodavac kao referencu.

Professional references are people who will say you are a good worker. It can be hard to supply references when you first arrive. Maybe most or all of your past job references are in another country. You can use an overseas reference if your reference and your employer can speak the same language. If your reference speaks English and your employer speaks English, or if they both speak Somali, you may be able to use your overseas employer as a reference.

Možete pročitati više o profesionalnim referencama. Takođe možete da vidite i preuzmete predložak za listu profesionalnih referenci.

Informacije o kontaktu

Your contact information

Moraćete da znate sve vaše kontakt informacije, uključujući i oblikovanje prvog, Srednji i zadnji imena u aplikacijama, Tvoj broj telefona, Adresa, i adresa e-pošte. U vašem nastavku, neće biti potrebno da uključite lične informacije kao što su datum rođenja, godinama, ili bračni status. Možda ćete morati da delite te informacije u aplikacijama. Čitanje nastavljanje saveti i Pronalaženje predloška za nastavak.

You will need to know all of your contact information, including how to format your first, middle and last names in applications, your phone number, address, and email address. In your resume, you will not need to include personal information such as your date of birth, age, or marital status. You might need to share that information in applications. Read resume tips and find a resume template.

Dokaz da vam je dozvoljeno da radite

Proof that you are allowed to work

You will need to prove you are legally allowed to work in the USA. You must give your social security number to your employer. You may also have to complete a background check and prove to your employer you have not committed any crimes.

You will need to prove you are legally allowed to work in the USA. You must give your social security number to your employer. You may also have to complete a background check and prove to your employer you have not committed any crimes.

What comes next in a job search?

What comes next in a job search?

Once you have gathered your information, there are other things you can do to help you in your job search.

Once you have gathered your information, there are other things you can do to help you in your job search.

Job search networking

Job search networking

It is important that you build a professional network. This means connecting with people who may give your references or help you find jobs. In your first job, na primer, get to know the people who work with you when you can.

It is important that you build a professional network. This means connecting with people who may give your references or help you find jobs. In your first job, for example, get to know the people who work with you when you can.

You can attend job fairs in your community. Companies often hold events where they can tell you about the job openings they have, the kind of employee they are looking for, and how you can apply. When going to a job fair, make sure you bring copies of your resume with you. Introduce yourself to the representatives of the companies you like, explain what type of job you are looking for, and give them your information.

You can attend job fairs in your community. Companies often hold events where they can tell you about the job openings they have, the kind of employee they are looking for, and how you can apply. When going to a job fair, make sure you bring copies of your resume with you. Introduce yourself to the representatives of the companies you like, explain what type of job you are looking for, and give them your information.

You can find networking events in your area by visiting the Facebook events page, checking LinkedIn for upcoming networking opportunities, or signing up for updates on Eventbrite i Meetup. Takođe, možete read more about networking events.

You can find networking events in your area by visiting the Facebook events page, checking LinkedIn for upcoming networking opportunities, or signing up for updates on Eventbrite and Meetup. You can also read more about networking events.

Sign up for online job search tools

Sign up for online job search tools

Create a professional presence online by creating a profile on job search websites. The most popular tools for your job search are LinkedIn, CareerBuilder, Zaista, i Glassdoor. Možete pročitati više o how to look for job opportunities.

Create a professional presence online by creating a profile on job search websites. The most popular tools for your job search are LinkedIn, CareerBuilder, Indeed, and Glassdoor. You can read more about how to look for job opportunities.

Join volunteer efforts

Join volunteer efforts

When you have time, volunteer at a local organization. You will be able to use your skills or develop new ones while you help others. The skills you gain will benefit you in your career search, and you will have the chance to learn more about American culture. You will also create contacts who might be able to speak on your behalf when you need a job reference. Pročitajte više o volunteering and internship jobs.

When you have time, volunteer at a local organization. You will be able to use your skills or develop new ones while you help others. The skills you gain will benefit you in your career search, and you will have the chance to learn more about American culture. You will also create contacts who might be able to speak on your behalf when you need a job reference. Read more about volunteering and internship jobs.

Get your degree evaluated

Get your degree evaluated

You may want to consider having your degree evaluated. Da biste to učinili, you submit your credentials to a transcript evaluation company. The company will look at your past education and say if your degree or certification is valid to use in the USA . This service can sometimes be expensive.

You may want to consider having your degree evaluated. To do this, you submit your credentials to a transcript evaluation company. The company will look at your past education and say if your degree or certification is valid to use in the USA . This service can sometimes be expensive.

Most employers will not ask for an evaluation. It is best to wait until you learn if this is common for the jobs you are looking for. Read more about how to get your foreign transcripts or diploma evaluated.

Most employers will not ask for an evaluation. It is best to wait until you learn if this is common for the jobs you are looking for. Read more about how to get your foreign transcripts or diploma evaluated.

uči više

Learn more

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!