Podizanje zakona o deci i roditeljstvu u Sjedinjenim Državama

Takođe na engleskomNe zna engleski

Saznajte više o zakonima o roditeljstvu u Sjedinjenim Državama. Saznajte kako Amerikanci podižu decu. Čitao o gde pronaci pomoć za dnevni boravak. Pronaći šta da radite ako ste zabrinuti da tvoja deca menjaju ili riziku.

Learn about parenting laws in the United States. Learn about how Americans raise their children. Read about where to find help with daycare. Find out what to do if you are worried that your children are changing or at risk.

zakoni o roditeljstvu u Sjedinjenim Državama

parenting laws in the United States

Postoji mnogo zakona o roditeljstvu u Sjedinjenih Država. To su pravila za zaštitu dece i dati im prava.

There are many parenting laws in the United States of America. They are rules to protect children and give them rights.

Mogu li da ostavim svoju decu u mojoj kući ili stanu bez mene?

Can I leave my children at my house or apartment without me?

 • U USA, malu decu i bebe ne može da ostane u kući bez odraslih. U većini država, deca preko 12 godina mogu da sredim svoje mlađe braće ili sestara.
 • Ako ostavite svoje dete u stana ili kuće sama, Možeš ući u nevolju sa vladom.
 • Ako radite i imate malu decu, biće potrebno da platite svojoj deci da bi otišli svratišta ili imaš bejbisiterku. Vlada proverava daycares da se uverim da vode brigu o deci.
 • Ako nemate dovoljno novca da platim za dadilju, ili dnevni boravak, Možda ćete moći da „trgovina” sa drugoj porodici. Mogao da gledam svoju decu nekim danima i druge porodice mogu da gledam svoju decu još jedan dan. Možda moći pronaći majku ili oca u vašoj zajednici da pazite na decu.
 • Nacionalni program Prednost To nudi zapostavljanje i predškolskim obrazovanja za porodice sa niskim prihodima.
 • In the USA, young children and babies cannot be left at the house without an adult. In most states, kids over 12 years old can take care of their younger brothers or sisters.
 • If you leave your child at your house or apartment alone, you can get into trouble with the government.
 • If you work and have young children, you will need to pay for your children to go to daycare or have a babysitter. The government checks daycares to make sure they are taking good care of your kids.
 • If you do not have enough money to pay for a babysitter or daycare, you might be able to “trade” with another family. You could watch their children on some days and the other family can watch your children another day. You might be able to find a mother or father in your community to watch your children.
 • The national program HeadStart that offers childcare and pre-school education to low-income families.

Mogu ja udaram svoju decu kada su se loše ponašaju?

Can I hit my kids when they behave badly?

U Sjedinjenim Državama, Ne mogu da pogodim decu. Ako si udario svoju decu, vlada može da vodite decu od tebe. Ako tvoja deca ne prate pravila, Moras nauciti druge načine naučiti da budu dobre.

In the United States, you can not hit children. If you hit your children, the government can take your children away from you. If your children are not following rules, you need to learn other ways to teach them to be good.

Kad roditelji ili druge udario ili štetu deteta, To se zove zlostavljanje dece. U Americi postoje zakoni o zaštiti dece da zaustave ljude koji povrede decu. Saznajte više o zlostavljanju, Zaštita dece, i roditelji su pravila mora pratiti.

When parents or others hit or harm a child, it is called child abuse. In the USA there are child protection laws to stop people hurting children. Learn about child abuse, child protection, and the rules parents must follow.

Šta da radim ako moja deca se ponaљaju veoma Amerikanac?

What can I do if my kids are acting very American?

 • Se osjećaš tužno jer tvoja deca postaju vrlo Amerikanac. Često je lako za decu da se prilagode američku kulturu, jer je lako za njih da uče engleski jezik. Ali seti se da tvoja deca da uspete u Americi čak i da si tuћna, To je dobro za njih da se prilagode život u Americi.
 • U Sjedinjenim Državama, Mnogi roditelji i nastavnici deci govoriti kad oni rade dobar posao. Ako kažeš tvoja deca Jesi li zadovoljna sa njima, Ovo će pomoći da imate dobar odnos sa svojom decom. Mnoge izbeglice i emigrant deca kažu da žele da njihovi roditelji bi se hvali ih ako to urade nešto dobro.
 • Razgovarate sa vašom decom o tvoja domovina. Delite slike, i reci im o tvoje omiljene stvari iz svoje zemlje.
 • Pronaći jednu stvar, ti i tvoji klinci stvarno volite o Americi. Da ta aktivnost zajedno. Na primer, Možda svi volite bejzbol. Idem na bejzbol utakmice zajedno sa svoju decu.
 • You might feel sad because your children are becoming very American. It is often easy for kids to adjust to American culture because it is easy for them to learn English. But remember that you want your children to succeed in America and even if you feel sad, it is good for them to adjust to life in America.
 • In the United States, many parents and teachers tell children when they do a good job. If you can tell your kids you are pleased with them, this will help you have a good relationship with your kids. Many refugee and immigrant kids say they wish their parents would praise them if they do something good.
 • Talk to your kids about your home country. Share pictures and tell them about your favorite things from your country.
 • Find one thing you and your kids both really like about America. Do that activity together. For example, you might all like baseball. Go to baseball games together with your children.

Kako mogu da nauиim svoju decu, naš jezik?

How can I teach my children our language?

 • Da pomogneš djecu naučiti engleski i jezik. Tvoja deca će učite engleski ako su takođe stalno govori i učenje jezika!
 • Kada tvoja deca su kod kuće, Pusti ga da govori na oba jezika.
 • Pitaj ih za čitanje knjige na vašem jeziku. Gledati filmove i slušati muziku na vašem jeziku.
 • You can help your kids learn English and your language. Your kids will learn English faster if they also keep speaking and learning your language!
 • When your kids are at home, let them speak in both languages.
 • Ask them to read books in your language. Watch movies and listen to music in your language.

Brinem se da moj sin ili kci koristi drogu ili alkohol.

I am worried my son or daughter is using drugs or alcohol.

 • Ako ste zabrinuti vam sin ili kci koristi alkohol, Mogu li da razgovaram sa tvojim doktorom ili da njihov profesor. U Sjedinjenim Državama, nastavnici pomognu porodicama. To je normalno razgovarati s nastavnicima.
 • Neprijatno ti je možda. Ne želite da ljudi znaju da je vaše dete ima problem. Ali ako sakrijete problem, će biti gore.
 • If you are worried your son or daughter is using alcohol, you can talk to your doctor or to their teacher. In the United States, teachers help families. It is very normal to talk to teachers.
 • You may feel embarrassed. You might not want people to know your child is having a problem. But if you hide the problem, it will get worse.

uči više

Learn more

Drugi resursi

Other resources

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!