Dati otkaz

Takođe na engleskomNe zna engleski

There are many reasons that people decide to leave a job. Learn how to resign from your job. Find out what to say when you are quitting your job and how to leave a good impression.

There are many reasons that people decide to leave a job. Learn how to resign from your job. Find out what to say when you are quitting your job and how to leave a good impression.

A man talking to his managers - quitting your job

A man talking to his managers - quitting your job

Quitting a job is also called resigning from ili leaving je posao. There are good ways and bad ways to leave a job. When you decide to quit, it’s important to tell your boss in the right way. Ti bi trebalo da i dalje dati sve od sebe dok ne odete kompanija. Plan kako da reaguju sa svojim saradnicima, tako da oni će vam pomoći u budućnosti.

Quitting a job is also called resigning from or leaving a job. There are good ways and bad ways to leave a job. When you decide to quit, it’s important to tell your boss in the right way. You should continue to try your best until you leave the company. Plan how to act with your coworkers so they will help you in the future.

Before quitting your job

Before quitting your job

If you are leaving because you have found a new job, be 100 posto siguran kada pokrenete novi posao! Make sure you have signed an offer letter before you resign from your old job. Ponekad, preduzeća mogu da promjene mišljenje o njihovu ponudu. Ali ako su potpisale ugovor i imate datum početka, it is time to tell to your boss.

If you are leaving because you have found a new job, be 100 percent sure that you can start the new job! Make sure you have signed an offer letter before you resign from your old job. Sometimes, companies can change their mind about their offer. But if you have signed a contract and have a start date, it is time to tell to your boss.

Here are six good things to do when you are quitting your job.

Here are six good things to do when you are quitting your job.

1. Tell your manager in the right way

1. Tell your manager in the right way

 • Ask your employer or manager to talk to you in a private place where other people can’t hear you.
 • Ponekad menadžeri su prezauzeti i ne mogu da zadovolje. Ako je to slučaj, then resigning with by email, by letter, or with a phone call are acceptable.
 • You may want to tell your boss you enjoyed your time at the company. If that is not true, you can say you appreciated what you learned.
 • Objasni zašto ti odlaze, ali ne dam generalije. Na primer, Mozda odlaziљ za još jedan posao koji plaća više. You can just say that you have found another position.
 • You do not have to share any information or answer any questions that make you uncomfortable. You can always say, “I prefer not to answer.
 • nemoj Reci svoje kolege pred vaš menadžer. But do tell your coworkers as soon as your boss knows.
 • Ask your employer or manager to talk to you in a private place where other people can’t hear you.
 • Sometimes managers are too busy and cannot meet. If that is the case, then resigning with by email, by letter, or with a phone call are acceptable.
 • You may want to tell your boss you enjoyed your time at the company. If that is not true, you can say you appreciated what you learned.
 • Explain why you are leaving but do not give personal details. For example, maybe you are leaving for another job that pays more. You can just say that you have found another position.
 • You do not have to share any information or answer any questions that make you uncomfortable. You can always say, “I prefer not to answer.”
 • Do not tell your coworkers before your manager. But do tell your coworkers as soon as your boss knows.

2. Barem reci svom direktoru 2 nedelja’ Obratite pažnju na

2. Give your manager at least 2 weeks’ notice

Your work contract may say how much notice you have to give. Notice means how far ahead you must say you are leaving before you actually leave. If there is no stated notice period, Bar recite vaš menadžer 2 nedelja ispred vremena. Giving advance notice shows consideration and allows time for you to be replaced.

Your work contract may say how much notice you have to give. Notice means how far ahead you must say you are leaving before you actually leave. If there is no stated notice period, tell your manager at least 2 weeks ahead of time. Giving advance notice shows consideration and allows time for you to be replaced.

Ponekad, tvoj novi poslodavac možda će biti potrebno da krenemo ranije. Unless your contract says otherwise, you can apologize to your current boss and explain why you need to leave quickly. You could offer to answer questions from the person replacing you for a while after you start your new job.

Sometimes, your new employer might need you to start sooner. Unless your contract says otherwise, you can apologize to your current boss and explain why you need to leave quickly. You could offer to answer questions from the person replacing you for a while after you start your new job.

Ponekad vaš menadžer vas može upitati da ostanem duže. You do not have to say yes unless you want to or unless your contract says you must.

Sometimes your manager might ask you to stay longer. You do not have to say yes unless you want to or unless your contract says you must.

3. Napisati pismo ostavke

3. Write a resignation letter

Pismo ostavke objašnjava da ostavljaš. Većina poslodavaca želite primati jedan kad si dala otkaz. Najbolje je da to je odštampan sa računara i potpisao. Ako nemate štampač, i samo da napišem na papir. Evo je uzorak ostavka možete da koristite.

A resignation letter explains that you are leaving. Most employers want to receive one when you quit your job. It is best if this is printed from a computer and signed. If you don’t have a printer, you can also just write it on a piece of paper. Here is a sample resignation letter you can use.

4. Dati sve od sebe do samog kraja

4. Try your best until the end

Važno je da ostavite dobar utisak. I dalje kasne i ne ostavljajte rano. Nastavi da radiš teško dok ne odete. Ako ostanete bez posla, Pitaj svoje kolege ako im možeš pomoći.

It is important to leave a good impression. Continue to come in on time and do not leave early. Keep working hard until you leave. If you run out of things to do, ask your coworkers if you can help them.

Morate trenirati nekoga ko će preuzeti tvoj posao. Potrudite se sve te naucio da podelim sa njima. To napravi promenu lakše za vaše preduzeće.

You may need to train someone who will take over your job. Do your best to share everything you learned with them. It will make the change easier for your company.

5. Hvala svoje kolege

5. Thank your coworkers

Uverite se da se oprostim, da svi ljudi ste blisko sa. Hvala im љto bio dobar suradnici. Ako tražite posao u budućnosti, you can ask them to give you a professional reference. Preporuke su ljudi koji će govoriti ljubazno od vas da potencijalni poslodavac. Takođe, možete ask coworkers to write you a recommendation on LinkedIn.

Make sure to say goodbye to all of the people you worked with closely. Thank them for being good coworkers. If you are searching for a job in the future, you can ask them to give you a professional reference. References are people who will speak kindly of you to a potential employer. You can also ask coworkers to write you a recommendation on LinkedIn.

6. Nastavi razgovarati s tvoje stare kolege

6. Continue to talk to your old coworkers

Posle tebe ostavio svoj stari posao., Mogu li i dalje poruka, poziv, ili posjetite svoje kolege. Ako ste u blizini, Vi možete da svratim da pozdravim. Ako ste daleko., možete poslati e-mail tvoj šef ili svoje omiljene kolege. Daj im novosti o tvoj život ili novi posao. Ostati u kontaktu prikazuje cenite svoje vreme u kompaniji.

After you have left your old job, you can still message, call, or visit your coworkers. If you are nearby, you can stop by to say hello. If you are far away, you can send an email to your boss or your favorite coworkers. Give them news about your life or new job. Staying in contact shows you appreciated your time at the company.

Možda ste ostavili vaše preduzeće, jer nije postupalo pa. U tom slučaju, Ne treba da radimo ovo.

Maybe you left your company because you were not treated well. In that case, you do not need to do this.

Stvari ne raditi kada dati otkaz

Things not to do when quitting your job

There are also things you should Ne do when quitting your job!

There are also things you should not do when quitting your job!

 • Ne bih se hvalio o stim dalje
  Možda uzbuđena da provedem više vremena sa svojom porodicom. Možda si sretan jer si negde drugde se kreću. I dalje, Ne bih se hvalio da svoje kolege. Možda nisu zadovoljni njihovu situaciju i ovo će da boli svoja osećanja.
 • Do not brag about what you are doing next
  You may be excited to spend more time with your family. Maybe you are happy because you are moving somewhere else. Still, do not brag to your coworkers. They might not be happy with their situation and this will hurt their feelings.

 

 

 • Ne budi negativan u svom trenutnom poslu
  Moguće je da niste zadovoljni vaš posao ili suradnici. Ne govori neljubazno o njima da ljudima u tvoj stari posao ili novi posao. Ako niste zadovoljni, confide in your friends or family.
 • Do not be negative at your current job
  It is possible that you were not happy with your job or coworkers. Do not say unkind about them to people at your old job or new job. If you are unhappy, confide in your friends or family.

 

 

 • Ne ostavljajte svoj radni prostor neuredan
  Uverite se da Odnesi svoje lične stvari. Vrati sve što je pozajmila od posla. Ako ste imali radni prostor, clean it for the next person.
 • Do not leave your workspace messy
  Make sure to take your personal things home. Return everything that was borrowed from your work. If you had a workspace, clean it for the next person.

uči više

Learn more

Kupiti majicu da pozdravim izbeglice & imigranata

Porukom Dosljaci mogu da shvate. Majice dostupne u 8 jezici. "Dobro došli. Ovo je tvoj dom, previše."

Sada da kupiš košulju!
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!