Udaljeni rad

Takođe na engleskomNe zna engleski

Udaljeni rad znači radio van kancelarije ili druge radno mesto. Udaljene mnogi radnici u Americi rade iz svojih domova. Saznajte više o udaljenim dobre poslove, Kako daljinski radnici komuniciraju, i kako se radi pa na udaljenom poslu.

Remote work means working away from the office or other place of work. Many remote workers in the USA work from their own homes. Learn about good remote jobs, how remote workers communicate, and how to do well at remote work.

man talking to woman on a video call -remote work

man talking to woman on a video call -remote work

Udaljeni rad je naziva se telecommuting, teleworking, i mobilni rad. Drugi Uobičajeni naziv je rad od kuće. Radim od kući znači da ne putujete do radnog mesta. Umesto toga možete obaviti sav tvoj rad iz stana ili kuće.

Remote work also is called telecommuting, teleworking, and mobile work. Another common name is working from home. Working from home means that you do not travel to the workplace. You do all your work from your house or apartment instead.

Udaljene radnici komuniciraju preko kompjutera. Oni koriste e-pošte, slanje poruka, i telekonferencije izložili. Telekonferencije izložili razgovara sa nekom osobom pomoću vašeg računara kameru.

Remote workers communicate through computers. They use email, messaging, and teleconferencing. Teleconferencing is talking to someone using your computer’s camera.

Dobre poslove za udaljeni rad

Good jobs for remote work

Neki poslovi su bolji za udaljeni rad od drugih. Jesu li to dobre poslove za udaljeni rad gde ljudi mogu da komuniciraju uglavnom na računarima ili putem telefona.

Some jobs are better for remote work than others. Good jobs for remote work are those where people can communicate mostly on computers or by phone.

Zdravstvenu zaštitu

Healthcare

Zdravstvo ima mnogo prilika za udaljeni rad. Ljudi mogu raditi kod kuće da biste upravljali zdravstvenih informacija i plaćanja. Oni takođe pomažu pacijentima i doktorima komunicira. Saznajte više o poslovi u zdravstvu.

Healthcare has many remote work opportunities. People can work from home to manage health information and payments. They also help patients and doctors communicate. Learn more about jobs in healthcare.

Korisnički servis

Customer service

Možete da radite kod kuće u korisnički servis. Na primer, mogu da uradim za tehničku podršku. Ti se mogu biti i saradnik negu kupca ili agenta. Ovi poslovi su obično početnom nivou. Oni su dobar način za upoznati kompaniju i onda dobiti unapredjenje.

You can work at home in customer service. For example, you can do technical support. You can also be a customer care associate or agent. These jobs are usually entry level. They are a good way to get to know a company and then get promoted.

Prodaja

Sales

Mnoge kompanije imaju prodavci prodaju proizvoda putem telefona. Možete učiniti kod kuće. Možete pokušati da pronađe nove klijente ili kupci za kompaniju. Neki udaljeni prodaje poslovi uključuju prodaju saradnik i menadžer prodaje. Saznajte više o poslovi u prodaji.

Many companies have salespeople sell products by phone. You can do this at home. You may try to find new clients or customers for the company. Some remote sales jobs include sales associate and sales manager. Learn more about jobs in sales.

Informacione tehnologije

Information technology

Mnogi IT poslovi su udaljeni rad. Možete da popravljam kompjutere ili da radimo na sigurnosti računara. Možete da upravljate Web lokacije ili ljudi. Jedan od najčešćih poslova ima napad.. Kodiranje je pisanje uputstva za računare i Veb lokacije. Saznajte više o poslovi u kompjutere i informativnu tehnologiju.

Many IT jobs are remote work. You can fix computers or work on the safety of computers. You can manage websites or people. One of the most common jobs is coding. Coding is writing instructions for computers and websites. Learn more about jobs in computers and information technology.

Dobre i lose stvari o udaljenim poslu

Good and bad things about remote work

Postoje neke prednosti i neke mane udaljeni rad.

There are some advantages and some disadvantages to remote work.

Dobre stvari o radu daljinski:

Good things about working remotely are:

 • Ne morate da platite za transport
 • Ne morati provesti vreme bit će u redu
 • Pravim svoj raspored: Mnogi poslovi imaju redovnog radnog vremena, Ali često y0u može početi malo raniji ili kasniji. Neki poslovi su vrlo fleksibilni i možete raditi kad god želite.
 • Možete raditi nigde dokle god imate internet: Neki ljudi rade tokom putovanja
 • Ostanite više fokusirani: Neki ljudi bolje rade kada nemaju kolegama da pričaju ili da ih prekida
 • Not having to pay for transportation
 • Not having to spend time going to work
 • Making your own schedule: most jobs have regular hours, but often y0u can start a little earlier or later. Some jobs are very flexible and you can work whenever you want.
 • You can work anywhere as long as you have the internet: some people work while traveling
 • Staying more focused: some people work better when they do not have coworkers talking or interrupting them

Loše stvari o radu na daljinsko rad su:

Bad things about working remotely are:

 • Ne viđam se sa kolegama: Možda se osjećaš usamljeno
 • Početak rada je teži: lakše je naučiti vaš posao kada imate ljude koji će odgovoriti na vaša pitanja
 • Da se rastamo: Moraš da imaš samodisciplinu za rad kod kuće
 • Komunikacija je teža
 • Balansiranje rada i života: Ponekad, može da se oseti kao da radiš cijelo vrijeme. Možda je teško znati kada treba stati i opustiti se.
 • Not seeing coworkers: you might feel lonely
 • Starting your job is harder: it is easier to learn about your job when you have people around to answer your questions
 • Getting distracted: you have to have the self-discipline to work at home
 • Communication is more difficult
 • Balancing work and life: sometimes, it can feel like you are working all the time. It might be hard to know when to stop and relax.

Šta treba uraditi i ne raditi ako radite od kuće

What to do and not to do if you are working from home

Evo nekih stvari koje su dobre za raditi ako ste udaljeni radnik:

Here are some things that are good to do if you are a remote worker:

 • Podešavanje radnog prostora u kući
 • Drži se regularnog rasporeda
 • Razgovaraj sa kolegama često
 • Reci drugim ljudima u kući kada radiš
 • Set up a workspace in your house
 • Stick to a regular schedule
 • Talk to your co-workers often
 • Tell other people in the house when you are working

Evo nekih stvari koje nisu tako dobre za udaljene radnike da radim:

Here are some things that are not so good for remote workers to do:

 • Ne upali TV ili uzeti privatne pozive
 • Ne ostaj sedi ceo dan bez uzimanja pauze da hodaju okolo
 • Do not turn on the TV or take personal calls
 • Do not stay sitting all day without taking breaks to walk around

Rad od kuće može biti izazov, ali je sjajna opcija za mnoge ljude. Ima puno mogućnosti i biće još više u budućnosti.

Working from home can be challenging but is a great option for many people. There are many opportunities now and there will be even more in the future.

uči više

Learn more

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!