Stipendiranje imigranata i izbeglica

Takođe na engleskomNe zna engleski

Da li tražiš stipendiju za imigrante i izbeglice? U USA, Postoje mnoge stipendije posebno za izbeglice i imigranata. Na ovoj stranici, Videćete stipendije od strane države, po nacionalnosti, i tako što ćete naučiti tema. Možete da primenite za ove stipendije da bi platio za tvoje obrazovanje.

Are you looking for scholarships for immigrants and refugees? In the USA, there are many scholarships especially for refugees and immigrants. On this page, you will find scholarships by state, by nationality, and by learning topic. You can apply for these scholarships to help pay for your education.

Stipendija za studente izbeglica
Photo by Chandler Kristijan, CC.
Scholarships for Refugee Students
Photo by Chandler Christian, CC.

Koje su stipendije?

What are scholarships?

Stipendije su novac nagrade radi lakšeg platiti za tvoje obrazovanje. U USA, Mnogi studenti prijaviti za stipendije da im platimo fakultet pomoći. Stipendije na ovoj stranici su posebno za izbeglice i emigrant studenata. Neki od njih su za “prva generacija” studenti. Ovo bi moglo da znači da su ti bili roditelji imigranti ili izbeglice. To može značiti da si ti neki imigrant ili izbeglica koji sada ima državljanstvo. Takođe postoje stipendije za studente koji nisu državljani.

Scholarships are money awards to help you pay for your education. In the USA, many students apply for scholarships to help them pay for college. The scholarships on this page are especially for refugee and immigrant students. Some of them are for “first generation” students. This could mean that your parents were immigrants or refugees. It can also mean that you are an immigrant or refugee who now has citizenship. There are also scholarships for students who are not citizens.

Nacionalne stipendije za imigranata i izbeglica

National scholarships for immigrants and refugees

Jedna stipendija za $10,000 se dodeljuje svake godine. Ovo stipendiju je obnovljive. To znači da te necu izvuci ponovo iduće godine. Može da se primeni na jednu akademsku godinu. Prijava mora da se rodi izvan USA, a već sigurno u školi (ili prihvaćene) kao student sa punim radnim vremenom dodiplomske u ovlaštenoj AMERIČKI koledž ili univerzitet. Maturanti srednje škole koji žele da se upišu na fakultetu su takođe ima pravo. Nedavna prepis mora da pokaže GPA 3.4 ili noviji.

One scholarship of $10,000 is awarded each year. This scholarship is non-renewable. That means you will not get it again next year. It can be applied to one academic year. Applicants must be born outside the USA and must already be in school (or accepted) as a full-time undergraduate student at an accredited US college or university. High school seniors who want to enroll in college are also eligible. A recent transcript must show a GPA of 3.4 or greater.

Telefon: (866) 315-8261
E-pošta: Info@charterup.com

Phone: (866) 315-8261
Email: info@charterup.com

Obnovljive stipendiju sa moguće stipendiju za sanjare (Ukoliko i trebajugotovi TPS). Stipendiju je suma novca, mogli ste dobiti pored stipendiju. Mora li planira da upiše puno radno vreme u saradnik ili diploma program po prvi put. Srednju školu (ili diplomu bezbednost i Zastita) Mora da ima GPA 2.5+. Zajednica fakultetski obrazovanih mora da ima GPA 3.0+. Mora da si podoban za u stanje školarina na koledz partnera.

Renewable scholarship with a possible stipend for DREAMers (DACA and TPS). A stipend is a sum of money you could receive in addition to your scholarship. You must be planning to enroll full time in an associate or bachelor’s degree program for the first time. High school graduates (or HSE diploma) must have GPA 2.5+. Community college graduates must have GPA 3.0+. You must be eligible for in-state tuition at a partner college.

Telefon: (855) 670-4787
E-pošta: TheDream.US@applyists.com

Phone: (855) 670-4787
Email: TheDream.US@applyists.com

Stipendiju za sanjare (Ukoliko ili trebajugotovi TPS) žive u državama kojem će imati izbaciжe ili neće biti prihvaćena u škole u njihovo stanje. Morate imati maturirao ili zaradio bezbednost i Zastita diplomu sa GPA 2.8+ .

Scholarship for DREAMers (DACA or TPS) living in states where they will have to pay out-of-state tuition or will not be accepted to the schools in their state. You must have graduated high school or earned HSE diploma with GPA 2.8+ .

Telefon: 855-670-4787
E-pošta: TheDream.US@Applyists.com

Phone: 855-670-4787
Email: TheDream.US@Applyists.com

Stipendije za Afro-Amerikanac, Domorodac Indijanaca/Aljaska, Azijski Pacifik ostrvljanin Amerikanac, i latino američke studente. Morate imati na “značajne finansijske potrebe” u Sjedinjenim Državama. Moraćete da recite koliko novca tvoje porodice tera i oni će odlučiti ako možete primeniti.

Scholarships for African American, American Indian/Alaska Native, Asian Pacific Islander American, and Hispanic American students. You must have a “significant financial need” in the United States. You will need to state how much money your family makes and they will decide if you can apply.

Kontakt: mrežni obrazac na http://gmsp.org/a-Contact-Us/#

Contact: online form at http://gmsp.org/a-contact-us/#

A $90,000 nagrada preko 2 godina za imigrante, izbeglice, i prve generacije Amerikanaca. Mora li planira da upiše puno radno vreme u programu do diplome. Ti mora da si mlađa od 31.

A $90,000 award over 2 years for immigrants, refugees, and first-generation Americans. You must be planning to enroll full time in a graduate degree program. You also must be under the age of 31.

Telefon: (212) 547-6926 E-pošta: PDSoros@pdoros.or

Phone: (212) 547-6926 Email: PDSoros@pdoros.or

Dva $1000 stipendiranje imigranata ili deca imigranata. Da bi bila podobna mora da si na fakultetu za 4 godine ili ti mora prihvaćen na koledz za 4 godine. Mora da je tvoj GPA. 3.0 ili viši i. E-pošta: scholarships@runningothebulls.com

Two $1000 scholarships for immigrants or children of immigrants. To be eligible you must be in a 4-year college or you must have been accepted by a 4-year college. Your GPA must be 3.0 or higher as well. Email: scholarships@runningothebulls.com

Neprofitna organizacija koja pruža besplatno u-osoba/podrška na mreži. Oni pružaju i stipendije studentima sa malim prihodima od početka njihove prijavu za koledž obradi da njihovog školovanja sa fakulteta.

Non-profit that provides free in-person/online support. They provide and scholarships to low-income students from the start of their college application process to their graduation from college.

Telefon: 415 652-2766
E-pošta: Info@scholarmatch.org

Phone: 415 652-2766
Email: info@scholarmatch.org

Stipendije od strane države

Scholarships by state

Ovo je lista stipendija za izbeglice i imigranata u različitim državama.

This is a list of scholarships for refugees and immigrants in different states.

California

California

Stanovnici Kalifornije: Molim vas, gledajte na Veb lokaciji fonda za azijske Pacifik. Fond upravlja nekoliko super stipendija u Californiji uključujući za studente od filipinski, Azijski, i Pacifik ostrvo baštine, i za sezonski radnici. Možete preuzeti aplikacije za sve njih na web stranici stipendiju.

Californian residents: please look on the website of the Asian Pacific Fund. The fund administers several great scholarships in California including for students of Filipino, Asian, and Pacific Island heritage, and for migrant farm workers. You can download applications for all of them on the scholarship web page.

Telefon: (415) 395-9985
E-pošta: Scholarship@asianpacificfund.org

Phone: (415) 395-9985
Email: scholarship@asianpacificfund.org

Stipendiju od gore $7,000 sa niskim primanjima imigrantima. Vi morate maturirati iz srednje ili upisao fakultet i diplomske programe. Mora da živite u ili da pohađaju školu za u zalivu San Francisko. Informacije o kontaktu je na sajtu kad aplikacije su otvoreni. Ili možete e-mail nancy@immigrantsrising.org.

Scholarship of up to $7,000 for low-income immigrants. You must be graduating from high school or enrolled in college and graduate programs. You must live in or attend a school in the San Francisco Bay Area. Contact information is on the website when applications are open. Or you can email nancy@immigrantsrising.org.

Stipendija za studente prve generacije imigranata. Mora da si neki AMERIČKI državljanin ili pravna stanovnik koji žive u Kaliforniji.

Scholarship for first-generation immigrant students. You must be a US citizen or legal resident residing in California.

Telefon: (877) 968-6328
E-pošta: Grants@foroutanfoundation.org

Phone: (877) 968-6328
Email: grants@foroutanfoundation.org

D.c., Maryland, i Virginia

District of Columbia, Maryland, and Virginia

Za studente, rođen izvan USA ili koji su mu oba roditelja rođena izvan USA i planira da se upišu puno radno vreme na neku akreditovanih javni fakultet ili univerzitet. Prijava mora biti u svakom maturanata maturant u srednjoj školi u D.c., Maryland, ili Virdžiniji ili Skorašnji grad koji živi u DC-u, Marylandu ili Virginiji. Stipendije opseg od $5000 da $20,000, u zavisnosti od finansijske potrebe. Primaoce stipendija će biti izabrani na osnovu kvalitete tradicionalno cenjene i demonstrirali imigrantskih zajednica. Esperanza je takođe pruža studentima sa mentorima da im je kretanje fakultet pomoći, praksa i počinje karijeru. Putem mreže.

For students born outside the USA or who have both parents born outside the USA and planning to enroll full-time at an accredited public college or university. Applicants must be either a graduating senior at a high school in the District of Columbia, Maryland, or Virginia or a recent GED grad residing in DC, Maryland or Virginia. The scholarships range from $5000 to $20,000, depending on financial need. Scholarship recipients will be selected based on qualities traditionally valued and demonstrated by the immigrant community. Esperanza also provides students with mentors to help them navigate college, internships and starting a career. Apply online.

E-pošta: Info@esperanzafund.org

Email: info@esperanzafund.org

Ilinois

Illinois

HIAS pruža akademske stipendije studentima koji emigrirali ili čija je porodica imigrirali u okolini Čikaga uz pomoć HIAS Chicago, ili ko je pristupio HIAS’ imigraciju i državljanstvo services jednom u Sjedinjenim Državama. Stipendije uključuju: Benton Bernstein stipendiju za one koji ulaze u pomaganje profesije; Tili Vorsou stipendija za srednju školu, i nekoliko drugih.

HIAS provides academic scholarships to students who immigrated or whose family immigrated to the Chicago area with the assistance of HIAS Chicago, or who accessed HIAS’ immigration and citizenship services once in the United States. Scholarships include: the Benton-Bernstein Scholarship for those entering the helping professions; the Tilly Warshaw Scholarship for high school graduates, and several others.

Telefon: 312-357-4666
E-pošta: hiaschicago@jcfs.org

Phone: 312-357-4666
Email: hiaschicago@jcfs.org

The Institute of International Education (IIE) offers the Julia Stasch Scholarship for Refugee and Asylee Students to support students who are studying at one of the City Colleges of Chicago or a Community College in Chicagoland.  Please note that students who came to the USA as refugees or have been granted asylum and are now permanent residents or citizens su also eligible.

The Institute of International Education (IIE) offers the Julia Stasch Scholarship for Refugee and Asylee Students to support students who are studying at one of the City Colleges of Chicago or a Community College in Chicagoland.  Please note that students who came to the USA as refugees or have been granted asylum and are now permanent residents or citizens are also eligible.

Awardees will receive a $10,000 scholarship to cover outstanding tuition balances, living expenses, and other costs related to their education. The scholarship also includes a 1-week leadership program in summer 2020 to provide students with leadership skills. 

Awardees will receive a $10,000 scholarship to cover outstanding tuition balances, living expenses, and other costs related to their education. The scholarship also includes a 1-week leadership program in summer 2020 to provide students with leadership skills. 

E-pošta: sei@iie.org

Email: sei@iie.org

Maine

Maine

Stipendiju za 2 godine da prisustvuju južnoj Mejn državnom koledžu. Dodeljuje se imigrant afrički maturirati iz Portlanda srednje škole.

A 2-year scholarship to attend Southern Maine Community College. It is awarded to an African immigrant graduating from a Portland high school.

Telefon: (207) 741-5957
E-pošta: Info@mapsj.org

Phone: (207) 741-5957
Email: info@mapsj.org

Michigan

Michigan

Fred S. "Findling" stipendija je za jednu vremensku nagradu $1500. Otvoren je za svakog imigranta koji je trenutno upisan na Mičigen koledž. Dodeljene nagrade bez obzira na rasu, religija, seksualne orijentacije, godinama, ili nacionalnost. Ne morate da popunjavate aplikaciju ili da napišete esej. Da biste primenili, Pošaljite 30 sekundi neposlate video koji objašnjava zašto zaslužuješ stipendiju. Video zapise koji su duži od 30 sekunde neće biti razmatran.

The Fred S. Findling Scholarship is a one time award of $1500. It is open to any immigrant that is currently enrolled at a Michigan college. Awards are granted without regard to race, religion, sexual orientation, age, or nationality. You do not need to fill out an application or write an essay. To apply, send a 30-second selfie video explaining why you deserve this scholarship. Videos that are longer than 30 seconds will not be considered.

E-pošta: scholarship@theprobatepro.com

Email: scholarship@theprobatepro.com

Lista preko 70 stipendije sa jedna aplikacija za maturanata studenta. Ti mora da živi u srednjim školama u okrugu Kent. Takođe možete posetiti srednje škole u Allegan, Barry, Ionia, Otavi, Монткалм, Muskegon, ili Newaygo županija.

A list of over 70 scholarships with one application for graduating student. You must live in Kent County high schools. You can also go to high schools in Allegan, Barry, Ionia, Ottawa, Montcalm, Muskegon, or Newaygo counties.

Telefon: (616) 454-1751 EXT. 103
E-pošta: (Biskup Ruth oficir Program obrazovanja) rbishop@grfoundation.org

Phone: (616) 454-1751 ext. 103
Email: (Education Program Officer Ruth Bishop) rbishop@grfoundation.org

Minnesota

Minnesota

Stipendiju za prve generacije Amerikanaca ili imigranata. Mora biti diplomira na Eagan, Minnesota srednjoj školi. Možete zatvoriti sa jedna aplikacija za ovu stipendiju i 100+ druge stipendije za temelj Igan.

A scholarship for first-generation Americans or immigrants. You must be graduating from an Eagan, Minnesota high school. You can apply with one application for this scholarship and 100+ other scholarships in the Eagan Foundation.

Telefon:(651) 243-1198
E-pošta: admin@eaganfoundation.org

Phone:(651) 243-1198
Email: admin@eaganfoundation.org

New York-u

New York

Popni se u obrazovni fond nagrada stipendije koje se kreću od $2,500 da $20,000 emigrant studentima i deca imigranata koji diplomiraju iz New York City srednje škole da prisustvuju javnim ili privatnim koledžima i univerzitetima, bez obzira na nacionalnost, nacionalnog porekla, ili Imigracioni status. Primena na mreži kada aplikacija perioda otvara u novembru.

Ascend Educational Fund awards scholarships ranging from $2,500 to $20,000 to immigrant students and children of immigrants who are graduating from a New York City high school to attend public or private colleges and universities, regardless of ethnicity, national origin, or immigration status. Apply online when application period opens in November.

E-pošta: Info@ascendfundny.org

Email: info@ascendfundny.org

Školarina podržava raseljene studente sa bilo kog mesta u svetu koji nisu u stanju da završe visoko obrazovanje. Ovi učenici će dobiti punu školarinu, stanovanje, i pomoć u toku sa osnovnim ili diplomskim diplomama na svim 18 Kolumbija škole i filijale, odražavajući punu institucionalnu posvećenost Kolumbije u rešavanju ove globalne krize. Ovaj program će se izvršiti na $6 miliona podrške za 30 studenata godišnje. Mentorstvo i podrška će obezbediti stipendija, kao i škole i studentske grupe na Kolumbiji. Primeni na mrežu na stranica aplikacije "stipendije".

The Scholarship supports displaced students from anywhere in the world who are unable to complete their higher education. These students will receive full tuition, housing, and living assistance while pursuing undergraduate or graduate degrees across all 18 Columbia schools and affiliates, reflecting Columbia’s full institutional commitment to addressing this global crisis. This program will commit up to $6 million in support for up to 30 students annually. Mentoring and support will be provided by the Scholarship, as well as by schools and student groups at Columbia. Apply online at the scholarship application page.

Ovaj program školarina je za strane državljane sa izbegličkim statusom ili koji nam je primio azil ili dostavio AMERIČKU prijavu za azil, ili su u sad pod privremenim zaštićenim statusom.

This scholarship program is for foreign nationals with refugee status or who have received US asylum or submitted a US asylum application, or are in the US under Temporary Protected Status.

E-pošta: CUSDS@columbia.edu

Email: CUSDS@columbia.edu

Meri Rosenblum Somit fonda pruža $4,000 ($2,000 Svaki semestar) da je bilo lepo na univerzitetu bizone, New York-u, Ko je humanističko-biohemija, Biomedicinske nauke ili farmakologiju i toksikologiju. Prednost se daje studentima koji su imigranti, deca imigranata ili prve generacije studenata. Primena na sajtu.

The Mary Rosenblum Somit Scholarship fund provides $4,000 ($2,000 per semester) to an undergraduate at the University of Buffalo, New York, who is majoring in biochemistry, biomedical sciences or pharmacology and toxicology. Preference is given to students who are immigrants, children of immigrants or first-generation college students. Apply on the website.

Telefon: (716) 829-3955
E-pošta: khickey@Buffalo.Edu

Phone: (716) 829-3955
Email: khickey@buffalo.edu

U Severnoj Karolini

North Carolina

Stipendiju za prve generacije američkih državljana, izbeglice, i imigranata diplomira probudi okrug srednje škole. Ne treba ti pravna dokumenta da biste primenili.

Scholarship for first-generation US citizens, refugees, and immigrants graduating from a Wake County high school. You do not need legal documents to apply.

Telefon: (919) 474-8370 EXT. 4028
E-pošta: Julia@trianglecf.org

Phone: (919) 474-8370 ext. 4028
Email: julia@trianglecf.org

Ohio

Ohio

Stipendiju za izbeglice koji borave u na veće Cincinnati okrugu. Sve izbeglice u potrazi za visoko obrazovanje u javnost, privatni, Tehnički fakultet ili fakultet u USA možete primeniti.. Nema ograničenja u godinama.

Scholarship for refugees residing in the Greater Cincinnati tri-state area. All refugees pursuing higher education at a public, private, technical college or university in the USA can apply. There are no age restrictions.

Telefon: (513) 449-0368
E-pošta: Info@refugeeconnect.org

Phone: (513) 449-0368
Email: info@refugeeconnect.org

U Teksasu

Texas

Ova stipendija je za prve generacije emigrant decu – one koji imaju barem jednog roditelja koji je imigrirao u Sjedinjene Države. Željena opcija će biti pružena deca imigranata iz Meksika ili centralne Amerike.

This scholarship is for first-generation immigrant children – those who have at least one parent who immigrated to the United States. Preference will be given to children of immigrants from Mexico or Central America.

Telefon: (210) 458-8000
E-pošta: onestop@utsa.Edu

Phone: (210) 458-8000
Email: onestop@utsa.edu

Utah

Utah

Puna stipendija i mentorstva za studente puno radno vreme sa pozadinom izbeglica, željena opcija s obzirom na prvoj studentima, počevši od škola. Mora da održi GPA 2.5 ili viši.

Full scholarships and mentoring for full time students with refugee background, preference given to freshman students starting at a community college. Must maintain GPA of 2.5 or higher.

Telefon: (801) 360-5707
E-pošta: Info@onerefugee.org

Phone: (801) 360-5707
Email: info@onerefugee.org

Virginia

Virginia

Stipendiju od $1000 za međunarodne ili prve generacije američki student koji čija namera je da diplomiram Averett univerziteta i demonstrira finansijske potrebe. Mora da održi sa prosekom od 3.0 ili bolje.

Scholarship of $1000 for international or first-generation American student who whose intent is to graduate from Averett University and demonstrates financial need. Must maintain a grade point average of 3.0 or better.

Telefon: (434) 791-5600
E-pošta: finaid@averett.Edu

Phone: (434) 791-5600
Email: finaid@averett.edu

U Wyomingu

Wyoming

Stipendiju od $500 dodeljuje se prva generacija omladinu. Morate dokazati finansijske potrebe i planira da prisustvuje jedan od na 7 zajednica koledža sveučilište u Wyomingu.

Scholarship of $500 awarded to a first generation American youth. You must prove financial need and plan to attend one of the 7 community colleges of the University of Wyoming.

Telefon: (307) 777-6198
E-pošta: Bruce.Hayes@wyo.gov

Phone: (307) 777-6198
Email: bruce.hayes@wyo.gov

SAT test naknada i fakultet aplikacije naknada oslobađanja od

SAT test fee and college application fee waiver

Ovo je za studente čije porodice imaju malim primanjima. Potvrdu znači da ne trebate platiti naknadu. Možete da primenite za do četiri škole. Odricanje su dostupni sa niskim primanjima, 11 i 12 razredu studentima u USA ili U.S. teritorijama. AMERIČKI državljani koji žive izvan USA možda moći imati test naknade se odrekao. Možete da primenite za Odricanje naknade tema za SAT Test, ako se nalazite u ocene 9 kroz 12.

This is for students whose families have a low income. A waiver means that you will not need to pay the fee. You can apply for up to four schools. Waivers are available to low-income 11th and 12th grade students in the USA or US territories. US citizens living outside the USA may be able to have test fees waived. You can apply for SAT Subject Test fee waivers if you are in grades 9 through 12.

Telefon: (866) 630-9305

Phone: (866) 630-9305

Stipendije za određena polja za učenje

Scholarships for specific fields of learning

I dve nedelje stipendiju za preduzetnike i društveni lideri. Specijalizacijom u posao gde ste plaćeni. Umesto toga, znanja i veštine i sresti ljude koji mogu da ti pomognem. Morate imati interes da promeni i međukulturnog razgovor. Najbolje je ako je to razgovor između jevrejske i muslimanske zajednice.

A two-week fellowship for entrepreneurs and social leaders. A fellowship in a job where you are not paid. Instead, you get to learn new skills and meet people who can help you. You must have an interest in change and cross-cultural conversation. It is best if it is conversation between Jewish and Muslim communities.

Kontakt: mrežni obrazac na http://adrfellowship.org/Contact/

Contact: online form at http://adrfellowship.org/contact/

12 meseci zajedništvo program za ljude koji rade na karijeru u međunarodnom razvoju. Mora da ima diplomu u polju relevantna za međunarodni razvoj. Mora da si takođe proveo bar 6 meseci preko mora u zemlju u razvoju. Mora da ste tečno govori engleski i drugi jezik.

A 12-month fellowship program for people who are working on a career in international development. You must have a graduate degree in a field relevant to international development. You also must have spent at least 6 months overseas in a developing country. You must be fluent in English and a second language.

Telefon: (888) 277-7575
E-pošta: idfp@CRS.org

Phone: (888) 277-7575
Email: idfp@crs.org

8 meseci program koji poboljšava sa engleskim komuniciranjem od napredne do profesionalnog nivoa. Punu stipendiju obezbeđeno je da ljudi koji su prihvatili da program. Potrebno je uslov da se zaposlim kod Savezne vlade, kada završite sa programom.

A 8-month program that improves your English communication skills from advanced to professional-level. A full scholarship will be provided to people who are accepted to the program. You must requirement that get a job with the federal government when you are done with the program.

Telefon: (202) 687-4455
E-pošta: info_ehlsprogram.org

Phone: (202) 687-4455
Email: info_ehlsprogram.org

Stipendiju od $2,500 dizajnirana da podrži mlade ljude širom sveta u koji želite da idem na koledž. Mora da si starosne dobi između 18-26. Morate odabrati steknem diplomu u STEM polja ili poslovne.

Scholarship of $2,500 designed to support young people around the world in who want to go to college. You must be between the ages of 18-26. You must choose an undergraduate degree in a STEM field or business.

Tel: (202) 686-8652
E-pošta: wufoundation@iie.org

Tel: (202) 686-8652
Email: wufoundation@iie.org

scholarships for refugees and immigrants in the US. Thanks to the Portland Adult Education Program for use of their photos. Photo by Molly Haley.
Fotografija ljubaznošću Molly Haley, Program za obrazovanje odraslih Portland.
scholarships for refugees and immigrants in the US. Thanks to the Portland Adult Education Program for use of their photos. Photo by Molly Haley.
Photo courtesy of Molly Haley, Portland Adult Education Program.

Stipendije za određene grupe i nacionalnosti

Scholarships for specific groups and nationalities

Neke temelje, organizacija i profesionalnih udruženja spasiti novac da dodelim stipendije da ljudi iz određenih etničkih zajednica.

Some foundations, organizations and professional associations save money to award scholarships to people of certain ethnicities.

Studenti afrički porekla

Students of African descent

Buduće naučnici Afrike (FSA) kreira se zasnovane na Utah neprofitna organizacija od strane studenata, za studente. FSA pruža srednjih škola i studenti koji su imigranti, izbeglice, ili asylees iz Afrike sa stipendije, mentorski, i besplatne lekcije u svih subjekata. Usluge su prilagođene u skladu sa potrebama svakog studenta. Na primer, za učenike srednje škole planira da ide na fakultet, oni pružaju mentorski za kako da nasledi tokom studiranja. E-pošte ako ste zainteresovani za primanje pomoći od FSA.

Future Scholars of Africa (FSA) is a Utah-based nonprofit organization created by students, for students. FSA provides high school and college students who are immigrants, refugees, or asylees from Africa with scholarships, mentorship, and free tutoring in all subjects. Services are customized to fit the needs of each student. For example, for high school students planning to go to college, they provide mentorship for on how to succeed throughout college. Email if you are interested in receiving help from FSA.

E-pošta: futurescholarsofafrica@gmail.com

Email: futurescholarsofafrica@gmail.com

Stipendiju za 2 godine da prisustvuju južnoj Mejn državnom koledžu. Dodeljuje se imigrant afrički maturirati iz Portlanda srednje škole.

A 2-year scholarship to attend Southern Maine Community College. It is awarded to an African immigrant graduating from a Portland high school.

E-pošta: Info@mapsj.org

Email: info@mapsj.org

Azijski, Jug istočnoazijskog i Pacifik ostrvljanin studenata

Asian, South East Asian and Pacific Islander students

2 da 3 stipendije od $2,500 – $5,000 jedno za studente od azijskog i/ili Pacifik ostrvljanin etničku pripadnost i stanovnik u Kaliforniji (Predviđeni oblasti zaliva). Preuzmite aplikaciju na Web lokaciji. Kojom upravlja fondom azijski Pacifik.

2 to 3 scholarships of $2,500 – $5,000 each for students of Asian and/or Pacific Islander ethnicity and resident in California (Bay area preferred). Download the application on the website. Administered by the Asian Pacific Fund.

Telefon: (415) 395-9985
E-pošta: Scholarship@asianpacificfund.org

Phone: (415) 395-9985
Email: scholarship@asianpacificfund.org

Stipendiranje azijskog i/ili Pacifik ostrvljani sa fokusom na studente sa jake finansijske treba i/ili su prvi u njihovim porodicama na fakultet koji pohađa određeni univerzitetima (Vidite Web lokaciju za listu).

Scholarships for Asian and/or Pacific Islanders with a focus on students with strong financial need and/or are first in their families to go to college who are attending specific universities (see website for list).

Telefon: (877) 808-7032
E-pošta: Info@apiascholars.org

Phone: (877) 808-7032
Email: info@apiascholars.org

Stipendija za studente koji izražavaju aktivizma u azijskog i Pacifik ostrvljanin (API). To je takođe za lezbejke, gej, biseksualna, transrodna osoba, i peder (LGBTQ) zajednica studira u školi u sad-u.

Scholarship for students who express activism in the Asian and Pacific Islander (API). It is also for lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) communities studying at a school in the US.

Telefon: (415) 857-4272 E-pošta: Info@gapafoundation.org

Phone: (415) 857-4272 Email: info@gapafoundation.org

Stipendiju za motivisan osnovne i diplomiranih studenata. Mora biti planirate studirao fiziku, studenti medicine ili biologije Jugoistočnoazijski nasleđa.

Scholarship for motivated undergraduate and graduate students. You must be planning on studying science, medical or biology students of Southeast Asian heritage.

E-pošta: Scholarship@stemcellthailand.org

Email: scholarship@stemcellthailand.org

Studenti arapskog porekla

Students of Arab descent

Stipendija je odlikovan na osnovu konkurentni studentima arapskih nasleđa. Ti mora biti maštanje na obratila škola, četiri godine fakulteta, i postdiplomac. Škola mora biti u New Yorku, New Jersey, ili Connecticut.

Scholarship awarded on a competitive basis to students of Arab heritage. You must be planing on applying to a community college, four-year college, and graduate school. The school must be in New York, New Jersey, or Connecticut.

Telefon: (347) 924-9674/ (917) 591-2177
E-pošta: Fernado@AMlN.org

Phone: (347) 924-9674/ (917) 591-2177
Email: fernado@amln.org

Nekoliko stipendija dostupna za arapskih Amerikanaca ili pojedinci arapskog porekla studijama u Americi. Molim vas da posetite Web lokaciju za kompletnu listu stipendije.

Several scholarships available for Arab Americans or individuals of Arab descent studying in the USA. Please visit the website for full list of scholarships.

Stipendija za studente arapskog porekla. Ti mora da si junior, Stariji ili specijalizant studije u oblasti medija ili novinarstvo. Takođe može biti humanističko novinarstvo, radio, televizija i/ili filma. Mora da si u programu za dodiplomske kao junior ili senior. Može li u postdiplomski program.

Scholarship for students of Arab descent. You must be a junior, senior or attending graduate school in the field of media or journalism. You can also be majoring in journalism, radio, television and/or film. You must be in an undergraduate program as a junior or senior. You can also be in a graduate program.

Telefon: (202) 244-2990
E-pošta: organizing@ADC.org

Phone: (202) 244-2990
Email: organizing@adc.org

Stipendiju za arapsko-Amerikanci koji imaju odličan ocene i učestvuju u aktivizam i u njihovu zajednicu.

Scholarship for Arab-Americans who have excellent grades and are involved in activism and in their community.

Kontakt: mrežni obrazac na http://www.naaponline.org/about-naap/Contact/

Contact: online form at http://www.naaponline.org/about-naap/contact/

Stipendiju za puno radno vreme osnovne ili diplomiranih studenata. Mora biti da studira inženjerstvo, Arhitektura, računarske nauke, ili to. Ti mora da si trenutni student član AAAEA – Glavni grad oblast ili podređeni element trenutni član.

Scholarship for full time undergraduate or graduate students. You must be studying engineering, architecture, computer science, or IT. You must be a current student member of AAAEA – Capital Area or a child of a current member.

E-pošta: AAAEADC@AAAEADC.com

Email: AAAEADC@AAAEADC.com

Stipendiju za arapski Amerikanke pohađanje škole u Michiganu.

Scholarship for Arab American women attending school in Michigan.

Kontakt: Ivona Avram email: yabraham@aawbc.org

Contact: Yvonne Abraham Email: yabraham@aawbc.org

Studenti Filipino porekla

Students of Filipino descent

Pet stipendija za $5000 jedno s obzirom na godišnje studentima od najmanje 50% Filipinski baštine koji žive u Kaliforniji. Preuzmite aplikaciju na Web lokaciji. Kojom upravlja fondom azijski Pacifik. Telefon: (415) 395-9985 E-pošta: Scholarship@asianpacificfund.org

Five scholarships of $5000 each given annually to students of at least 50% Filipino heritage who are living in California. Download the application on the website. Administered by the Asian Pacific Fund. Phone: (415) 395-9985 Email: scholarship@asianpacificfund.org

Studenti iranski porekla

Students of Iranian descent

Stipendija za studente prve generacije imigranata. Mora da je AMERIČKI građanin ili pravna stanovnik koji žive u Kaliforniji.

Scholarship for first-generation immigrant students. Must be a US citizen or legal resident residing in California.

Telefon: (877) 968-6328
E-pošta: Grants@foroutanfoundation.org

Phone: (877) 968-6328
Email: grants@foroutanfoundation.org

Više stipendija za studente iranski porekla na osnovu finansijskih potreba, učešće zajednice, ili akademskog znanja.

Multiple scholarships for students of Iranian descent based on financial need, community involvement, or academic achievement.

E-pošta: Info@theisf.org

Email: info@theisf.org

Dostupan da diplomira srednjoškolaca i studenata puno radno vreme iranske porekla više stipendija.

Multiple scholarships available to graduating high school students and full time college students of Iranian descent.

Telefon: 727-433-2133
E-pošta: momenifoundation@AOL.com

Phone: 727-433-2133
Email: momenifoundation@aol.com

Latino/hispano studenata

Latino/Hispanic students

Stipendiju za hispano studenti traže 4 godine ili napredne stepeni. Stipendije su u opsegu od $500 da $5,000 na osnovu relativne potrebe.

Scholarship for Hispanic students seeking 4-year or advanced degrees. Scholarships range from $500 to $5,000 based on relative need.

Kontakt: Online obrasca na https://www.hsf.net/en_US/Contact-Us

Contact: online form at https://www.hsf.net/en_US/contact-us

Lista stipendija, uključujući i Program za stipendiju MALDEF zakon škole. Ovo je za zakon studenti koji žele da napreduju građanska prava Latino zajednica.

A list of scholarships, including the MALDEF Law School Scholarship Program. This is for law students who want to advance the civil rights of the Latino community.

Kontakt: mrežni obrazac na http://www.maldef.org/Contact/index.HTML

Contact: online form at http://www.maldef.org/contact/index.html

Stipendiju za centralne Amerike i Latino studentima koji žele da se upišu na fakultet. Ti mora da žive u gradu Los Angeles. Stipendije su otvorene za sve studente bez obzira na Imigracioni status.

Scholarship for Central American and Latino students who want to enroll in college. You must live in the Los Angeles area. Scholarships are open to all students regardless of immigration status.

Telefon: (213) 480-1052

Phone: (213) 480-1052

Studenti iz Myanmara

Students from Myanmar

Stipendija za nove studente iz Myanmara traže diplomu sa fakulteta naroda.

Scholarship for new students from Myanmar seeking an associate’s degree from the University of the People.

E-pošta: Financial.Aid@uopeople.Edu

Email: financial.aid@uopeople.edu

Studenti palestinskog porekla

Students of Palestinian descent

Stipendiranje palestinske i palestinski američki studenti iz porodica sa niskim primanjima.

Scholarships for Palestinian and Palestinian American students from low-income homes.

Telefon: (734) 425-1600
E-pošta: admin@afrp.org

Phone: (734) 425-1600
Email: admin@afrp.org

Sirijski studenata

Syrian students

Scholarship for students around the world who are refugees or asylum seekers from Syria.

Scholarship for students around the world who are refugees or asylum seekers from Syria.

E-pošta: Info@uopeople.Edu

Email: info@uopeople.edu

Stipendije za imigranta porodice

Scholarships for migrant worker families

Program za migrante fakultet pomoć (KAMP) je federalno finansirana edukativna program za podršku i stipendije, koji pomaže više od 2,000 Studenti na godišnjem nivou od migranata i sezonskih radnih pozadina za dostiznju i uspeh na koledžu. Učesnici dobijaju finansijsku pomoć tokom svoje brucoše godine fakulteta i tekuće akademske podrške do njihovog diplomiranja. Možete proveriti spisak programa kampa da vidim da li u vašoj državi postoji program stipendiranja.

The College Assistance Migrant Program (CAMP) is a federally-funded educational support and scholarship program that helps more than 2,000 students annually from migrant and seasonal farm-working backgrounds to reach and succeed in college. Participants receive financial assistance during their freshman year of college and ongoing academic support until their graduation. You can check the list of CAMP programs to see if there is a scholarship program in your state.

Vort stipendiju $500 za studente ulaska ili upisala se na fakultet ili drugim programima za edukaciju. Takođe je za pojedince koji nije dovršen gimnaziji ali predstava obećanje o sposobnosti za nastavak školovanja.

Scholarship worth $500 for students entering or enrolled in college or other education programs. It is also for individuals who did not complete high school but show promise of ability to continue schooling.

Kontakt: Chris Norton, Direktor
E-pošta: cnorton@gvboces.org
Telefon: 800-245-5681

Contact: Chris Norton, Director
Email: cnorton@gvboces.org
Phone: 800-245-5681

A $2000 stipendije za farme ili dete poljoprivrednih radnika bilo koje rasne ili etničke pozadine. Mora da je nas građanin ili stalni stanovnik. Preuzmite aplikaciju na Web lokaciji. Kojom upravlja fondom azijski Pacifik.

A $2000 scholarship for farm workers or child of farm workers of any racial or ethnic background. Must be US citizen or permanent resident. Download the application on the website. Administered by the Asian Pacific Fund.

Telefon: (415) 395-9985
E-pošta: Scholarship@asianpacificfund.org

Phone: (415) 395-9985
Email: scholarship@asianpacificfund.org

Stipendije za nove Amerikance ili prve generacije građana

Scholarships for New Americans or first-generation citizens

A $90,000 stipendija je odlikovao nad 2 godina za imigrante, izbeglice, i prve generacije Amerikanaca. Mora li planira da upiše puno radno vreme u programu do diplome. Ti mora da si mlađa od 31.

A $90,000 scholarship awarded over 2 years for immigrants, refugees, and first-generation Americans. You must be planning to enroll full time in a graduate degree program. You also must be under the age of 31.

Telefon: (212) 547-6926
E-pošta: PDSoros@pdsoros.org

Phone: (212) 547-6926
Email: PDSoros@pdsoros.org

Stipendiju za prve generacije građana, izbeglice, ili imigranata koji su prisustvovali školu u okrugu probudi, U Severnoj Karolini. Nema dokumenata zahteva.

Scholarship for first-generation citizens, refugees, or immigrants who attended school in Wake County, North Carolina. There is no documentation required.

Telefon: (919) 474-8370 EXT. 4028
Kontakt: Julia Da Silva
E-pošta: Julia@trianglecf.org

Phone: (919) 474-8370 ext. 4028
Contact: Julia Da Silva
Email: julia@trianglecf.org

Stipendiju za prve generacije Amerikanaca koji žive u Wyomingu. Ti mora biti planiraju da prisustvuju jedan od države 7 zajednica fakulteti ili sveučilište u Wyomingu.

Scholarship for first-generation Americans residing in Wyoming. You must be planning to attend one of the state’s 7 community colleges or the University of Wyoming.

Telefon: (307) 777-6198
E-pošta: Bruce.Hayes@wyo.gov

Phone: (307) 777-6198
Email: bruce.hayes@wyo.gov

Stipendiju za prve generacije Amerikanaca ili imigranata diplomira na Eagan, Minnesota srednjoj školi. Odnose sa jedna aplikacija za ovu stipendiju i 100+ ostale stipendije unutar Igan fondacije.

Scholarship for first-generation Americans or immigrants graduating from an Eagan, Minnesota high school. Apply with one application for this scholarship and 100+ other scholarships within the Eagan Foundation.

Telefon: (651) 243-1198
E-pošta: admin@eaganfoundation.org

Phone: (651) 243-1198
Email: admin@eaganfoundation.org

Stipendije bez dokumentacije potrebne

Scholarships with no documentation required

Stipendiju za imigrante, prve generacije građana, ili izbeglice (Nema dokumentacije potrebne) koji je prisustvovao školu u okrugu probudi, U Severnoj Karolini.

Scholarship for immigrants, first-generation citizens, or refugees (no documentation required) who attended school in Wake County, North Carolina.

Telefon: (919) 474-8370 EXT. 4028
Kontakt: Julia Da Silva
E-pošta: Julia@trianglecf.org

Phone: (919) 474-8370 ext. 4028
Contact: Julia Da Silva
Email: julia@trianglecf.org

Talenat i treba zasnivati stipendiju za sanjare koji su prisustvovali jednoj školi u Chicagu.

A talent and need-based scholarship for DREAMers attending a Chicago public school.

Kontakt: Luis Narvaez
E-pošta: dreamers@CPS.Edu

Contact: Luis Narvaez
Email: dreamers@cps.edu

Stipendiju od gore $7,000 sa niskim primanjima imigrantima maturirati iz srednje škole. Ti mogu takođe biti upisao fakultet i diplomske programe koji žive u / pohađaju školu u zalivu San Francisco.

Scholarship of up to $7,000 for low-income immigrants graduating from high school. You can also be enrolled in college and graduate programs who live in/attend school in the San Francisco Bay Area.

E-pošta: Nancy@immigrantsrising.org

Email: nancy@immigrantsrising.org

Imigranti koji rastu takođe drže ažurirana lista drugih stipendija To ne zahteva dokaz o državljanstvu prebivalište.

Immigrants Rising also keeps an updated list of other scholarships that do not require proof of citizenship of residency.

Stipendija za studente sa pra-ocene. Ti mora planira da steknem diplomu na fakultetu za 4 godine. Podnosioci zahteva moraju odobriti ukoliko ili trebajugotovi TPS. Mora da si pravo učešća u plaćeni praksa.

Scholarship for students with great-grades. You must be planning to pursue an undergraduate degree at a 4-year college. Applicants must be approved for DACA or TPS. You must be eligible to participate in paid internships.

E-pošta: Info@goldendoorscholars.org

Email: info@goldendoorscholars.org

Ovaj program školarina nudi savet meksičkih Federacija u Severnoj Americi (KOSUEM). Ona dodeljuje stipendije za $500 studentima u zajednici $1,000 za osnovne studente koji pohađaju četvorogodišnje fakultete ili univerzitete u Los Anđelesu, Narandћasto, Riversajd, Kopnene imperije, San Bernardino i Ventura u Kaliforniji. Kandidati se moraju smatrati nedokumentovano ili moraju imati koristi od AB-540 ili DACA. Takođe mogu da budu član ili da budu povezani sa članom Federacije ili kluba koji je povezan sa suharem.

This scholarship program is offered by the Council of Mexican Federations in North America (COFEM). It awards scholarships of $500 to Community College students and $1,000 to undergraduate students attending four-year colleges or universities in Los Angeles, Orange, Riverside, Inland Empire, San Bernardino and Ventura countries in California. Applicants must be considered undocumented or must benefit from AB-540 or DACA. Also they can be a member or be related to a member of a COFEM-affiliated federation or club.

Telefon: (213) 417-8394
E-pošta: lzarazua@cofem.org

Phone: (213) 417-8394
Email: lzarazua@cofem.org

Stipendije za izbeglice ili osobe koje traže azil

Scholarships for refugees or asylum seekers

Treba zasnivati stipendiju za izbeglice i studentima koji traže azil, u Vermontu. Ovo je samo za studente koji planiraju da prisustvuju Champlain fakultet.

Need-based scholarship for Vermont’s refugee and asylum-seeking students. This is only for students planning to attend Champlain College.

Telefon: (802) 860-2777
E-pošta: Compass@Champlain.Edu

Phone: (802) 860-2777
Email: compass@champlain.edu

Dostupan studentima širom sveta koji su izbeglice i osobe koje traže azil.

Available to students around the world who are refugees or asylum seekers.

E-pošta: Info@uopeople.Edu

Email: info@uopeople.edu

Stipendiju za izbeglice ili planiraju da prisustvuju Univerziteta od ljudi koje traže azil.

Scholarship for refugees or asylum seekers planning to attend University of the People.

Telefon: Info@uopeople.Edu

Phone: info@uopeople.edu

Ovo je jednogodišnje stipendije. Stipendiju zbog mog posla odatle ti je naučiti nove veštine. To je za profesora, istraživači, i javne intelektualce koji se suočavati svoje živote i karijere u njihovim zemljama.

This is a year-long fellowship. A fellowship is a unpaid job where you get to learn new skills. It is for professors, researchers, and public intellectuals who face threats to their lives and careers in their home countries.

Telefon: (212) 205-6486 E-pošta: SRF@iie.org

Phone: (212) 205-6486 Email: srf@iie.org

Stipendije za žene

Scholarships for women

Pomoć u razvoju karijere pruža sredstva ženama koje imaju diplomu neženja i pripremaju se za unapređivanje ili promenu karijere ili za ponovni unos radne snage. Osnovno razmatranje je dato ženama boje i žena koje su u njihovoj prvoj naprednoj Meri ili vjerodostojnosti u netradicionalnim oblastima. Podnosioci zahteva moraju biti U S. građani ili stalni stanovnici čiji je poslednji stepen primljen pre juna 30, 2014. Sredstva su dostupna za školarinu, Naknade, knjige, zalihe, Lokalni prevoz, i zavisne negu. Primena na sajtu.

Career Development Grants provide funding to women who hold a bachelor’s degree and are preparing to advance or change careers or reenter the workforce. Primary consideration is given to women of color and women pursuing their first advanced degree or credentials in nontraditional fields. Applicants must be U.S. citizens or permanent residents whose last degree was received before June 30, 2014. Funds are available for tuition, fees, books, supplies, local transportation, and dependent care. Apply on the website.

E-pošta: Connect@aauw.org
Telefon: 202.785.7700

E-mail: connect@aauw.org
Phone: 202.785.7700

Stipendiju za arapski Amerikanke pohađanje škole u Michiganu.

Scholarship for Arab American women attending school in Michigan.

Kontakt: Yvonne Abraham
E-pošta: yabraham@aawbc.org

Contact: Yvonne Abraham
Email: yabraham@aawbc.org

Profesionalni kursevi za žene koji žele za ponovni ulazak u svojoj profesiji. Takođe postoje Kursevi jezika za integraciju u svoju novu zemlju ili kurseve proći potrebne nacionalne ispite.

Professional courses for women who want to re-enter their professional field. There are also language courses for integration into their new country or courses to pass required national exams.

Telefon: (+41) 22 731 2380

Phone: (+41) 22 731 2380

Družina crveni konac je dostupan sa diplomom žene međunarodnih pozadina koje ulazite u američki koledž ili Univerzitet u narednim jesen. Družina se sastoji iz dva dela: na $1000 nagradu za stipendiju i jednogodišnjeg mentorski podrška. Ne postoje GPA ili saveznog. zahtevi za specijalizacije. Aplikacija se sastoji od nekoliko pitanja kratki odgovor, dva eseja, i dva pisma preporuke. Zahtevamo da bar jedno od tvoje recommenders biti se akademska referenca, kao što je nastavnik ili psihologom. Primena na sajtu.

The Red Thread Fellowship is available to college-bound women of international backgrounds who will be entering an American college or university in the coming fall.The fellowship consists of two parts: a $1000 scholarship award and year-long mentorship support. There are no GPA or U.S. residency requirements. The application consists of several short-answer questions, two essays, and two letters of recommendation. We require that at least one of your recommenders be an academic reference, such as a teacher or a guidance counselor. Apply on the website.

E-pošta: Info@redthreadfoundation.org

Email: info@redthreadfoundation.org

Stipendije za svakoga

Scholarships for everyone

Careeronestop je sajt vlade Sjedinjenih Država koja pomaže ljudima da pronađete poslove i obuku za poslove. To je spisak stipendija koje možete pretraživati. Možete filtrirati po nivo studija ili do stana ili oboje. U okviru “Potrebna je povezanost,” čak možete filtrirati za etničke manjine.

Careeronestop is a US government website that helps people find jobs and training for jobs. It has a list of scholarships that you can search. You can filter by level of study or by place or by both. Under “affiliation required,” you can even filter for being in an ethnic minority.

Grantovi

Grants

Možete da primenite za finansijsku pomoć, koja su druga vrsta finansijsku podršku za obrazovanje. Iz kabineta federalne studentske pomoći pruža finansijsku pomoć, krediti, i work-study sredstva za fakultet ili karijera škole. Primeni na Federalni aplikacija besplatno studentske pomoći (FAFSA).

You can also apply for grants, which are another kind of financial support for education. The office of Federal Student Aid provides grants, loans, and work-study funds for college or career school. Apply at Federal Application for Free Student Aid (FAFSA).

Postoje mnoge stipendiranje imigranata i izbeglica. Ako znate druge da biste dodali, Molim te Pišite nam. Će ih dodati na listu.

There are many scholarships for immigrants and refugees. If you know of others to add, please email us. We will add them to the list.

uči više

Learn more

Saznajte kako da se prijavim za fakultet

Info na Primena na fakultet

uči više

Learn how to apply for college

Info on applying to college

Learn more
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!