Azil u sad: 2018 change to USCIS process

Takođe na engleskomNe zna engleski

Postoji novi proces zahteva za azil u sad. Počev od 2018, Sjedinjene Države državljanstvo i imigraciju (USCIS) promenio svoj proces. Novi kandidati će dobiti svoje saslušanja prvi. Ljudi koji su već čeka saslušanje će morati da sačeka više.

There is a new process for asylum in the USA. Starting in 2018, the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) changed its process. New applicants will receive their hearings first. People who are already waiting for a hearing will have to wait longer.

Foto: Hektor Silva – Pozdrav od carina i
Photo: Hector Silva – courtesy of Customs and Border Protection

Počeo je novi proces zahteva za azil u sad- 2018

A new process for asylum in the USA started in 2018

Više od 300,000 ljudi čekaju čuti o njihovim azil u sad. Trebat će vremena da obradi sve ove aplikacije i intervju svih ljudi.

More than 300,000 people are waiting to hear about their asylum applications in the USA. It will take a long time to process all those applications and interview all the applicants.

Tim problemom, Sjedinjene Države državljanstvo i imigraciju (USCIS) promenio svoj proces za izjave kandidata za azil u 2018. To je prvo intervjuisanje nove kandidate, a rade nazad kroz listu u obrnutom redosledu. Pročitajte informacije o planiranju azil intervju USCIS.

To address the problem, the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) changed its process for interviewing asylum applicants in 2018. It is interviewing new applicants first and working back through the list in reverse order. Read the USCIS information about asylum interview scheduling.

Ovo je novi poredak:

This is the new order:

  • Prvi prioritet: Podnosioci zahteva koji su bili zakazani za intervju, intervju je morao biti preraspoređen na podnosioca zahteva, ili za potrebe USCIS.
  • Drugi prioritet: Aplikacije koje su bile na čekanju 21 dana ili manje.
  • Treći prioritet: Ostale neobrađene potvrdno azilom zakazane za intervjue, počevši od novijih strugotine i spremati se vratio stariji strugotine.
  • First priority: Applicants who were scheduled for an interview, but the interview had to be rescheduled at the applicant’s request or the needs of USCIS.
  • Second priority: Applications that have been pending 21 days or less.
  • Third priority: All other pending affirmative asylum applications will be scheduled for interviews starting with newer filings and working back towards older filings.

Zašto je USCIS ova izmena na azil u sad?

Why is USCIS making this change to asylum in the USA?

Ako primenite za azil, ti ne može aplicirati za radnu dozvolu 150 dana kasnije. Zatim možete da radite dok ste prihvatili ili odbili. USCIS je rekao da je novi proces će se smanjiti broj ljudi podnošenja zahteva za azil samo da dobijem dozvolu za rad. Ako novi kandidati se otklanjaju prve godine ~ ekaju, USCIS smatra da su verovatno neće primeniti, osim ako nemaju dobar slučaj. To je zato što kada su smanjene azil kandidata, Oni mogu biti uklonjeni iz USA

If you apply for asylum, you may apply for a work permit 150 days later. Then you can work until you are accepted or refused. USCIS says the new process will reduce the number of people applying for asylum just to get a work permit. If new applicants are dealt with first instead of waiting for years, USCIS believes they probably won’t apply unless they have a good case. This is because when asylum applicants are turned down, they may be removed from the USA

Šta ako sam иekala na moj intervju, i moj slučaj je hitan?

What if I have been waiting for my interview, and my case is urgent?

USCIS je rekao da će razmotriti hitno zahteva da bude planirana za intervju izvan redosled prioriteta gore navedene. Molim vas prosledite inervju hitno planiranje zahteva u pisanju u tvoje USCIS azil kancelarije.

USCIS says it will consider urgent requests to be scheduled for an interview outside of the priority order listed above. Please submit any urgent interview scheduling requests in writing to your USCIS asylum office.

A moja porodica?

What about my family?

Neki asylees su na čekanju za do četiri godine da bude odobren, tako da oni mogu dovesti svoje dece ili supružnika, da im se pridruži. Će biti jako teško za njih da su čak i duže da čekaju. Aktivisti za ljudska prava traže USCIS pronaći fer proces za ove kandidate. Ako ste već rade u advokat, Preporučujemo da pronalaženje advokata da ti pomognem.

Some asylees have been waiting for up to four years to be approved so they can bring their children or spouses to join them. It will be very hard for them to have to wait even longer. Human rights advocates are asking USCIS to find a fair process for these applicants. If you are not already working with a lawyer, we recommend finding a lawyer to help you.

uči više

Learn more

Drugi resursi

Other resourcesInformacije na ovoj stranici dolazi iz USCIS i drugih pouzdanih izvora. To je namenjen vodič i ažurira onoliko često koliko je to moguće. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Imamo tonsku probu Traženje slobodnog i Niskobudžetna pravne usluge.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!