Šta je naturalizaciju test intervju?

Takođe na engleskomNe zna engleski

Naturalizaciju je proces, što te čini građanin Sjedinjenih američkih država. Poloћi test, ili državljanstvo test, je intervju. Ti će ispitati oficir za državljanstvo i imigraciju. Intervju je važan korak u postajanju AMERIČKI državljanin. Saznaj o poloћi test i kako se pripremiti za intervju.

Naturalization is the process that makes you a citizen of the United States of America. The naturalization test, or citizenship test, is an interview. You will be questioned by a Citizenship and Immigration Services officer. The interview is an important step in becoming a US citizen. Find out about the naturalization test and how to prepare for the interview.

naturalization interview
Fotografija dobijena ljubaznošću USCIS
naturalization interview
Photo courtesy of USCIS

Poloћi test je jedan od nekoliko koraka u procesu da postane AMERIČKI državljanin. Kad te prisustvuju intervju, Imate:

The naturalization test is one of several steps in the process to become a US citizen. By the time you attend your interview, you will have:

Pred tvoj naturalizaciju test

Before your naturalization test

AMERIČKI pasošKada se dovrši sve papire, Sjedinjene Države državljanstvo i imigraciju (USCIS) poslati na zakazana obaveza najave. Obaveštavanje će vam datum i vreme za tvoj intervju.

US passportWhen all your paperwork is complete, the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) will send an appointment notice. The notice will tell you the date and time of your interview.

Intervju je poslednji korak da postane građanin. Jednom kad prolazite naturalizaciju test, moći ćete da je postao AMERIČKI državljanin.

The interview is the last step to becoming a citizen. Once you pass your naturalization test, you will be able to become a US citizen.

Spremamo se za naturalizaciju test intervju

Getting ready for your naturalization test interview

Najbolja stvar koju možete učiniti da se uspeti na tvoj intervju za naturalizaciju je: Budite spremni!

The best thing you can do to succeed at your naturalization interview is: be prepared!

Znači da se uverim tvoj engleski čitanja u pripremi, Kad smo kod i vještine pisanja su dovoljno dobri. To takođe znači da bude spremna za Civic ispit. Uverite se da razumete sve na pitanja, biće vam zatraženo tokom razgovora.

Being prepared means making sure your English reading, speaking and writing skills are good enough. It also means being ready for the Civics test. Make sure you understand all the questions you will be asked during your interview.

Ako niste spremni, možeš Prijavite se za nam besplatne online učionice da te pripremim za naturalizaciju test.

If you are not ready, you can sign up for our free online classes to prepare you for the naturalization test.

Stvari da s tobom

Things to bring with you

U pripremi takođe znači da ima sve što treba da odvedem svoj intervju.

Being prepared also means having everything you need to take to your interview.

Mora da donese sljedeće stavke sa tobom:

You must bring the following items with you:

 • Zakazana obaveza otkaz
 • Stalni stanovnik karticu ili vanzemaljski registracija kartice (zelena karta)
 • Vašu vozačku dozvolu ili država izdala identifikacionu karticu
 • Sve trenutne i istekao pasoše ili putnih isprava
 • Your appointment notice
 • Your Permanent Resident Card or Alien Registration Card (green card)
 • Your driver’s license or state-issued identification card
 • All current and expired passports or travel documents

Možda ćete želeti da donese:

You may also want to bring:

 • Kopiju tvog N-400 Pristupnica za svoje potrebe
 • A spisak za 100 pitanja Da li će po oficir 10 pitanja iz (Zapamti da su neke od odgovora, kao što je ime predsednika, će se promeniti. Ova lista ce ti reci gde da nađem trenutnog imena).
 • A copy of your N-400 application form for your own reference
 • A list of the 100 questions that the officer will pick 10 questions from (remember that some of the answers, such as the name of the president, will change. This list will tell you where to find the current names).

Dozvoljeno da povedete svog advokata, ako ga imate.

You are allowed to bring your lawyer if you have one.

Zakazana obaveza otkaz će vam ako treba da donesem drugi dokumenti, kao što je brak ili razvod certifikate, porez na dokumentima, ili dokumente sa vašeg supružnika ili deca.

Your appointment notice will tell you if you need to bring other documents, such as marriage or divorce certificates, tax documents, or documents to do with your spouse or children.

Šta će se desiti u testu naturalizaciju

What will happen at your naturalization test

Ako znate šta će se desiti tokom intervjua, možete da se pripremite. A ako ste spremni, nećete morati da se osećate nervozno! Ovo je ono što treba da znate:

If you know what will happen during your interview, you can prepare. And if you are prepared, you will not need to feel nervous! This is what you need to know:

Pri dolasku na intervju

Arriving for the interview

Uverite se da znam tačno gde ćete tako da ne gubi se, i Izvinite što kasnim. Trebalo bi da putuju u zgradu na dan pred sastanak, tako da znate tačno gde je u kancelariju i kako da stignemo tamo.

Make sure to know exactly where you are going so you don’t get lost and arrive late. You might want to travel to the building on a day before your appointment so you know exactly where the office is and how to get there.

Drago mi je stigao pola sata ranije na zakazani pregled. Biće potrebno vremena da kroz kontrolni punkt bezbednosti i pronaći pravu kancelariju i cekaonici. Takođe, Ako ste tamo malo ranije, Osećaćete se manje napetoj i nervozan.

It is good to arrive half an hour early for your appointment. You will need time to go through a security checkpoint and find the right office and the waiting area. Also, if you are there a little early, you will feel less rushed and nervous.

Možda ćete morati da cekaj malo, dok ne dodje red na tebe. Možete koristiti vreme da pregleda vaš obrazac ili testiranje pitanja. USCIS oficir će je sačekalo vas prozovem, kad bude tvoj red. Vi ćete ići u privatnu kancelariju. Pre nego što sedi dole, oficir će vas pitati da podignite desnu ruku i obećaj da reci istinu.

You may have to wait for a while until it is your turn. You can use the time to look over your form or test questions. The USCIS officer will come out and call your name when it is your turn. You will go to a private office. Before you sit down, the officer will ask you to raise your right hand and promise to tell the truth.

Testiranje tvoj engleski govornih sposobnosti

Testing your English speaking skills

Tokom intervjua, oficir je da se pobrinem da tvoja informacija je istina i ispravni. On ili ona će pitati mnogo pitanja o informacijama u vašoj aplikaciji (Obrazac N-400). U isto vreme, On ili ona testira tvoje sposobnosti engleskog jezika.

During the interview, the officer is making sure your information is true and correct. He or she will ask lots of questions about the information on your application (Form N-400). At the same time, he or she is testing your English language skills.

Neki stariji pojedinci i neki ljudi sa zdravstvenim problemima ili mentalnim invaliditetom može rezanjem izuzetak za potrebe za engleski jezik.

Some older individuals and some people with health problems or mental disabilities may qualify for an exception to the English language requirement.

Pozadina pitanja i potpisivanje obrazaca

Background questions and signing forms

Oficir će pitati pitanja o tvojoj pozadini. On ili ona mogu postavljati pitanja koja nisu bili na prijavni formular. Budite spremni na na pitanja da li se može tražiti.

The officer will ask questions about your background. He or she may ask questions that were not on the application form. Be prepared for the questions you may be asked.

Kada se završi na pitanja, Morat ćete potpisati par dokumenata, uključujući i tvoju prijavu i izradu fotografija.

When the questions are finished, you will need to sign a few documents, including your application and your photographs.

Civic test, čitanje i vještine pisanja

Civics test, reading and writing skills

Većina ljudi će takođe morati da ispit iz Američkog Civic, Istorija i vlade. Ovaj deo razgovora neka bude sa istom oficir, ili je to možda sa druga osoba. Moћe se desiti prvo ili na kraju.

Most people will also have to take a test on US civics, history and government. This part of the interview may be with the same officer, or it may be with a different person. It could come first or at the end.

Tokom ovog ispita, Morate odgovoriti 6 od 10 pitanja ispravno o AMERIČKI Civic. Pitanja i odgovori su razgovarali.. Tamo će biti kratak pismeni deo na test da biste testirali svoje vještine pisanja. Oficir će vam rečenice zapisati. Vas će biti zatraženo pročitati rečenicu. Ponovo, možete pripremiti za sve u pitanja, biće vam zatraženo tokom razgovora.

During this exam, you must answer 6 out of 10 questions correctly about US civics. The questions and answers are spoken. There will be a short written part to the test to test your writing skills. The officer will tell you a sentence to write down. You will also be asked to read a sentence. Again, you can prepare for all the questions you will be asked during your interview.

Nekoliko ljudi ne moraju da ovaj test. Postoje Neki izuzeci za starije ljude ili ljude sa zdravstvenih problema ili smetnjama u razvoju.

A few people do not have to take this test. There are some exceptions for older people or people with health issues or disabilities.

Video o tome na USCIS naturalizaciju intervju

Watch a video about the USCIS naturalization interview

možeš Preuzmite na Vodič za naturalizaciju spominje u videu. Koristite ovaj vodič dok prođete kroz proces. Većina pitanja će biti odgovoreno u vodiču.

You can download the Guide to Naturalization mentioned in the video. Use this guide as you go through the process. Most of the questions you have will be answered in the guide.

Savjeti i sugestije za naturalizaciju test

Tips and suggestions for your naturalization test

• Od trenutka kada vas službenik pozdravlja, On ili ona testira tvoj engleski vještine. Uverite se da govori pažljivo i jasno.

• From the time the officer greets you, he or she is testing your English skills. Be sure to speak carefully and clearly.

• Uvek reci istinu i ne Zadržaću nikakve informacije. Oficir možda imaju informacije o vama iz drugog izvora. Ako ne znate odgovor ili mogu da se setim, u redu, reci pa je. I u redu je, reci oficir ako nesto ne razumete.

• Always tell the truth and do not hold back any information. The officer may have information about you from another source. If you do not know an answer or cannot remember, it is okay to say so. It is also okay to tell the officer if you do not understand something.

• Ako ne govorite engleski, Pokušajte da pronađete vreme za engleski predavanja u vašoj zajednici. Mnoge lokalne fakultete, biblioteka i zajednice centri nude besplatne časove. Mogu li da pogledam FindHello pronaci predavanja. Ili možete pronaći na mreži predavanje ovde.

• If you do not speak English, try to find time to go to English classes in your community. Many local colleges, libraries and community centers offer free classes. You can look in FindHello to find classes. Or you can find online classes here.

• Da nam pomognu da prođete test. Ako biste želeli da idem u razred u vašoj zajednici, možete da tražite mesta ovde – mnogi klase navedeni u odeljku nam resursi su slobodni. Ili da se generaciji besplatna online državljanstvo. možeš ovde da se prijavite i početi kad god budete spremni!

• Take a US citizenship course to help you pass your test. If you would like to go to a class in your community, you can search for places here – many of the classes listed in our Resources section are free. Or you can take our free online Citizenship class. You can sign up here and begin whenever you are ready!

Sretno sa intervjuom! Seti se:

Good luck with your interview! Remember:

Steći, Budite spremni, i da budem iskren.

Be eligible, be prepared, and be truthful.

uči više

Learn more

Drugi resursi

Other resourcesInformacije na ovoj stranici dolazi iz USCIS i drugih pouzdanih izvora. To je namenjen vodič i ažurira onoliko često koliko je to moguće. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Imamo tonsku probu Traženje slobodnog i Niskobudžetna pravne usluge.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Dodaj tvoj test za državljanstvo!

Besplatna online državljanstvo pripreme klase

Krenite sada
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!