Benim vatandaşlık testinde hangi soruları sorulur?

Ayrıca İngilizceİngilizce

Senin Vatandaşlık Testi için hazır alıyorsanız? Hangi soruları öğren, vatandaşlık röportajda sorulur. Tüm sorular için vatandaşlık testinize geçirebildiğiniz kendini hazırlıkları.

Are you getting ready for your citizenship test? Find out what questions you will be asked in your citizenship interview. Prepare yourself for all the questions so that you can pass your citizenship test.

Vatandaşlık röportaj
FOTOĞRAF USCIS izniyle
citizenship interview
Photo courtesy of USCIS

Vatandaşlık Testi görüşme vardır 3 farklı tür sorular:

The citizenship test interview has 3 different kinds of questions:

 • Bazı senin hakkında sorular vardır
 • Bazı okuma ve yazma test sorular vardır
 • Bazı Amerika Birleşik Devletleri bilginizi test sorular vardır
 • Some are questions about you
 • Some are questions that test your reading and writing
 • Some are questions that test your knowledge of the United States of America

Tüm bu tür sorular aynı zamanda İngilizce becerilerinizi de test ediyor, Yani net cevap çalışın. Soruyu anladınız göstermek kelimeler kullanın.

All these types of questions are also testing your English skills, so try to answer clearly. Use words that show you understand the question.

Görüşme odasına girmeden

Before you go in to the interview room

Ne zaman randevu zamanı, USCIS subay seni almak için bekleme odasına ortaya çıkar. Memur call your name ve kendisi veya kendisini tanıtmak. Memur isteyebilir, “Nasılsın?” Her ne kadar henüz resmi test değil, Memur zaten İngilizce dil becerilerinizi test ediyor. Demek gibi bir şey demek istiyorum, “İyiyim, Teşekkür ederiz. Nasılsın?” Sonra vatandaşlık görüşme odasına subay takip edecek.

When it is time for your appointment, the USCIS officer will come out to the waiting room to get you. The officer will call your name and then introduce himself or herself. The officer may ask you, “How are you?” Although it is not your official test yet, the officer is already testing your English language skills. So you will want to say something like, “I am well, thank you. How are you?” Then you will follow the officer to the citizenship interview room.

Vatandaşlık test ilk soru

The first question in your citizenship test

Tüm sorular, röportajda tam olarak ayni aynı derecede herkes başka sorular olacak. Ama ilk soru her zaman eskisi gibi olmayacak. Sen bile oturup önce, USCIS subay-ecek sormak sen için doğruyu söylemek gerekirse bir söz. O diyecekler, “Yemin ederim ya da bugün verecek ifadeler gerçek olacak beyan misiniz, tüm gerçeği, ve hiçbir şey ama gerçek?”

Not all questions in your interview will be exactly the same as everyone else’s questions. But the first question will always be the same. Before you even sit down, the USCIS officer will ask you for a promise to tell the truth. He or she will say, “Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth?”

Cevap vermeli, “Yaparım.”

You should answer, “I do.”

Senin hakkında sorular

Questions about you

Vatandaşlık testi sırasında, Memur bilgilerinizi doğru ve gerçek olduğunu emin yapıyor. O uygulamanız hakkında bilgi hakkında bir sürü soru soracaktır (Formu N-400).

During the citizenship test, the officer is making sure your information is true and correct. He or she will ask lots of questions about the information on your application (Form N-400).

Memur bey, arka plan hakkında sorular soracaktır. O başvuru formunda değildi soru sorabilir miyim. Burada sorulan sorular bazı türü vardır:

The officer will ask questions about your background. He or she may ask questions that were not on the application form. Here are some types of questions you might be asked:

 • Formunuzu dolu beri yurt dışında seyahat ettim?
 • Daha önce evli miydin? Boşanmış gittin mi?
 • Hiç bir suç işledin? Sabıka kaydı var mı?
 • Hangi kuruluşlara ait?
 • Amerika Birleşik Devletleri'nin bağlılık yemin eder misin? (İyi bir vatandaş olmaya söz veriyor musun?)
 • Hiç orduda görev mı? Taslak tarafından askeri hizmet için gerekli olsaydı, olur?
 • Have you traveled abroad since you filled out your form?
 • Were you ever married before? Have you been divorced?
 • Have you ever committed a crime? Do you have a criminal record?
 • What organizations do you belong to?
 • Do you swear allegiance to the United States? (Do you promise to be a good citizen?)
 • Have you ever served in the military? If you were required to serve in the military by draft, would you?

Unutma! Memur aynı zamanda İngilizce test ediyor. Net cevap ve anladığınızı gösterin. Eğer anlamıyorsan, söylemek sorun değil, “Özür dilerim-soruyu tekrar, Lütfen?”

Don’t forget! The officer is testing your English at the same time. Answer clearly and show that you understand. If you don’t understand, it’s okay to say, “I’m sorry – will you repeat the question, please?”

Ne zaman sorular bitti mi, subay izinli doldurulmuş belgeleri imzalaman için soracaktır.

When the questions are finished, the officer will ask you to sign the documents he or she filled in.

Okuma yeteneklerinizi test soruları

Questions that test your reading skills

Memur-ecek göstermek sen okumak için bir cümle. Eğer doğru okumak, okuma testi geçti. Eğer sen almak o yanlış, Sen-ecek almak bir cümle okuma, iki daha fazla çalışır. Sadece bir okuma soru üç doğru dışarı almak gerekir çalışır.

The officer will show you a sentence to read. If you read it correctly, you have passed the reading test. If you get it wrong, you will get two more tries at reading a sentence. You only need to get one reading question right out of the three tries.

, okuma kelime listesi Bu kelimeleri okumak istenecektir gösterir Vatandaşlık Testi İngilizce okuma bölümü için çalışmana yardımcı olacaktır.

The reading vocabulary list will help you study for the English reading part of the citizenship test It shows the words you will be asked to read.

Yazma becerilerini test soruları

Questions that test your writing skills

Orada-ecek var olmak kısa bir yazılı kısmı yazma becerilerini test edecek Vatandaşlık Testi için. Memur-ecek söylemek sen yazmak bir cümle. Bunu doğru bir şekilde yazarsanız, yazma testi geçti. Eğer sen almak o yanlış, Sen-ecek almak bir cümle yazılı iki daha fazla çalışır. Sadece doğru cümle tam yazma testi geçmek için yazmak gerekir.

There will be a short written part to the citizenship test that will test your writing skills. The officer will tell you a sentence to write down. If you write it correctly, you have passed the writing test. If you get it wrong, you will get two more tries at writing a sentence. You only need to write one correct sentence right to pass the writing test.

, kelime listesi yazma Vatandaşlık testi İngilizce yazma bölümü için çalışmana yardımcı olacaktır. Yazmak istenir kelimeleri gösterir.

The writing vocabulary list will help you study for the English writing portion of the naturalization test. It shows the words you will be asked to write.

Amerika Birleşik Devletleri hakkında sorular

Questions about the United States

Ayrıca bir test geçmiş ve hükümet üzerimize almak zorunda kalacak, ve yurttaşlık bilgisi. Bu sınav sırasında, cevap vermek zorundadır 6 dışarı-in 10 doğru ABD hakkında sorular. Sorular ve cevaplar. Memur cevabın doğru olup olmadığını söyleyecektir. Bir kez sen cevap verdin 6 soruları doğru, Memur soru sormayı ve test bir kısmının geçtiğini söyle.

You will also have to take a test on US history and government, and civics. During this exam, you must answer 6 out of 10 questions correctly about the USA. The questions and answers are spoken. The officer will tell you if your answer is correct or not. Once you have answered 6 questions correctly, the officer will stop asking questions and tell you that you’ve passed that part of the test.

İşte bir listesi 100 resmi sorular sen-ebilmek download. Memur alacak 10 listeden sorular. Bazı cevapları, Başkanın adı gibi, testinizi aldığınız zaman değişebilir. Sen-ebilmek da dinlemek 100 sorular ve cevaplar uscis.gov recording içinde. Ya da sen-ebilmek diğer dillerde okumanızı.

Here is a list of the 100 official questions you can download. The officer will pick 10 questions from the list. Some of the answers, such as the name of the president, may change by the time you take your test. You can also listen to the 100 questions and answers in a recording from uscis.gov. Or you can read them in other languages.

USCIS Swahili ve Fransızca soruların listesini sağlamaz. Vatandaşlık Testi soruları biraz her yıl değiştirmek. Bu soruları en güncel sürümleri değildir. Ancak, çoğu hala test. Ne zaman bu bağlantıları için gitmek, bir PDF dosyasını otomatik olarak indirir. Soruları indir Swahili içinde veya Fransızca olarak veya Hintçe.

The USCIS does not provide a list of questions in Swahili and French. The questions to the citizenship test change a little bit every year. These are not the most updated versions of the questions. However, most of them are still on the test. When you go to these links, a PDF file will download automatically. Download the questions in Swahili or in French or in Hindi.

USCIS vatandaşlık hakkında bir video röportaj izlemek

Watch a video about the USCIS naturalization interview

Daha fazla bilgi edinin

Learn more

Faydalı linkler

Useful linksBu sayfadaki bilgiler geliyor USCIS ve diğer güvenilir kaynaklar. Rehberlik için tasarlanmıştır ve olabildiğince sık güncellenir. USAHello yasal tavsiye vermez, ne de herhangi bir yasal tavsiye olarak alınması amacıyla bizim materyalin. Bir ücretsiz veya düşük maliyetli avukat veya yasal yardım için arıyorsanız, size yardımcı olabilir Ücretsiz ve düşük maliyetli yasal hizmetler bulmak.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Senin vatandaşlık testi geçmek!

Ücretsiz online vatandaşlık hazırlık sınıfı

Sınıf Şimdi başlayın
Bu sayfa yardım ettin mi? Gülen yüz Evet Kaşlarını yüz Hayır
Görüşleriniz için teşekkür ederiz!