Nasıl bir BT Proje Yöneticisi olmak

Ayrıca İngilizceİngilizce

IT stands for information technology. Bu bir kariyer bilgisayar ve bilgi depolamak ve kullanmak ile çalışmaya anlamına gelir.. Proje Yöneticisi proje ve görevleri ve bunları yapmak insanlar düzenler. BT Proje Yöneticisi olmak nasıl öğrenin.

IT stands for information technology. A career in IT means a job working with computers and the information they store and use. A project manager organizes projects and tasks and the people that do them. Find out how to become an IT project manager.

 IT project manager in his office

 IT project manager in his office

What is an IT project manager?

What is an IT project manager?

BT Proje Yöneticisi bir orta ölçekli iş BT sistemlerinin denetler (bilgisayarlar ve ağlar) tüm bölümleri. O teknik personel denetleyen ve Şirket büyüdükçe yeni sistemleri planları. Tüm sistemler çalışıyor emin ve güvenli proje yöneticisi yapar.

An IT project manager in a medium-size business oversees the IT systems (computers and networks) in all departments. He or she supervises the tech staff and plans new systems as the company grows. The project manager makes sure all systems are working and secure.

Bu iş için diğer adları bilgisayar ve bilgi sistemleri Yöneticisi ya da sadece BT Yöneticisi. Kendi şirketleri değiştirmek ve büyümek gibi daha fazla şirket BT Proje yöneticileri için arıyoruz.

Other names for this job are computer and information systems manager or just IT manager. More and more companies are looking for IT project managers as their companies change and grow.

İş hakkında

About the job

What can you expect in the job of IT project manager?

What can you expect in the job of IT project manager?

Duties of an IT project manager

Duties of an IT project manager

BT Proje Yöneticisi bir sürü kişi ile ilgili zaman harcıyor. Bu insanların çoğu yürüten bilgisayar ile ilgili görevleri ve projeler. Proje Yöneticisi personel ne yapacağımı ve zamanında yaptıklarını biliyor emin olur. BT Proje yöneticileri de bitmiş projeler isteyenler ile iletişim. Onlar bunların işverenleri için rapor ve bunları güncel tutmak.

An IT project manager spends a lot of time dealing with people. Most of these people are carrying out computer-related tasks and projects. The project manager makes sure staff know what to do and that they do it on time. IT project managers also communicate with people who want the projects done. They report to their employers and keep them up to date.

Onlar gelip herhangi bir proje yöneticisi problemleri çözer. Bu yüzden bir BT Proje Yöneticisi donanım sorunları çözer, Yazılım, Güvenlik, or in his or her company’s computer network.

Any project manager solves problems when they come up. So an IT project manager solves problems in hardware, software, security, or in his or her company’s computer network.

Duties also include:

Duties also include:

 • Zamanlamaları yönetme
 • Rapor yazma
 • E-posta göndermek ve arama yapma
 • O takım sorunları gidermek yardımcı
 • Öncelikleri ayarlama
 • Yeni sistemleri oluşturma
 • Gelecekteki sorunları önleme
 • Managing schedules
 • Writing reports
 • Sending emails and making calls
 • Helping the IT team fix problems
 • Setting priorities
 • Creating new systems
 • Preventing future problems

Çalışma alanı

Workplace

Bu proje, orta ölçekli işletmeler ve büyük kuruluşların yöneticileri eser. Çoğu BT Proje yöneticileri BT çalışanlarının diğer bir ofiste çalışmak. Bazı video ve telefon bağlantıları kullanarak uzaktan çalışmayabilir. Çalışanların çoğu proje yöneticileri vardır, Ama diğerleri serbest olabilir (belirli bir proje için kiraladı). Proje yöneticileri, yoğun zamanlarda uzun saatler çalışıyorum.

IT project managers work in medium-size to large organizations and businesses. Most IT project managers work in an office with the rest of the IT staff. Some may work remotely using video and phone connections. Most project managers are employees, but others may be freelance (hired for a particular project). Project managers work long hours at busy times.

Salary for IT project managers

Salary for IT project managers

Proje yöneticileri için maaş deneyim ve nitelikleri bağlıdır. Bu arasında değişmektedir $60,000 Hedef $200,000 bir yıl, En yöneticileri hakkında kazanç $140,000.

The salary for project managers depends on experience and qualifications. It ranges from $60,000 to $200,000 a year, with most managers earning about $140,000.

Kişi hakkında

About the person

What kind of person makes a good IT project manager? Eğer bilgisayar teknolojisi gibi, sorunları çözme, ve kişi ile ilgili, sonra BT Proje Yöneticisi-ebilmek var olmak senin için iyi bir kariyer.

What kind of person makes a good IT project manager? If you like computer technology, solving problems, and dealing with people, then IT project manager may be a good career for you.

Olması gereken nitelikleri

Qualities you should have

 • Bilgi analiz iyi
 • Büyük iletişim-BT Proje yöneticileri gerekir sürekli ekip üyeleriyle iletişim ve net talimatlar vermek
 • İyi planlama ve organizasyon
 • Çakışmaları çözmek mümkün
 • Sunumlar yapmak mümkün
 • Dikkatli ve detayların dikkatli olmak
 • Good at analyzing information
 • Great communication – IT project managers must communicate constantly with team members and give clear instructions
 • Good at planning and organization
 • Able to resolve conflicts
 • Able to make presentations
 • Being cautious and careful of details

Sen-ecek lüzum becerileri

Skills you will need

 • Bilgisayar becerileri
 • Liderlik becerileri
 • Güncel donanım anlayış, Yazılım, ve güvenlik konuları
 • Sözleşme yönetimi
 • Risk yönetimi
 • Bütçeleme
 • Rapor yazma
 • Computer skills
 • Leadership skills
 • Up-to-date understanding of hardware, software, and security issues
 • Contract management
 • Risk management
 • Budgeting
 • Report writing

Nitelikli almak

Get qualified

Ne eğitim, certification and experience do BT Proje Yöneticisis need?

What training, certification and experience do IT project managers need?

Training for IT project managers

Training for IT project managers

BT Proje Yöneticisi-ecek lüzum bir derecesi. Bilgi teknolojisi temel bilgisayar derece vardır, Bilgisayar Bilimleri, ve bilgisayar mühendisliği.

An IT project manager will need a degree. Basic computer degrees are information technology, computer science, and computer engineering.

Yönetim bilgi sistemi bir derece (MIS) yönetimi ve bilgisayar teknolojisini birleştirir. BT Proje Yöneticisi bir MIS derecesi göz önünde bulundurun. Sen de bu iş için eğitim verecek.

A degree in management information system (MIS) will combine management and computer technology. Consider an MIS degree if you want to be an IT project manager. It will train you well for the job.

Bu derece biri için yerel topluluk College veya bir üniversitede eğitim görebilirsiniz. Gün boyunca çalışıyorsanız, Ayrıca online için bu lisans eğitimi alabilirim. Size en yakın bir devlet üniversitesidir bulmak ve learn more about bir MIS derecesi online Başlarken.

You can study for one of these degrees at your local community college or at a university. If you are working during the day, you can also study online for these degrees. Find a community college near you and learn more about getting an MIS degree online.

Sertifika

Certification

Bir derece ihtiyacın, Ama sen de işin belirli alanlarda sertifika alın:

You need a degree, but you can also get certified in specific areas of the job:

 • Proje Yönetimi
  Bir Project Management Professional (PMP) Sertifika projeleri yönetmek nasıl bildiğini gösteriyor.
 • Güvenlik
  Global ve CISSP sertifikası gelişmiş cybersecurity sorunlarını ele nitelikli olduğunu göster.
 • Yazılım Altyapıları
  Birçok yazılım geliştiricilerin framework biliyorsun çevik ve SCRUM sertifikalarını göster. Bu sertifikalar zaten bu insanlar için profesyoneller vardır..
 • Project management
  A Project Management Professional (PMP) certificate shows you know how to manage projects.
 • Security
  CASP and CISSP certificates show you are qualified to handle advanced cybersecurity issues.
 • Software frameworks
  AGILE and SCRUM certificates show that you know the framework that many software developers use. These certificates are for people who are already IT professionals.

Tüm bu sertifikalar için insanlar kim zaten BT uzmanları. Do you really need these certifications? Belirli alanlarda çalışıyorsanız, Sağlık ve hükümet gibi, onlar-ebilmek yaramak. O ve proje yönetimi sertifikalar hakkında daha fazla bilgi ve find statistics and details about the job of IT project manager.

All these certifications are for people who already IT professionals. Do you really need these certifications? If you work in certain areas, such as healthcare and government, they may be useful. Read more about IT and project management certifications and find statistics and details about the job of IT project manager.

Deneyim

Experience

BT Proje Yöneticisi haline gelmeden bu veya yönetim deneyimi gerekir. Başka içinde iş ve iş için senin bilgisayar becerileri getirmek vardı olabilir. Ya da belki de diğer tür programlar başarmış, ve yönetim becerileri getiriyoruz.

You will need experience in IT or in management before you become an IT project manager. You may have had another job in IT and bring your computer skills to the job. Or perhaps you have managed other kinds of programs, and you are bringing your management skills to IT.

Peki ya henüz hiçbir deneyime sahip? Nereden başlasam?

What if I have no experience yet? Where do I start?

Sen-ebilmek bulmak bir giriş seviyesi iş bilgisayar teknolojisi. Temel bilgisayar teknolojisi becerileri öğrenmek, kodlama veya programlama gibi. O zaman bir giriş seviyesi iş bulmak ve gerekiyor deneyim kazanmak.

You can find an entry-level job in computer technology. Learn basic computer technology skills, such as coding or programming. Then you can get an entry-level job and gain the experience you need.

Kariyerinize nasıl başlayacağınızı öğrenin bilgisayar teknolojisindeki işleri. Örneğin, Şunları yapabilirsiniz:

Find out more how to start your career and get jobs in computer technology. For example, you can:

 • İş fırsatları bulmak Zar, teknoloji işçiler için bir online iş sitesi
 • İş yerinde bulmak Upwork, bir iş göstermek Internet tabanlı serbest için
 • Find jobs at Dice, an online employment site for tech workers
 • Find work at Upwork, a job noticeboard for internet-based freelancers

Daha fazla bilgi edinin

Learn more

Bu sayfa yardım ettin mi? Gülen yüz Evet Kaşlarını yüz Hayır
Görüşleriniz için teşekkür ederiz!