Çoktan seçmeli sorulara nasıl cevap veren?

Ayrıca İngilizceİngilizce

Sınavınızdaki birçok soru çoktan seçmeli sorular olacak. Çoktan seçmeli soruları nasıl yanıtlayacağınızı bilmeniz gerekir, böylece testinizi geçebilirsiniz.

Many questions on your test will be multiple choice questions. You need to know how to answer multiple choice questions so you can pass your test.

Çoktan seçmeli sorulara nasıl cevap veren?

How to answer multiple choice questions

 

 

Çoktan seçmeli soruların bir sorusu ve birden fazla cevabı vardır. Cevaplardan sadece biri doğru cevap.. En iyi cevabı seçmelisin..

Multiple choice questions have one question and more than one answer. Only one of the answers is the right one. You must choose the best answer.

çoktan seçmeli soru örneği

example of multiple choice questions

Çoktan seçmeli sorulara en iyi yanıtı nasıl seçeceğinizi öğrenin.

Learn how to choose the best answer to multiple choice questions.

Vardır 5 çoktan seçmeli sorulara en iyi cevabı seçmek için yapmanız gerekenler.

There are 5 things you should do to choose the best answer to multiple choice questions.

Bunları düşünün. 5 yukarı yürüme gibi şeyler 5 Adım -ları:

Think of these 5 things like walking up 5 steps:

 • Adım 1 – yönergeleri okuyun
 • Adım 2 – soruyu okuyun
 • Adım 3 – metni okuyun
 • Adım 4 – cevap seçeneklerini okuyun
 • Adım 5 – en iyi cevabı seçin
 • Step 1 – read the directions
 • Step 2 – read the question
 • Step 3 – read the text
 • Step 4 – read the answer choices
 • Step 5 – choose the best answer

Uygulama 5 bu gerçek çoktan seçmeli test sorusu ile adımlar.

Practice the 5 steps with this real multiple choice test question.

Yol tarifi: Metnin geçişini okuyun. O zaman sorunun en iyi cevabını seç..

Directions: Read the passage of text. Then choose the best answer to the question.

Eski gömlek

The old shirt

Elizabeth'in oğlu her gün delikli aynı eski gömleği giyiyordu.. "Neden diğer gömleklerinden birini giymiyorsun??"dedi. Ama o istemedi - eski gömlek kırmızı (en sevdiği renk) ve arkada en sevdiği takımın adı vardı.. Bir gün, Elizabeth ikinci el dükkanındaydı.. Erkek gömleğinin rayında tanıdık bir kırmızı parıltı sıcağa takıldı.. Gömleğinin arkasına baktı.. Aynı takım adı vardı.! Ve bu onun oğlu büyüklüğündeydi.. Delik olmaması dışında., gömlek oğlunun aynıydı.

Elizabeth’s son wore the same old shirt with holes every day. “Why not wear one of your other shirts?” she said. But he didn’t want to – the old shirt was red (his favorite color) and it had the name of his favorite team on the back. One day, Elizabeth was in the secondhand store. A familiar flash of red on the men’s shirt rail caught her eye. She looked at the back of the shirt. It had the same team name! And it was her son’s size. Except for having no holes, the shirt was identical to her son’s.

Soru: Bu metinde, kelime ne yapar Aynı Demek?

Question: In this text, what does the word identical mean?

A. Farklı

A. different

B. Aynısı
B. the same
C. güçlü
C. strong
D. Favori

D. favorite

Adım 1 – yönergeleri okuyun

Step 1 – read the directions

Talimatlar alaşöyle diyor., "Metnin ayetini okuyun. O zaman sorunun en iyi cevabını seç."

The directions say, “Read the passage of text. Then choose the best answer to the question.”

Şimdi ne yapman gerektiğini biliyorsun.. Tüm cevaplara bakacaksın ve soruyu cevaplamak için hangisinin en iyisi olduğuna karar vereceksin..

Now you know what you have to do. You are going to look at all the answers and decide which is the best one for answering the question.

Adım 2 – soruyu okuyun

Step 2 – read the question

Soru diyor ki, "Bu metinde, kelime ne yapar Aynı Demek?”

The question says, “In this text, what does the word identical mean?”

Metindeki yanıtı bulmaya hazır olmak için sorudaki anahtar kelimelere bakın.

Look at the key words in the question to get your mind ready to find the answer in the text.

Soru şu ki.: "Bu Metin, kelime ne yapar Aynı Demek?" Anahtar kelimeler Metin ve Demek. Soru size verilen metin parçasında bir kelimenin anlamını soruyor. Bu kelime. Aynı.

The question is: “In this text, what does the word identical mean?” The key words are text and mean. The question is asking you for the meaning of a word in the piece of text you were given. That word is identical.

Artık sorunun ne olduğunu bildiğine göre., başka bir adım atabilirsiniz.

Now that you know what the question is, you can take another step.

Adım 3 – metni okuyun

Step 3 – read the text

Soruyu aklınızda tutarken yukarıdaki metni okuyun: "Bu metinde, kelime ne yapar Aynı Demek?" Metin ne kelime görmek yardımcı olacaktır Anlamına gelir.

Read the text above while you keep the question in your mind: “In this text, what does the word identical mean?” The text will help you see what the word means.

Adım 4 – cevap seçeneklerini okuyun

Step 4 – read the answer choices

Okuma tüm cevap seçenekleri tek tek. Henüz cevabınızı seçmeyin. İlk, çapraz kapalı Yanlış yanıt seçenekleri.

Read all the answer choices one by one. Don’t choose your answer yet. First, cross off the wrong answer choices.

Her yanıt seçimi için, kendinize sorun: "En iyi cevap bu mu?? Bu ne Aynı Anlamına gelir?”

For each answer choice, ask yourself: “Is this the best answer? Is this what identical means?”

Cevap seçimlerine bakalım..

Let’s look at the answer choices.

 • Cevap seçimine bak A: Farklı
  Bu ne Aynı Anlamına gelir? Metindeki hiçbir şey farklı anlamifade edilebilseydi mantıklı olmazdı.. Yani cevap seçeneği A yanlış.
 • Cevap seçimi B bak: Aynısı
  Bu ne Aynı Anlamına gelir? B iyi bir cevap. Bu metin için mantıklı. En iyi cevap bu mu?? Henüz seçme.. Daha iyi bir tane olması durumunda tüm seçenekleri okumayı unutmayın.
 • Cevap seçimic bak: güçlü
  Bu ne Aynı Anlamına gelir? Metinde güçlü olup olmadığı yla ilgili hiçbir şey yok.. Aynı güçlü ile ilgisi yoktur. Yani cevap seçeneği C yanlış.
 • Cevap seçimine bak D: Favori
  Bu ne Aynı Anlamına gelir? Kelime Favori metinde, ama eğer kullandıysanız Favori yerine Aynı, metin artık mantıklı olmaz. Yani cevap seçeneği D yanlış.
 • Look at answer choice A: different
  Is this what identical means? Nothing in the text would makes sense if it meant different. So answer choice A is wrong.
 • Look at answer choice B: the same
  Is this what identical means? B is a good answer. It makes sense for the text. Is this the best answer? Don’t choose it yet. Remember to read all the choices in case there is a better one.
 • Look at answer choice C: strong
  Is this what identical means? There is nothing in the text about being strong or not strong. Identical is not to do with strong. So answer choice C is wrong.
 • Look at answer choice D: favorite
  Is this what identical means? The word favorite is in the text, but if you used favorite in the place of identical, the text would not make sense anymore. So answer choice D is wrong.

Adım 5 – en iyi cevabı seçin

Step 5 – choose the best answer

Sorunun en iyi cevabı olduğu için B'yi seçeceksiniz., "Bu metinde, kelime ne yapar Aynı Demek?" Bir yanıt seçmek için, yanındaki kutuyu veya daireyi işaretleyin.

You will choose B because it is the best answer to the question, “In this text, what does the word identical mean?” To select an answer, check the box or circle next to it.

Çoktan seçmeli soruları ne zaman yanıtlarsanız, kullanmak 5 Adım -ları!

Whenever you answer multiple choice questions, use the 5 steps!

Şimdi gözden geçirmek için bu videoyu izleyin 5 farklı bir soru ile adımlar.

Now watch this video to review the 5 steps with a different question.

Mülteci Merkezi Online Şimdi USAHello olduğunu. Biz tüm alanlardan yeni gelenler Hoşgeldiniz sitemizde ve bizim sınıfta hissediyorum emin olun bizim adı değişti.

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

Daha fazla bilgi edinin

Learn more

 

 

Okulu bitirip, GED® kazanmak

Ücretsiz online GED® hazırlık kursu

Senin eğitim bitirmek


Bu sayfa yardım ettin mi? Gülen yüz Evet Kaşlarını yüz Hayır
Görüşleriniz için teşekkür ederiz!