USAHello đưa ra các phiên bản được dịch đầu tiên của bài kiểm tra quốc tịch Hoa Kỳ mới như một công cụ hỗ trợ học tập quan trọng cho người nhập cư

Ngày đăng: 12/16/2020

Người phụ nữ có giấy chứng nhận nhập tịch với cờ Hoa KỳCác bản dịch và tài liệu trực tuyến miễn phí sẽ tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn tài liệu về nhập tịch cho người nhập cư trong thời kỳ đại dịch.

Trước những thay đổi trong bài kiểm tra quốc tịch Mỹ diễn ra vào đầu tháng này, USAHello thông báo rằng đã hoàn thành các bản dịch đầu tiên có sẵn của bài kiểm tra mới. Các bài kiểm tra được dịch có vai trò như một công cụ hỗ trợ học tập quan trọng cho những người nhập cư để xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Các cá nhân nộp hồ sơ nhập tịch vào hoặc sau ngày 01/12/2020 sẽ phải làm bài kiểm tra mới của Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), còn được gọi là bài kiểm tra quốc tịch.

USAHello là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp cho người nhập cư, người tỵ nạn và người xin tỵ nạn những nguồn tài liệu giáo dục, tin tức miễn phí và đáng tin cậy. USAHello hợp tác với Translators Without Borders để dịch bài kiểm tra quốc tịch sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Hàn, tiếng Tagalog, tiếng Swahili và tiếng Việt. Tất cả các bản dịch có sẵn miễn phí ở trang USAHello.org và gồm các câu hỏi và đáp án cạnh nhau bằng tiếng Anh và tiếng nước ngoài, giúp cho ứng viên học được bằng cả hai ngôn ngữ.

Sarah Ivory, chủ tịch USAHello cho biết: Bài kiểm tra quốc tịch là một trong những bước cuối cùng trong quá trình xin nhập tịch và là bước quan trọng nhất. Mặc dù bài kiểm tra được thực hiện bằng hội thoại tiếng Anh, việc cung cấp bản dịch bài kiểm tra bằng tiếng mẹ đẻ của ứng viên giúp cho họ thêm thành thạo chủ đề và thêm tự tin về khả năng vượt qua bài kiểm tra.” 

Bài kiểm tra quốc tịch mới gồm 128 câu hỏi, tăng 28 câu hỏi so với phiên bản trước đó cũng như sửa đổi khoảng 20 câu hỏi và đáp án được chấp nhận. USCIS cũng yêu cầu các ứng viên trả lời các câu hỏi kiểm tra phụ trong cuộc phỏng vấn nhập tịch. Theo yêu cầu mới, ứng viên sẽ được hỏi 20 câu trong số 128 câu hỏi kiểm tra hiện có. Ứng viên cần trả lời đúng bằng tiếng Anh ít nhất 12 câu để đạt điểm đậu và tiếp tục quá trình nhập tịch. Hướng dẫn trước đó yêu cầu hỏi 10 câu hỏi với 6 đáp án đúng để đạt điểm đậu.

Douglas Interiano, CEO kiêm nhà sáng lập Proyecto Inmigrante ICS, một nhà cung cấp dịch vụ pháp lý phi lợi nhuận ở miền Bắc Texas, cho biết: Chúng tôi lo ngại rằng tỷ lệ đậu hiện tại trong kỳ thi nhập tịch Hoa Kỳ là 91% có thể giảm xuống khi độ dài và độ khó trong bài kiểm tra nhập tịch mới tăng lên. Các công cụ hỗ trợ học tập miễn phí, dễ tiếp cận như các bài kiểm tra đã được dịch và các lớp học trực tuyến của USAHello, có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các nguồn tài liệu để người nhập cư đạt được quốc tịch. Hiện nay, các công cụ trực tuyến này đặc biệt quan trọng vì quyền truy cập trực tiếp các tài liệu bị hạn chế trên toàn quốc do đại dịch.” 

Đối với các cá nhân nộp hồ sơ nhập tịch trước ngày 01/12/2020, nhân viên USCIS sẽ hỏi câu hỏi từ bài kiểm tra quốc tịch trước đó gồm 100 câu hỏi và làm theo các hướng dẫn trước đó để xét đạt. Dự kiến, những ứng viên đầu tiên sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra quốc tịch mới vào đầu mùa xuân 2021.

USAHello cũng đang nỗ lực cập nhật các lớp học trực tuyến miễn phí nhằm bao hàm tài liệu mới trong bài kiểm tra quốc tịch và sẽ thông báo lớp học mới vào đầu năm 2021.