Các câu hỏi và đáp án thi quốc tịch Hoa Kỳ

Ở trang này, quý vị sẽ tìm thấy các câu hỏi và câu trả lời thi quốc tịch Hoa Kỳ, được dịch ra các thứ tiếng khác nhau. Đây còn được gọi là thi về kiến thức công dân hoặc thi nhập tịch.


Núi Rushmore và quốc kỳ Mỹ
Ảnh lấy từ USCIS

Các câu hỏi mới trong kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ

USCIS đã cập nhật bài thi về kiến thức công dân. Nếu nộp đơn thi nhập tịch vào ngày 1/12/2020 hoặc sau ngày này, thì quý vị cần phải làm bài thi mới năm 2020 về kiến thức công dân. Yêu cầu tiếng Anh trong kỳ thi này sẽ không thay đổi. Đây là danh sách 128 câu hỏi kèm theo đáp án phiên bản năm 2020 của bài thi về kiến thức công dân. Trong buổi phỏng vấn, nhân viên USCIS sẽ hỏi quý vị 20 câu hỏi. Quý vị phải trả lời được ít nhất 12 câu trả lời đúng mới được đậu kỳ thi.

Các câu hỏi thi quốc tịch kèm theo đáp án

Bài thi kiến thức công dân là bài thi vấn đáp bằng tiếng Anh. Sử dụng các câu hỏi và câu trả lời sau đây để giúp quý vị học. Hãy chắc chắn rằng quý vị sử dụng bảng câu hỏi dựa theo thời điểm quý vị nộp đơn xin nhập tịch.

128 Câu hỏi và đáp án – năm 2020

Hãy sử dụng bảng 128 câu hỏi và đáp án năm 2020 nếu quý vị nộp đơn xin nhập tịch vào ngày 1/12/2020 hoặc sau thời gian này. Nhân viên USCIS sẽ hỏi quý vị đến 20 câu hỏi về kiến thức công dân trong buổi phỏng vấn . Quý vị phải trả lời đúng 12 câu hỏi để được đậu kỳ thi.

100 câu hỏi kèm theo đáp án – năm 2008

Hãy dùng bảng 100 câu hỏi kèm theo đáp án năm 2008 nếu quý vị nộp đơn nhập tịch trước ngày 1/12/2020. Nhân viên USCIS sẽ hỏi quý vị đến 10 câu hỏi về kiến thức công dân trong buổi phỏng vấn . Quý vị phải trả lời đúng 6 câu để thi đậu.

Đáp án các câu hỏi kiến thức công dân

Các đáp án mà USCIS muốn nghe được trình bày dưới mỗi câu hỏi, sau dấu ▪ (dấu đầu dòng) trong các tập tin pdf. Một số câu hỏi sẽ có nhiều hơn một đáp án đúng. Có thể có các đáp án đúng khác cho những câu hỏi về kiến thức công dân, nhưng quý vị nên chọn một trong những câu trả lời đưa ra trong bảng hỏi đáp này để nhớ. Như thế thì quý vị mới chắc là mình sẽ trả lời đúng. Quý vị chỉ cần nhớ một câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi. Một số câu hỏi yêu cầu 2 hoặc 3 câu trả lời. Quý vị không cần phải nói những từ trong ngoặc () trừ khi muốn nói. Hãy đọc kỹ các câu hỏi.

Các câu trả lời có thể thay đổi

Quý vị có thể được hỏi về tên của một quan chức trúng cử. Chẳng hạn như: “Phát ngôn viên Hạ Viện là ai?” Các tên này có thể đã thay đổi vào thời điểm quý vị đi thi. Khi quý vị bắt đầu học, và một lần nữa ngay trước ngày thi, hãy kiểm tra lại trang cập nhật về bài thi của USCIS. Khi quý vị học để thi kiến thức công dân, hãy chắc chắn rằng quý vị biết các đáp án hiện tại.

Bài thi kiến thức công dân dành cho người cao niên

Nếu quý vị 65 tuổi trở lên, và là thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ từ 20 năm trở lên, quý vị có thể chỉ cần học những câu hỏi kiến thức công dân được đánh dấu hoa thị như thế này *.

Quý vị có thể làm bài thi quốc tịch bằng chính ngôn ngữ của mình nếu:

  • Quý vị đã 50 tuổi trở lên vào thời điểm nộp đơn xin nhập tịch, và đã là thường trú nhân được 20 năm; hoặc,
  • Quý vị đã 55 tuổi trở lên, và đã là thường trú nhân được 15 năm.

Hãy tìm hiểu thêm về các trường hợp ngoại lệ và điều chỉnh.

man and woman with flags clapping
Lớp học miễn phí cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ

USAHello có lớp học trực tuyến miễn phí để giúp bạn sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch (nhập tịch).

Đến lớp

Thông tin trên trang này được thu thập từ USCIS và các nguồn đáng tin cậy khác. Thông tin mang tính chất hướng dẫn và được cập nhật thường xuyên. Trang web USAHello không cung cấp tư vấn pháp lý, và các tài liệu của chúng tôi cũng không được xem là có tính chất tư vấn pháp lý. Nếu bạn đang tìm luật sư hay hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp, chúng tôi có thể giúp bạn tìm dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp.