Câu hỏi & đáp án bài kiểm tra nhập tịch Hoa Kỳ

Ở trang này, bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi và đáp án của bài kiểm tra nhập tịch Hoa Kỳ được dịch sang nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Đây còn gọi là bài kiểm tra công dân và là một phần của buổi phỏng vấn nhập tịch. Bạn sẽ tìm hiểu về cách trả lời các câu hỏi kiểm tra công dân, tìm 100 câu hỏi và đáp án bài kiểm tra nhập tịch để tải về hoặc xem, cách người lớn tuổi làm bài kiểm tra công dân bằng ngôn ngữ của họphiên bản 2020 về các câu hỏi nhập tịch không còn bắt buộc.


Family naturalization certificate

Câu hỏi & đáp án bài kiểm tra về nhập tịch

Bài kiểm tra công dân là một bài kiểm tra vấn đáp bằng tiếng Anh nằm trong phần phỏng vấn nhập tịch. Dùng các câu hỏi và đáp án bài kiểm tra nhập tịch bên dưới để giúp bạn học tập

Cách trả lời câu hỏi bài kiểm tra công dân

Đáp án cho các câu hỏi nằm dưới mỗi câu hỏi, được đánh dấu ▪ (viên đạn) trên tài liệu PDF.

Câu hỏi và đáp án mẫu trên bài kiểm tra nhập tịch Hoa Kỳ

Một số câu hỏi có hơn một câu trả lời đúng

Có thể có những đáp án đúng khác cho các câu hỏi công dân. Tuy nhiên, nhân viên sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) thực hiện buổi phỏng vấn muốn nghe một trong những đáp án đối với câu hỏi trong tài liệu PDF.

Bạn chỉ cần học một đáp án cho đa số câu hỏi. Một số câu hỏi có thể đòi hỏi 2 hoặc 3 đáp án. Bạn không cần phải nói các từ trong ngoặc kép ( ) trừ khi bạn muốn. Vui lòng đọc kỹ các câu hỏi.

Đáp án có thể thay đổi

Bạn có thể được hỏi tên của một quan chức được bầu. Ví dụ như “Ai là Chủ tịch Hạ viện?” Tên có thể thay đổi vào lúc bạn làm bài kiểm tra.

Khi bạn bắt đầu học và ngay trước khi làm bài kiểm trai, hãy xem trang cập nhật bài kiểm tra của sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) để có câu trả lời hiện tại.

2008 – 100 câu hỏi & đáp án bài kiểm tra

Bạn nộp đơn nhập tịch vào thời điểm nào không quan trọng. Bạn có thể dùng phiên bản 2008 của bài kiểm tra với 100 câu hỏi và đáp án. Nhân viên sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ hỏi bạn tối đa 10 câu hỏi công dân trong buổi phỏng vấn. Bạn phải trả lời đúng 6 câu hỏi để vượt qua phần kiểm tra này.

Ngôn ngữ
100 Câu hỏi và đáp án
Video
Tiếng Ả Rập – Tiếng Anh
Tiếng Trung – Tiếng Anh
Không có video
Tiếng Pháp – Tiếng Anh
Tiếng Hindi – Tiếng Anh
Không có video
Tiếng Hàn – Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha – Tiếng Anh
Tiếng Swahili – Tiếng Anh
Không có video
Tiếng Tagalog – Tiếng Anh
Tiếng Ba Tư – Tiếng Anh
Tiếng Việt – Tiếng Anh
Không có video
Tiếng Ba Lan – Tiếng Anh
Không có video
Tiếng Urdu-Tiếng Anh
Không có video
Tiếng Nepal-Tiếng Anh
Không có video
Tiếng Nhật – Tiếng Anh
Không có video
Tiếng Thái – Tiếng Anh
Không có video

Cách thức người lớn tuổi làm bài kiểm tra bằng ngôn ngữ của họ

Bạn có thể làm bài kiểm tra nhập tịch bằng ngôn ngữ của bạn nếu đáp ứng một trong những yêu cầu sau:

Bạn phải là:
Thường trú nhân đang sống ở Mỹ:
Nói, đọc, viết và hiểu tiếng Anh
Ứng viên phải làm:
độ tuổi 50 trở lên
ít nhất 20 năm
Được miễn
Bài kiểm tra công dân (100 câu hỏi cần học) bằng ngôn ngữ do bạn chọn
độ tuổi 55 trở lên
ít nhất 15 năm
Được miễn
Bài kiểm tra công dân (100 câu hỏi cần học) bằng ngôn ngữ do bạn chọn
độ tuổi 65 trở lên
ít nhất 20 năm
Được miễn
Bài kiểm tra công dân với chỉ 20 câu hỏi cần học bằng ngôn ngữ do bạn chọn

Truy cập trang web của sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) để tìm hiểu thêm về các ngoại lệ và thay đổi.

man and woman with flags clapping
Lớp học miễn phí cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ

USAHello có lớp học trực tuyến miễn phí để giúp bạn sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch (nhập tịch).

Đến lớp

2020 – 128 câu hỏi & đáp án bài kiểm tra

Đây là một phiên bản bài kiểm tra được đưa ra trong thời kỳ chính phủ Trump. Bạn có thể chọn phiên bản này để làm bài kiểm tra nếu bạn nộp đơn nhập tịch từ ngày 01/12/2020 đến 01/03/2021.

Vào ngày 22/02/2021, chính phủ Biden tuyên bố không bắt buộc áp dụng phiên bản này. Nếu muốn, bạn có thể làm bài kiểm tra với phiên bản 2008 (100 câu hỏi). Đối với phiên bản 2020, nhân viên sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ hỏi bạn tối đa 20 câu hỏi công dân trong buổi phỏng vấn của bạn. Bạn phải trả lời đúng 12 câu hỏi để vượt qua phần kiểm tra này.

Thông tin trên trang này được thu thập từ USCIS và các nguồn đáng tin cậy khác. Thông tin mang tính chất hướng dẫn và được cập nhật thường xuyên. Trang web USAHello không cung cấp tư vấn pháp lý, và các tài liệu của chúng tôi cũng không được xem là có tính chất tư vấn pháp lý. Nếu bạn đang tìm luật sư hay hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp, chúng tôi có thể giúp bạn tìm dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp.